trešdiena, 2015. gada 28. oktobris

"Ecovillage Design Education: Design for Sustainability",Erasmus Plus Projekta “Ilgtspējīgai Latvijai – Gudru izaugsmi” ietvaros tika dota iespēja vienai personai no Latvijas apmeklēt 5 nedēļu garos EDE kursus (Ekodizaina kursi “Ecovillage Design Education: Design for Sustainability”) Lielbritānijā.
Projektu īstenoja ilgtspējīgas attīstības virzienā strādājošo biedrību konsorcijs: biedrība “Smiltenei un Latvijai” (projekta vadošā organizācija), Latvijas Permakultūras biedrība, Ikšķiles Pārmaiņu iniciatīva, biedrība “Homo Ecos:” un Latvijas Ekokopienu un iniciatīvu asociācija.
Kursi ietver vairākus tematiskus moduļus – līderības prasmju attīstīšana, ekoloģiskā dimensija, ekonomiskā dimensija, sociālā dimensija, pasaules redzējuma dimensija. Programmā iekļauts arī Transition Network pārejas iniciatīvu treniņš. Kurss ir veidots, lai sagatavotu līderus un aktīvistus darbam ilgtspējīgas attīstības virzienā. Mācību metodes ietver projektus un praktiskos darbus, lai teoriju nekavējoties nostiprinātu darbībā.

Kursu mērķis – izstrādāt apmācību programmu par Ilgtspējīgu attīstību, ilgtspējīgiem ražošanas un patēriņa modeļiem, atkritumu un resursu saprātīgu ierobežošanu, videi draudzīgiem risinājumiem - lai skaidrotu un īstenotu ilgtspēju Latvijā, pašvaldībās, ciemos, viensētās, mājsaimniecībās, lai būtu skaidra un vienota izpratne par sagaidāmo rezultātu gan valdībām,  gan iedzīvotājiem.
Attēli no grupas dalībnieku kolekcijas:


Findhorna, Skotija, 2015.gada rudens