otrdiena, 2013. gada 12. marts

Smiltenes Eko kopas tikšanās martā

Trešdien,13. martā 18.20 Smiltenes Bibliotēkā notiks filmas „Laimes ekonomika” (The Economy of Happines) prezentācija(ar subtitriem latviešu valodā).
Pēc filmas prezentācijas turpināsies diskusiju vakars, kura gaitā meklēsim risinājumus šobrīd samilzušajām Latvijas problēmām. Līga Krūmiņa-Krīgere un Jānis Puntulis stāstīs par biedrības „Smiltenei un Latvijai” paveikto un turpmākajām iecerēm. Smiltenes Amatnieku biedrības vadītājs iepazīstinās ar šīs biedrības paveikto un turpmākajām iecerēm un iespējām. Aplūkosim permakultūras, tiešās pirkšanas, ekokopienu, bioloģiskās lauksaimniecības u.c. videi un cilvēkam draudzīgu saimniekošanas un sadzīves formu iespējas, mūsu saimniecības, ekonomikas un kultūrvides atjaunošanā, iespējas katram indivīdam iesaistīties šajā darbā.

Zemes stunda

2013. gada 23. martā plkst. 20:30 pasaule svinēs Zemes stundu, kuras laikā ikviens iedzīvotājs, uzņēmums, pašvaldība, valdība ir aicināts simboliski izslēgt apgaismojumu uz vienu stundu, lai parādītu savu apņemšanos videi draudzīgākai rīcībai ikdienā un pievērstu uzmanību vides problēmām un to risināšanas iespējām vai vienkārši padomātu par planētas vides nākotni un savām iespējām to ietekmēt. Zemes stunda ir simbolisks pasākums un tās mērķis nav enerģijas taupīšana vienas stundas laikā. Taču no sirds ceram, ka šī stunda var likt aizdomāties par enerģijas un resursu taupīšanu, videi draudzīgāku dzīvi ikdienā.