sestdiena, 2013. gada 20. jūlijs

Lejas Varicēnos top Amatu klēts

Pateicoties Eiropas Savienības ELFLA fonda , kura LEADER progremmas līdzekļus lauku attīstībai Smiltenes novadā pārvalda biedrība „Abulas lauku partnerība” Smiltenes pagasta "Lejas Varicēnos" top Amatu klēts. Biedrība "Smiltenei un Latvijai" īsteno projektu "Lejas Varicēnu seno amatu mājas izveide un aprīkošana - zinātkāriem un aktīviem Smiltenes novada iedzīvotājiem" ar mērķi saglabāt un atjaunot unikālu kultūrvēsturisko mantojumu - Lejas Varicēnu klēti un piemērojot tās telpas seno amatu darbnīcas funkcijām - dažādot bērnu, jauniešu un pieaugušo aktīva brīvā laika pavadīšanas iespējas un nodrošināt nemateriālās kultūras vērtību, senu amatu un tradīciju saglabāšanu, popularizēšanu un nodošanu tālāk.
Projektu plānots pabeigt 2013.gada septembrī, kad Lejas Varicēnos tiks organizēta seno amatu diena.