otrdiena, 2022. gada 11. janvāris

Turpinām stiprināt biedrības spējas piesaistīt finansējumu

Šī gada jūlijā “Smiltenei un Latvijai ” ieguva “Aktīvo iedzīvotāju fonda” atbalstu biedrības kapacitātes stiprināšanai caur projektu “Aktīvi, zinoši un atpazīstami Smiltenes novadā” .

Projekta mērķis ir stiprināt biedrības "Smiltenei un Latvijai" kapacitāti, meklējot dažādas līdzekļu piesaistīšanas stratēģijas un panākot lielāku biedrības atpazīstamību vietējā sabiedrībā, lai kļūtu mazāk atkarīgi no projektu finansējuma.

Novembris pagājis rosīgi, paplašinot kontaktus no citam biedrībām un daloties pieredzē par dažādiem līdzekļu piesaistes veidiem.


Vērtīgas sarunas gan attālināti gan klātienē notikušas ar Dzintru Zvejnieci no “Alūksnes un Apes novada fona” un biedrības “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs “. Viņas bagātīgā pieredze katrā tikšanās reizē iedvesmoja idejām, kuras būtu piemērotas “Smiltenei un Latvijai “ kapacitātes stiprināšanā un ziedojumu piesaistē. Vairāku sarunu laikā radušies arī nākotnes plāni kopīgiem projektiem un sadarbībai ilgtermiņā, kā arī dalīšanās ar noderīgiem kontaktiem.


Kontaktus meklējām un atradām arī NVO nama organizētajā Rīgas un Vidzemes reģiona NVO pieredzes apmaiņas un tīklošanās konferencē. Kur dažādas organizācijas dalījās pieredzē kā sadarbojas

ar pašvaldībām un kā pašvaldības atbalsta NVO sektoru. Pieredzes apmaiņas un tīklošanās konferencē dzirdētie stāsti raisīja pārdomas, rosināja jaunas idejas un iedvesmoja turpināt darboties ikvienu tās dalībnieku. Pēdējie divi gadi pandēmijas laikā apturējusi daudzus projektus un pasākumus līdzekļu piesaistei, tādēļ šāda pieredzes apmaiņā bija ļoti noderīga un uzmundrinoša.Tiešsaistes pasākuma laikā visiem dalībniekiem bija iespēja piedalīties Kontakttirgū, publicējot savu organizāciju kontaktus turpmākai savstarpējai saziņai. Tie, kas iesaistījās, noslēgumā piedalījās balvas izlozē, ko saņēma mūsu “Biedrība Smiltenei un Latvijai”.
Tā rosīgais novembris noslēdzās ne tikai ar jaunām idejām, sadarbībām un nākotnes plāniem, bet arī pārsteigumu no NVO nama, ko ar nepacietību gaidām biedrības juridiskās adreses pastkastītē.

Sveiciens Starptautiskājā Paldies dienā!

Starptautiskajā Paldies dienā gribam pateikt paldies saviem biedriem, ziedotājiem, brīvprātīgajiem, atbalstītājiem. Kad domājam par biedrībām, tad prātā nāk ziedojumu kastīte un neliela grupa cilvēku, kuri ir aicina citus piedalīties kādā mērķī. Bet tā gluži nav. “Smiltenei un Latvijai” ir gluži kā mūsu logo koks. Var redzēt tikai daļu no tā, kas to uztur dzīvu un radīja. Aiz katra projekta, pasākuma stāv cilvēki, vērtības un tas, ko viņi iegulda- laiks, darbs, nauda, idejas, radošums, precizitāte, zināšanas, pieredze, talants, sapņi, nesavtīgums, līdzatbildība, atbalsts, piedalīšanās, zinātkāre, ierašanās, došana, sadarbība, pateicība, draudzība, aizraušanās utt. Mēs to novērtējam un pateicamies  mūsu biedriem, ziedotājiem, brīvprātīgajiem un atbalstītājiem par uzticību un sadarbību un kopā būšanu.

Gada nogale biedrībā “Smiltenei un Latvijai”


 Jau rakstījām, ka novembrī tikāmies ar  “Apes un Alūksnes fondu” un piedalījāmies semināros, lai dalītos savā un pieredzē un meklētu iespējas uzlabot, vairāk sabiedrībai parādīt un skaidrot biedrības darbu.

Citu pieredzi un saziņu ar sabiedrību redzējām, decembris bija laiks, kad paskatīties uz sevi. Īstenojot “Aktīvo iedzīvotaju fonda” atbalstīto projektu “Aktīvi, zinoši un atpazīstami Smiltenes novadā” biedrības kapacitātes stiprināšanai,  7. decembrī Artūrs Mednis biedrības biedrus un brīvprā
tīgos iepazīstināja ar ar saviem secinājumiem par to, kādas labas lietas un nepieciešamos uzlabojumus ir konstatējis pētot “Smiltenei un Latvijai” saziņu blogā, Facebook kontā un mēdijos. Tikšanās bija dzīva un interesanta un lika aizdomāties par vēl neizmantotām iespējām uzrunāt iedzīvotājus un brīvprātīgos.

Cerams, jau drīz, šīs tikšanās iedvesmoti, radīsim vēl nebijušus pasākumus un sadarbības. Jo pēc tiešsaistes, daži no mūsu brīvprātīgajiem saskatīja iespēju palīdzēt un vairāk iesaistīties biedrības darbā ar savu pieredzi un zināšanām.

Decembris dažādu iemeslu dēļ ienesa nelielu pārtraukumu  dzejnieces Marikas Svīķes piemiņas kultūrvietas plāna izstrādes procesos. Taču idejas turpināja rasties un arī ziedotāji aktīvi turpināja ziedot gaidot projekta uzsākšanos. Ceram, ka jau februārī svinot biedrības 20. gadu jubileju varēsim redzēt projekta aprises un parādīt arī mūsu atbalstītājiem, lai jau pavasarī uzsāktu pirmos darbu pie tā realizācijas. Paldies visiem, kuri ziedoja, dalījās ar idejām un piedāvāja tehnisku atbalstu un darba rokas darbiem uzsākoties. Mēs to noteikti atcerēsimies un ar prieku pieņemsim šo palīdzību.

 Lai 2022. gadā sapņi, kopīgais darbs un ziedojumi veiksmīgi  pārtop vietā, kur satikties dzejai, dziesmai, kultūrai un cilvēkiem, kas to mīl!