pirmdiena, 2023. gada 29. maijs

Vēl aktīvāki, zinošāki un atpazīstamāki Smiltenes novadā!

 “Biedrības “Smiltenei un Latvijai” mājvieta “Lejas Varicēni” vienmēr ir ļāvusi praktiski stāstīt un rādīt cilvēkiem, kā dzīvot ilgtspējīgāk. Zaļā apkārtne ir ideāli piemērota, lai rīkotu kursus, seminārus un praktiskas darbnīcas. Taču biedrībai vienmēr bija kluss sapnis, ka lielā augšstāva telpa vecajā kūtī reiz varētu pulcēt cilvēkus  meistarklasēm, mazām svinībām vai citām nodarbībām - ja vien būtu atbilstoši iekārtota un ar stipru un izturīgu grīdu. Un tad mēs reizi pa reizei to varētu izīrēt, lai gūtu papildus ienākumus un īstenotu vēl citas biedrības idejas.

Šo daudzus gadus loloto sapni mēs beidzot 2022. gadā beidzot varējām īstenot, pateicoties Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) projektam “Aktīvi, zinoši un atpazīstami Smiltenes novadā”.  Pavasarī rīkojām talku, lai grīdu ieklātu, vasarā slīpējam, gruntējām un lakojām, un jau vasaras beigās atklājām to ar “Jaunās grīdas balli”!

Jāatzīst, ka grīda nebija vienīgā lieta, kuru mums deva Aktīvo iedzīvotāju fonda projekts. Projekta gaitā mēs vēlējamies vairāk izprast savu organizāciju un ar to aktīvāk iepazīstināt Smiltenes novada iedzīvotājus. Sapratām, ka daudzi mūsu pasākumu apmeklētāji nemaz nezina, kurš tos rīko.  Mēs uzaicinājām arī brīnišķīgus ekspertus, kas mums stāstīja par to, kā labāk piesaistīt ziedojumus, biedrus un brīvprātīgos. Par to, kā veidot publicitāti un biedrības tēlu. Par to, kā stiprināt “Smiltenei un Latvijai” iekšējo komunikāciju un sadarbību un kā būt vēl jaudīgākiem un drošākiem.

Rezultātā izveidojām trīs lielus dokumentus - biedrības vadības, komunikācijas un ziedojumu piesaistes stratēģijas. To izstrādē ieliktais darbs ir viennozīmīgi atmaksājies, jo biedrībai pievienojās vairāki jauni biedri, mājas lapas publicitāte un informācija par biedrības darbu augusi par 2/3 un Facebook sekotāju skaits gandrīz par 500 cilvēkiem. Šo apjomīgo dokumentu izstrādēs process nesis daudzas atziņas un pārmaiņas. Ir sagatavoti ziedojumu piesaistes materiāli. Apzinātas biedrības stiprās un vājās puses. Gūtās zināšanas arī uzreiz izmēģinājām Marikas Svīķes kultūrvietas ziedojumu vākšanas kampaņā un koncertos. Un mums bija liels prieks, ka varējām dalīties gūtajā pieredzē arī ar citām Smiltenes novada organizācijām “NVO tējas pēcpusdienā”. Mēs uzskatām, ka “sveci nevajag turēt zem pūra” un esam gatavi satikties arī ar biedrībām no citiem novadiem!

Projekta laikā esam secinājuši arī to, cik svarīgi ir runāt un tikties. Tikties: gan biedriem, gan atbalstītājiem. Tādēļ arī pēc AIF projekta beigām, esam ieplānojuši tikšanos biedriem reizi divos mēnešos un vairākus lielos pasākumus, kuros plānojam tikties ar saviem atbalstītājiem. AIF projekta laikā par ieviestu tradīciju jau kļuvis atskats iepriekšējā mēneša padarītājos un arī turpmākajos plānos. Tas palīdz gan pašiem vairāk novērtēt savu darbu, gan redzēt to arī mūsu ziedotājiem.

Kā kādas tikšanās laikā izteicās biedrības “Vilkmuiža 2011” pārstāve L. Karlsone: “Jūs šī projekta laika esat kļuvuši redzami un dzirdami. Un ne jau tāpēc, ka darītu vairāk nekā pirms tam, bet tādēļ, ka vairāk par to runājat un lepojaties ar paveikto!“ Ceram, ka tā arī turpināsies, jo šajā laikā esam sasnieguši daudz dzirdīgu ausu un redzīgu acu, sastapuši cilvēkus, kas vēlas nākotnē piedalīties mūsu rīkotajos pasākumos un palīdzēt tos organizēt. Satikuši lieliskus ekspertus un biedrības, ar kurām veidot nākotnes projektus.

Paldies Aktīvo iedzīvotāju fondam par mums doto iespēju izvērtēt savu darbu un padarīt to labāku. Jo – vēl aktīvāki, zinošāki un atpazīstamāki Smiltenes novadā mēs varēsim darīt vēl daudz vairāk laba !

Tava "Smiltenei un Latvijai"
 

 


otrdiena, 2023. gada 16. maijs

Marta un aprīļa aktualitātes biedrībā "Smiltenei un Latvijai"

 


Martā un aprīlī biedrībā gan pabeidzām lielus darbus, gan turpinājām iesāktus, gan uzsākām kaut ko pilnīgi jaunu.


Marta sākumā tika rīkota biedru kopsapulce, lai atskatītos paveiktajā un apstiprinātu biedrības gada pārskatu. Noslēdzies darba cēliens ir pelnījis svinības. Tā kā tas bija nejaukais vīrusu laiks, tad katrs savā mājā ietināmies ērtāk segās ar  kūku un tēju un ar lepnumu skatījāmies prezentāciju. Pāršķirstot 21. lapaspusi garo Gada pārskatu un aplūkojot tā pielikumus, varējām uzsist sev uz pleca un būt lepni. Uzsākti un realizēti vairāki lieli projekti un vēl tikpat daudzi procesā. Iesaistījušies jauni biedri, AIF projekta ietvaros esam veikuši izpēti un izveidojuši ziedojumu piesaistes un komunikācijas stratēģijas. Tagad tikai galvenais vienam otru atbalstīt, lai neizdegtu un turpināt labi iesākto.

Martā piedalījāmies arī Abulas lauku partnerības rīkotajā pasākumā “ LEADER tavā pagalmā”


Kalnamuižā. Pasākums tika rīkots, lai saprastu kādas ir Smiltenes pagasta teritorijas prioritārās vajadzības, ko iedzīvotāji var paveikt paši un ko var paveikt piesaistot fondu finansējumu. Prieks, ka pasākums bija plaši apmeklēts un ieradušies bija arī jauniešu pārstāvji. Tika runāts kā piesaistīt Kalnsmuižai tūristus, uzlabot jauniešu dzīves vidi, kā rosināt iedzīvotājus būt aktīvākiem, kā arī par to ko viņi gribētu redzēt vecajā dārzniecības teritorijā.  Kā mēs kā  sabiedrība varam iesaistīties un atbalstīt pašvaldību šīs degradētās teritorijas sakopšanā.  Tikšanās beidzās ar divām milzīgam lapām, kas pierakstītas ar idejām un vajadzībām, kas noderēs gan Abulas lauku partnerības stratēģijas izstrādei,  gan mums pašiem, iedzīvotājiem, kā atgādinājums par to, ko varam paveikt paši un, kur būt atbalsts pašvaldībai, lai uzlabotu savu apkārtni.


Aprīlī notika darbs pie Amatniecības nometnes plānošanas šajā vasarā “Lejas Varicēnos”. Kurā visi tie, kuri  vēlēsies seno tērpu sastāvdaļas, kas 9. – 11.gs. tika valkātas Latvijas teritorijā, varēs izgatavot tās pašu rokām meistaru pavadībā. Noklausīties semināru  “Latgaļu arheoloģiskais tērps”, kā arī pagatavot savu arheoloģisko kreklu, darināt rotas, izgatavot celu jostus un ādas apavus. Šādas nometnes plānošana aizņem diezgan daudz laika – dienas kārtība, saziņa ar meistariem, tehniskais atbalsts, anketas, dalībnieku reģistrācija, publicitāte utt. Tādēļ sakām paldies folkloras kopas “Rudzupuķe” dalībniekiem, kas ziedoja vienu dienu sava brīvā laika un nāca mums talkā. Paldies arī Smiltenes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļai par vizualizāciju. 


Tikmēr mūsu biedrības pārstāve Līga turpināja izzināt brīvības un līdzdarbošanās iespējas Demokrātijas akadēmijā. Šoreiz tikšanās notika Cesvainē. Dalībnieki veica dažādu līdzdalības veidu kartēšanu Alūksnes , Madonas, Smiltenes un Valmieras novados.

Nodarbības noslēgumā iedvesmai noskatoties  arī filmu «Citu dzīve», kas ieguvusi apbalvojumus dažādos pasaules kinofestivālos, tai skaitā Oskara balvu, rosinot pārdomas par demokrātijas varu un nebaidīšanos stāvēt pretī sistēmai.

 Demokrātijas akadēmijā piedalās pārstāvji no vairāk nekā 200 valsts, pašvaldību, nevalstisko organizāciju institūcijām, kā arī aktīvie iedzīvotāji un vietējie līderi no visiem Latvijas reģioniem un prieks, ka arī mūsu organizācija tajā iesaistās daloties ar idejām un iegūstot jaunas prasmes.


Aprīlis iezīmējās arī kā praktisko darbu mēnesis. Lielajā talkā mūsu biedri atsaucās Smiltenes pagasta pārvaldes aicinājumam un talkoja vecajā dārzniecības teritorijā Kalnamuižā. Darbi gāja no rokas un nobeigumā, ēdot silto zupu, katram bija arī siltums sirdī par kopīgi paveikto.


Šīs kultūrvēsturiskās teritorijas nākotne mums kā biedrībai ir svarīga. Apzināmies, ka ilgu laiku par to


neviens nav rūpējies un pašvaldības rokās, tā nonākusi jau krietni degradēta, tādēļ priecājamies, ka maziem solīšiem varam atbalstīt pašvaldību tas sakošanas darbos. Cerams, ka pašvaldībai izdosies atrast finanšu avotu tālākiem darbiem, un tas būs tikai pirmais solis ceļā uz šīs vietas atdzimšanu.

Pirmais solis uz būvniecības uzsākšanu aprīlī tika veikts arī Marikas Svīķes kultūrvietā Vecajā parkā. Kurā tikās pārstāvji no mūsu biedrības, Smiltenes novada pašvaldības un būvuzņēmējs SIA “Ceļinieks 2000” , lai dabā aptuveni vizualizētu projekta robežas un apspriestu tā gaitu.


Mums kā biedrībai, šis iespraustais koks ir kā alpīnistam karoga mietiņš  Everesta virsotnē. Uzklausot sabiedrības iniciatīvu par šādas vietas nepieciešamību un uzsākot ziedojumu vākšanas kampaņu, domājām, ka līdz būvniecības uzsākšanai paies gadi. Taču maziem solīšiem un kopā ar sabiedrību esam nonākuši pie mērķa ātrāk. Ar ziedojumu vākšanas koncertu palīdzību, ar  individuālo ziedotāju atbalstu, ar daudzām

stundām darba, rakstot projektu Lauku atbalsta dienestam, esam apsteiguši visus izsapņotos termiņus. Skatoties uz necilo, iesprausto kociņu parkā, mums biedrībā ir virsotņu prieks. Protams, nekas jau nebeidzas! Nerimstoši notiek saziņas starp iesaistītajām pusēm un būvdarbu plānošana, mākslinieki un biedrība organizē vasaras koncertu un vietas atklāšanu, jāraksta dokumenti un atskaites, taču šajā brīdī gan būvniecības procesā iesaistītie, gan ziedotāji var svinēt mazu uzvaru un jau skaidrāk saskatīt topošas Marikas Svīķes kultūrvietas aprises.

Jau tagad skaidri zinām un gribam izstāstīt arī Jums, ka 22.jūlijā būs atklāšanas pasākums ar sirsnīgu un skaistu koncertu, kuru aicinām jau laicīgi ierakstīt savos plānotajos. Jo tik liela darba rezultāts noteikti jānosvin kopā.

Uz tikšanos!

Tava “Smiltenei un Latvijai “