pirmdiena, 2014. gada 3. marts

Biedrība pārstāv Latviju GENŠā gada sākumā biedrība kļuvusi par GEN (Global Ecovillage Network) biedru. GEN ir ekociemu tīkls, kas apvieno kopienas ilgtspējīgai pasaulei un  veido saikni starp visām kultūrām un kontinentiem.
GEN veicina sabiedrības izglītošanu un apvienošanu ilgtspējīgai attīstībai.
GEN-Europe atbalsta ilgtspējīgu kopienu veidošanu un attīstību Eiropā, Āfrikā un Tuvajos Austrumos.
Global Ecovillage tīkls (Global Ecovillage Network - GEN), tika uzsākta 1995.gadā, lai veicinātu tādu kopienu izveidi un saglabāšanu, kurām rūp ne tikai dabas resursu saglabāšana, bet arī vides atjaunošana.