svētdiena, 2023. gada 9. jūlijs

Talkojam Hobitu pieturā

 


2017. gada septembrī tālu Latvijā un pat aiz tas robežām izskanēja Hobitu pieturas vārds. Neparastā nojume, kuru būvētāji nodēvēja par Hobitu mājiņu, ir celta no netradicionāliem, videi draudzīgiem materiāliem – siena, ķīpām, zaru pinumiem un māla. Logos un sienās vietām izmantots arī stikls. Tās celtniecībā piedalījās brīvprātīgie un kaimiņi un tā tapa talkojot.


Arī šodien tur rosījās čakli talcinieki Liāna, Linda,
Elīna un Līga, lai atjaunotu sienas gleznojumus un samainītu ceļa remonta laikā ieplīsušo stiklu. Tagad vēji vairs nesvilpos iekšā ārā un košais Austras koks atkal priecēs garām ejošos un braucošos. Paldies viņām par šo krāsaino un rūpīgo darbiņu.


Tie , kuri vēl nav redzējuši šo siena, zaru un māla brīnumu noteikti iesakām atbraukt un apskatīties. Kā arī pieteikties un paviesoties biedrības mājvietā “Lejas Varicēnos”, kur var redzēt gan Hobitu māju, gan mājiņu ar saules paneļu sistēmu, gan citus brīnumus.

Uz tikšanos!

piektdiena, 2023. gada 7. jūlijs

Kora "Mežābele" dziedātājām jauni brunči

 Veiksmīgi noslēdzies Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) finansētais projekts "Sieviešu brunči Smiltenes senioru korim "Mežābele"". RASAS OZOLIŅAS AUŠANAS DARBNĪCĀ "RŪJA"" tapuši  29 etnogrāfiskie brunči par kopējo summu 4640 eiro. ELFLA finansējuma apjoms projektam ir 4250.70 eiro, projektu līdzfinansēja Smiltenes novada pašvaldība, īstenošanas vajadzībām piešķirot 472.81 eiro. Brunči tika veidoti pēc Vidzemes novada, Liepas brunču parauga. 

 Ar jaunajiem brunčiem dalībnieces pārstāv mūsu novadu XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos. Senioru koris "Mežābele" jautri dziedot un jokojot jau piedalījies gājienā. Savukārt 03.07 Cirka ēkā piedalījās senioru mazajos dziesmu svētkos  - koncertā  "Klusums reiz par tautu tapa". Vēl priekšā Dziesmu svētku  noslēguma koncerts "Kopā augšup". 

Mazliet par kora Mežābele vēsturi. 1963. gadā Smiltenes kultūras namā dibinātais darba veterānu koris, kas 80. gadu beigās koris ieguva vārdu „Mežābele”, 2023.gada 15.aprīlī nosvinēja savu 60 jubileju. Koris šobrīd apvieno 29 sievas un 6 vīrus - seniorus. Kori jau 12 gadus vada Velta Ispravņkova, pieredzējusi mūziķe un kora diriģente. Daudziem dalībniekiem šī ir vienīgā regulārā sabiedriskā aktivitāte, kas būtiski uzlabo šo dalībnieku dzīves kvalitāti. Visus šos gadus koris ir aktīvi iesaistījies kultūras dzīvē gan vietējā, gan valsts mērogā. Koris koncertējis Smiltenes novadā, Valmierā, Valkā, Cēsīs, Madonā, Alūksnē, Inčukalnā un Siguldā. Draugu korim „Mežābele” ir daudz. Jauka draudzība izveidojusies ar Inčukalna un Siguldas koriem. 


Prieks, ka koris godam pārstāvēs Smiltenes novadu jaunajos sieviešu brunčos!

Projektu finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. 


ceturtdiena, 2023. gada 6. jūlijs

Jaunumi Marikas Svīķes kultūrvietā

 

Taurenim spārnos jānotur debesis.

 Kāds viņam tās uzticējis. /M.Svīķe/Taurenis  daudzās zemēs simbolizē prieku, ilgu mūžu, brīvību un cerību. Uzskata, ka tauriņi aiznes cilvēku vēlēšanās līdz debesīm. Tas simbolizē debesis un zemi, dzīvi un nāvi,  pāreju no viena posma citā.

Šonedēļ viens posms ir noslēdzies un pāreja no sapņa par īstenību ir notikusi. Marikas Svīķes kultūrvietā atlidojis taurenis. Nolaidies nevis, lai turētu debesis, bet lai turpmāk šajā vietā ikdienu atgādinātu par dzejnieci Mariku Svīķi, viņas dzeju, dabas mīlestību un darbiem.

Aizejot uz parku un apsēžoties uz jaunajiem soliņiem, var izbaudīt brīdi pirms pabeigtības. Celiņi jau izraksti un ieklāti, atvestā melnzemē zālīte priecājas par lietu un augšanu, milzīgā  melnā kabeļu čūska ir pārvērtusies gaismiņās, kas vakaros apspīdēs skulptūru.  Dobēs samēslotas un nomulčētas ziedēšanu gaida kaķumētras, lavandas, anemones , hortenzijas,  krokusi un citi augi. Šobrīd, vēl maziņi un trausli, bet jau drīz tie veidos ziedu upes un pie sevis aicinās īstus tauriņus un bites. 

Vēl daži nelieli darbi, un ar prieku varēsim šo vietu atklāt ar dziesmām un dzeju.

Vietas tapšanas process noritējis vairāk kā divu gadu garumā, un bijis iedvesmojošs un radošs


mūsu 
biedrībai.

Biedrība šajā procesā ir uzņēmusies iniciatora lomu un bija tie, kuri uzrunāja pašvaldību par sabiedrības vēlmi pēc vietas, kura atgādinātu par dzejnieci un kurā viņu pieminēt. Taču šajos gados esam izsecinājuši, ka bez mums ideju vākšanā, noslīpēšanā, ziedojumu kampaņās, realizācijā un būvniecības procesā ir piedalījušies vairāki simti cilvēku no Smiltenes novada un citām vietām. Un katrs, kas piedalījās iedvesmoja mūs un noveda sapni tuvāk mērķim.

Tas tiešām ir kopienas darbs, ieguldot brīvprātīgo darbu, ziedojot un iesaistoties. Tieši to arī novērtēja Lauku atbalsta dienests apstiprinot projekta finansējumu, kas ļāva mums par Marikas Svīķes kultūrvietu priecāties nevis pēc gadiem, bet gan jau šovasar. Nepieciešamo līdzfinansējumu pēc projekta iesniegšanas līdzfinansēšanas konkursā atbalstīja arī Smiltenes novada pašvaldība. 


Tādēļ visu līdz šim saziedoto naudu nu varēsim izmantot turpmākai vietas uzlabošanai un pasākumu norisei tajā. 

Paldies mūsu rosīgajai un idejām bagātajai kopienai un tiksimies atklāšanas koncertā 22.07.2023. plkst. 16.00.

Tava "Smiltenei un Latvijai"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projektu finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. Projekts 22-09-AL10-A019.2201-000006 Dzejnieces Marikas Svīķes piemiņas un kultūras vietas izveide Smiltenes Vecajā parkā” Finansējums 19904.46 eiro. Līdzfinansē Smiltenes novada pašvaldība 2000 eiro.