pirmdiena, 2014. gada 15. decembris

Veiksmīgi pabeigts LEADER projekts vestes kora Pakalnu vīriem

Biedrība veiksmīgi pabeigusi projektu "Tērpu iegāde Smiltenes Kultūras un sporta centra jauktā kora PAKALNI vīriem". Projekta mērķis bija iegādāties kora PAKALNI vīriem vestes, tādējādi nodrošinot dziedātāju labsajūtu, kā arī estētisko baudījumu skatītājiem. Rezultātā tika pašūtas 12 vīru vestes par 593,16 EUR.