piektdiena, 2018. gada 5. janvāris

Brīvprātīgās vada Ekoklubiņu Bilskā un Palsmanē

No brīvprātīgo dienasgrāmatas:

December, months of renewals. At the end of november we have moved to Smiltene. For this, some preparations were needed. We created shelves, fixed them, fixed the curtain rod, created the lampshade, bought last necessary things, and made art!! Let’s paint the chimney wall!!!
December was the month for us to search good ideas how to involve eco-club at Bilska school. The begining have not been as successful as we wanted for eco-club, so we engaged a new way to organize better the sessions. We needed to be more precise and let the headmaster know about our expectations.
For example, our planned workshop about reuse old clothes was not successful. The timetable has sometimes been changed without us to be informed and once happened that when we were at the place and figured the changed schedule, it was impossible for children to attend workshop. Instead of this, pupils seemed motivated and brought even more clothes than we expected. We were pleasantly surprised. 
The next activity we planned was a general discussion about plastic and waste management and its importance. We explained and showed them steps how to reach zero waste:
We considered each of them and children were really interested in to see some pictures and to exchange information about reduce, reuse, recycle, recovery and landfill.
One of the last activity, before holydays, at school was that we gave members task to choose eco-club logo and name. They were fully involved in this idea and were really happy to have the chance to choose their logo by themselves. But then they were preparing for christmas concert and they did not have time to vote for the best logo.
Taking into account the issues, we discussed about how to surpass them to improve seriously the eco-club. We decided to write detailed workshop and discussion plan from new year and share responsibilities. I, Mariam, became responsible for discussion part, and I, Lucie, for workshop part.

We also intervened in a new school, the one of Palsmane. For the first visit we made presentation about Georgia and France. We also took part in a workshop for gingerbread decoration.
Teachers and the director showed interest for our eco-club project and want to let us the possibility to implement it at their school in addition with zumba lessons. It represented a truly good new opportunity for us, and we were so pleased because children seemed to be motivated to work together with us. 
Additionally, we prepared the invitation text for the bread oven workshop organized by “Smiltene un Latvijai” association. Librarians helped us for translation.
And december, month of Christmas time. This period was punctuated by choir concerts. One first at Blome, and another one at the Smiltene’s church. And also the Christmas party at Bilska’s school. 

See you next month!!

All the best,

Lucie and Mariam

ceturtdiena, 2018. gada 4. janvāris

Bilskas pamatskolā '' īstenos projektu "Skolu dārzi Latvijas simtgadei"

Biedrība "Ikšķiles Brīvā skola", Biedrība "Tautskola 99 Baltie zirgi", Biedrība "Preiļi izglītotai Latvijai" un "Latvijas Permakultūras biedrība" uzsākusi īstenot Latvijas vides aizsardzības fonda finansēto projektu "Skolu dārzi Latvijas simtgadei".
Projekta ietvaros plānots izveidot četrus dārzus pie četrām Latvijas skolām - Ikšķiles Brīvās skolas, Tautskolas 99 Baltie zirgi Drustos, Preiļu Brīvās skolas un Bilskas pamatskolas ar mērķi aizsākt skolu dārzu veidošanas kustību, vēršot uzmanību uz vēsturisko kultūraugu saglabāšanu, tā veicinot mīlestību pret savu zemi un nododot senču mantojumu nākamajām paaudzēm.
Šis projekts īstenotājiem šķiet būtisks, jo Latvijas skolu zaļās teritorijas ir lielākoties neproduktīvas, tās nepiesaista skolēnus, pārsvarā kalpo kā buferzonas vai greznuma elements. Tajā pašā laikā šo zaļo zonu atrašanās tiešā skolu tuvumā rada potenciālu to izmantošanai skolēnu izglītošanā, īpaši par cēloņsakarībām - kā no sēklas izaug augs, kā attīstās koki, kā nogatavojas augļi, kā izmantot augus, ogas, augļus. Kā arī iespējams mācīties par Latvijas vēsturiskajiem kultūraugiem, par dabai saudzīgu saimniekošanu. Papildus, šādi dārzi ļautu izjust darba rezultātus un augļus, audzināt darba tikumu. Dārzi dotu iespēju iegūt ražu, tā tiktu veicināta izpratne par veselīgu un atbildīgu ēdināšanu, nostiprinot izpratni par sezonālu pārtikas produktu lietošanu uzturā un uzlabojot skolu ēdienkartes. Šobrīd tikai dažās skolās tiek novērtēts skolu dārzu potenciāls, bet vairumam skolu zaļā teritorija netiek lietderīgi izmantota.
Projekta laikā plānots īstenot vairākas aktivitātes - ar jauniešu un viņu ģimeņu palīdzību un iesaistīšanos iekārtot publiski pieejamus, izglītojošus skolu dārzus, rīkot talkas, izglītojošas lekcijas, pieaicinot ekspertus, rīkot semināru citu skolu pārstāvjiem, lai ieinteresētu un motivētu iekārtot skolas dārzus, kā arī organizēt kampaņu "Katrai skolai savu dārzu!" un iekārtot projekta e-žurnālu - kurā tiks apkopota informācija, fotogrāfijas, videoieraksti par dārzu izveidošanas procesu, talkām, ekspertu konsultācijām un lekcijām.
Projektu plānots pabeigt šī mācību gada beigās, to noslēdzot 2018.gada 1.jūnijā noslēguma pasākumā Ikšķiles Brīvā skolā.