pirmdiena, 2023. gada 29. maijs

Vēl aktīvāki, zinošāki un atpazīstamāki Smiltenes novadā!

 “Biedrības “Smiltenei un Latvijai” mājvieta “Lejas Varicēni” vienmēr ir ļāvusi praktiski stāstīt un rādīt cilvēkiem, kā dzīvot ilgtspējīgāk. Zaļā apkārtne ir ideāli piemērota, lai rīkotu kursus, seminārus un praktiskas darbnīcas. Taču biedrībai vienmēr bija kluss sapnis, ka lielā augšstāva telpa vecajā kūtī reiz varētu pulcēt cilvēkus  meistarklasēm, mazām svinībām vai citām nodarbībām - ja vien būtu atbilstoši iekārtota un ar stipru un izturīgu grīdu. Un tad mēs reizi pa reizei to varētu izīrēt, lai gūtu papildus ienākumus un īstenotu vēl citas biedrības idejas.

Šo daudzus gadus loloto sapni mēs beidzot 2022. gadā beidzot varējām īstenot, pateicoties Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) projektam “Aktīvi, zinoši un atpazīstami Smiltenes novadā”.  Pavasarī rīkojām talku, lai grīdu ieklātu, vasarā slīpējam, gruntējām un lakojām, un jau vasaras beigās atklājām to ar “Jaunās grīdas balli”!

Jāatzīst, ka grīda nebija vienīgā lieta, kuru mums deva Aktīvo iedzīvotāju fonda projekts. Projekta gaitā mēs vēlējamies vairāk izprast savu organizāciju un ar to aktīvāk iepazīstināt Smiltenes novada iedzīvotājus. Sapratām, ka daudzi mūsu pasākumu apmeklētāji nemaz nezina, kurš tos rīko.  Mēs uzaicinājām arī brīnišķīgus ekspertus, kas mums stāstīja par to, kā labāk piesaistīt ziedojumus, biedrus un brīvprātīgos. Par to, kā veidot publicitāti un biedrības tēlu. Par to, kā stiprināt “Smiltenei un Latvijai” iekšējo komunikāciju un sadarbību un kā būt vēl jaudīgākiem un drošākiem.

Rezultātā izveidojām trīs lielus dokumentus - biedrības vadības, komunikācijas un ziedojumu piesaistes stratēģijas. To izstrādē ieliktais darbs ir viennozīmīgi atmaksājies, jo biedrībai pievienojās vairāki jauni biedri, mājas lapas publicitāte un informācija par biedrības darbu augusi par 2/3 un Facebook sekotāju skaits gandrīz par 500 cilvēkiem. Šo apjomīgo dokumentu izstrādēs process nesis daudzas atziņas un pārmaiņas. Ir sagatavoti ziedojumu piesaistes materiāli. Apzinātas biedrības stiprās un vājās puses. Gūtās zināšanas arī uzreiz izmēģinājām Marikas Svīķes kultūrvietas ziedojumu vākšanas kampaņā un koncertos. Un mums bija liels prieks, ka varējām dalīties gūtajā pieredzē arī ar citām Smiltenes novada organizācijām “NVO tējas pēcpusdienā”. Mēs uzskatām, ka “sveci nevajag turēt zem pūra” un esam gatavi satikties arī ar biedrībām no citiem novadiem!

Projekta laikā esam secinājuši arī to, cik svarīgi ir runāt un tikties. Tikties: gan biedriem, gan atbalstītājiem. Tādēļ arī pēc AIF projekta beigām, esam ieplānojuši tikšanos biedriem reizi divos mēnešos un vairākus lielos pasākumus, kuros plānojam tikties ar saviem atbalstītājiem. AIF projekta laikā par ieviestu tradīciju jau kļuvis atskats iepriekšējā mēneša padarītājos un arī turpmākajos plānos. Tas palīdz gan pašiem vairāk novērtēt savu darbu, gan redzēt to arī mūsu ziedotājiem.

Kā kādas tikšanās laikā izteicās biedrības “Vilkmuiža 2011” pārstāve L. Karlsone: “Jūs šī projekta laika esat kļuvuši redzami un dzirdami. Un ne jau tāpēc, ka darītu vairāk nekā pirms tam, bet tādēļ, ka vairāk par to runājat un lepojaties ar paveikto!“ Ceram, ka tā arī turpināsies, jo šajā laikā esam sasnieguši daudz dzirdīgu ausu un redzīgu acu, sastapuši cilvēkus, kas vēlas nākotnē piedalīties mūsu rīkotajos pasākumos un palīdzēt tos organizēt. Satikuši lieliskus ekspertus un biedrības, ar kurām veidot nākotnes projektus.

Paldies Aktīvo iedzīvotāju fondam par mums doto iespēju izvērtēt savu darbu un padarīt to labāku. Jo – vēl aktīvāki, zinošāki un atpazīstamāki Smiltenes novadā mēs varēsim darīt vēl daudz vairāk laba !

Tava "Smiltenei un Latvijai"
 

 


otrdiena, 2023. gada 16. maijs

Marta un aprīļa aktualitātes biedrībā "Smiltenei un Latvijai"

 


Martā un aprīlī biedrībā gan pabeidzām lielus darbus, gan turpinājām iesāktus, gan uzsākām kaut ko pilnīgi jaunu.


Marta sākumā tika rīkota biedru kopsapulce, lai atskatītos paveiktajā un apstiprinātu biedrības gada pārskatu. Noslēdzies darba cēliens ir pelnījis svinības. Tā kā tas bija nejaukais vīrusu laiks, tad katrs savā mājā ietināmies ērtāk segās ar  kūku un tēju un ar lepnumu skatījāmies prezentāciju. Pāršķirstot 21. lapaspusi garo Gada pārskatu un aplūkojot tā pielikumus, varējām uzsist sev uz pleca un būt lepni. Uzsākti un realizēti vairāki lieli projekti un vēl tikpat daudzi procesā. Iesaistījušies jauni biedri, AIF projekta ietvaros esam veikuši izpēti un izveidojuši ziedojumu piesaistes un komunikācijas stratēģijas. Tagad tikai galvenais vienam otru atbalstīt, lai neizdegtu un turpināt labi iesākto.

Martā piedalījāmies arī Abulas lauku partnerības rīkotajā pasākumā “ LIDER tavā pagalmā”


Kalnamuižā. Pasākums tika rīkots, lai saprastu kādas ir Smiltenes pagasta teritorijas prioritārās vajadzības, ko iedzīvotāji var paveikt paši un ko var paveikt piesaistot fondu finansējumu. Prieks, ka pasākums bija plaši apmeklēts un ieradušies bija arī jauniešu pārstāvji. Tika runāts kā piesaistīt Kalnsmuižai tūristus, uzlabot jauniešu dzīves vidi, kā rosināt iedzīvotājus būt aktīvākiem, kā arī par to ko viņi gribētu redzēt vecajā dārzniecības teritorijā.  Kā mēs kā  sabiedrība varam iesaistīties un atbalstīt pašvaldību šīs degradētās teritorijas sakopšanā.  Tikšanās beidzās ar divām milzīgam lapām, kas pierakstītas ar idejām un vajadzībām, kas noderēs gan Abulas lauku partnerības stratēģijas izstrādei,  gan mums pašiem, iedzīvotājiem, kā atgādinājums par to, ko varam paveikt paši un, kur būt atbalsts pašvaldībai, lai uzlabotu savu apkārtni.


Aprīlī notika darbs pie Amatniecības nometnes plānošanas šajā vasarā “Lejas Varicēnos”. Kurā visi tie, kuri  vēlēsies seno tērpu sastāvdaļas, kas 9. – 11.gs. tika valkātas Latvijas teritorijā, varēs izgatavot tās pašu rokām meistaru pavadībā. Noklausīties semināru  “Latgaļu arheoloģiskais tērps”, kā arī pagatavot savu arheoloģisko kreklu, darināt rotas, izgatavot celu jostus un ādas apavus. Šādas nometnes plānošana aizņem diezgan daudz laika – dienas kārtība, saziņa ar meistariem, tehniskais atbalsts, anketas, dalībnieku reģistrācija, publicitāte utt. Tādēļ sakām paldies folkloras kopas “Rudzupuķe” dalībniekiem, kas ziedoja vienu dienu sava brīvā laika un nāca mums talkā. Paldies arī Smiltenes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļai par vizualizāciju. 


Tikmēr mūsu biedrības pārstāve Līga turpināja izzināt brīvības un līdzdarbošanās iespējas Demokrātijas akadēmijā. Šoreiz tikšanās notika Cesvainē. Dalībnieki veica dažādu līdzdalības veidu kartēšanu Alūksnes , Madonas, Smiltenes un Valmieras novados.

Nodarbības noslēgumā iedvesmai noskatoties  arī filmu «Citu dzīve», kas ieguvusi apbalvojumus dažādos pasaules kinofestivālos, tai skaitā Oskara balvu, rosinot pārdomas par demokrātijas varu un nebaidīšanos stāvēt pretī sistēmai.

 Demokrātijas akadēmijā piedalās pārstāvji no vairāk nekā 200 valsts, pašvaldību, nevalstisko organizāciju institūcijām, kā arī aktīvie iedzīvotāji un vietējie līderi no visiem Latvijas reģioniem un prieks, ka arī mūsu organizācija tajā iesaistās daloties ar idejām un iegūstot jaunas prasmes.


Aprīlis iezīmējās arī kā praktisko darbu mēnesis. Lielajā talkā mūsu biedri atsaucās Smiltenes pagasta pārvaldes aicinājumam un talkoja vecajā dārzniecības teritorijā Kalnamuižā. Darbi gāja no rokas un nobeigumā, ēdot silto zupu, katram bija arī siltums sirdī par kopīgi paveikto.


Šīs kultūrvēsturiskās teritorijas nākotne mums kā biedrībai ir svarīga. Apzināmies, ka ilgu laiku par to


neviens nav rūpējies un pašvaldības rokās, tā nonākusi jau krietni degradēta, tādēļ priecājamies, ka maziem solīšiem varam atbalstīt pašvaldību tas sakošanas darbos. Cerams, ka pašvaldībai izdosies atrast finanšu avotu tālākiem darbiem, un tas būs tikai pirmais solis ceļā uz šīs vietas atdzimšanu.

Pirmais solis uz būvniecības uzsākšanu aprīlī tika veikts arī Marikas Svīķes kultūrvietā Vecajā parkā. Kurā tikās pārstāvji no mūsu biedrības, Smiltenes novada pašvaldības un būvuzņēmējs SIA “Ceļinieks 2000” , lai dabā aptuveni vizualizētu projekta robežas un apspriestu tā gaitu.


Mums kā biedrībai, šis iespraustais koks ir kā alpīnistam karoga mietiņš  Everesta virsotnē. Uzklausot sabiedrības iniciatīvu par šādas vietas nepieciešamību un uzsākot ziedojumu vākšanas kampaņu, domājām, ka līdz būvniecības uzsākšanai paies gadi. Taču maziem solīšiem un kopā ar sabiedrību esam nonākuši pie mērķa ātrāk. Ar ziedojumu vākšanas koncertu palīdzību, ar  individuālo ziedotāju atbalstu, ar daudzām

stundām darba, rakstot projektu Lauku atbalsta dienestam, esam apsteiguši visus izsapņotos termiņus. Skatoties uz necilo, iesprausto kociņu parkā, mums biedrībā ir virsotņu prieks. Protams, nekas jau nebeidzas! Nerimstoši notiek saziņas starp iesaistītajām pusēm un būvdarbu plānošana, mākslinieki un biedrība organizē vasaras koncertu un vietas atklāšanu, jāraksta dokumenti un atskaites, taču šajā brīdī gan būvniecības procesā iesaistītie, gan ziedotāji var svinēt mazu uzvaru un jau skaidrāk saskatīt topošas Marikas Svīķes kultūrvietas aprises.


Jau tagad skaidri zinām un gribam izstāstīt arī Jums, ka 22.jūlijā būs atklāšanas pasākums ar sirsnīgu un skaistu koncertu, kuru aicinām jau laicīgi ierakstīt savos plānotajos. Jo tik liela darba rezultāts noteikti jānosvin kopā.

Uz tikšanos!

Tava “Smiltenei un Latvijai “

 

 

 

 

ceturtdiena, 2023. gada 20. aprīlis

Aicinām pieteikties uz arheoloģiskā tērpa darināšanas meistarklasēm un semināru


Aicinām visus  interesentus, kuri vēlas seno tērpu sastāvdaļas, kas 9. – 11.gs. tika valkāti Latvijas teritorijā, izgatavot pašu rokām meistaru pavadībā, uz arheoloģiskā tērpa darināšanas meistarklasēm un semināru “Latgaļu arheoloģiskais tērps”, kas notiks no 10.06.2023. – 11.06.2023. Lejas Varicēnos, Smiltenes pagastā.

 

ARHEOLOĢISKĀ TĒRPA DARINĀŠANAS MEISTARKLASES

 Arheoloģiskā krekla šūšana

Meistarklasi vadīs rokdarbu studijas “Līgotnes” vadītāja Inga Ķestere.

Līdzmaksājums 35 EUR (materiāli iekļauti).

 

Rotu darināšana

Seno saktu, gredzenu, amuletu vai aproču veidošana.

Meistarklasi vadīs rotkalis Oskars Rozenblats. 

Līdzmaksājums 25 EUR (materiāli iekļauti).

 

Celu jostas darināšana

Dalībniekiem bez priekšzināšanām: celu jostu veidošanas pamatprincipi, pamatraksti.

Dalībniekiem ar priekšzināšanām: rakstaino celu jostu veidošana

Meistarklasi vadīs Agnija Saprovska.

Līdzmaksājums 15 EUR (materiāli iekļauti: dzija, ceļu dēlīši, turētājs).

 

Ādas apavu darināšana

Apavu gatavošana pēc iepriekš noņemtiem mēriem un izveidotas piegrieztnes.

Meistarklasi vadīs seno apavu meistare Guna Zommere

Līdzmaksājuma 50 EUR (materiāli iekļauti: āda, lina diegi, adatas, bišu vasks)

Dalībniekiem būs nepieciešamas priekšzināšanas un iemaņas šūšanā, ādas un metāla apstrādē. Vietu skaits meistarklasēs ir ierobežots, tādēļ aicinām pieteikties savlaicīgi!

 

SEMINĀRS “LATGAĻU ARHEOLOĢISKAIS TĒRPS”

10.06.2023. plkst.13.00 – 15.00 notiks seminārLatgaļu arheoloģiskais tērps”kuru vadīs Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktore, arheoloģe Zigrīda Apala un Aušanas darbnīcas „Vēverīšas” tekstilmāksliniece Dagnija Kupče.

 

PIETEIKŠANĀS

Lai nodrošinātu iespēju piedalīties plašākam interesentu lokam, katrs dalībnieks var pieteikties ne vairāk kā divām darbnīcām, kā arī izvēlēties vai vēlas piedalīties seminārā par Latgaļu arheoloģisko tērpu.

Pieteikšanās anketa: https://ej.uz/senais-terps-Varicenos

Vietu skaits darbnīcās ir ierobežots. Pieteikšanās līdz 07.05.2023 vai tiklīdz pieejamo vietu skaits ir aizpildījies.

 

Projektu “Arheoloģiskā tērpa darināšanas meistarklases” līdzfinansē Smiltenes novada pašvaldība.

otrdiena, 2023. gada 21. marts

Februāra aktualitātes biedrībā “Smiltenei un Latvijai”


Februāra sākumā skatītājus Blomē pulcēja jau trešais ziedojumu vākšanas koncerts “Mēs katrs piedzimstam ar spārniem”, kurā saziedotie līdzekļi tiks ieguldīti Marikas Svīķes kultūrvietas izveidei Vecajā parkā, Smiltenē. Zālē bija pilna un lielāka daļa tiešām ieguva spārnus, dodoties mājās. Paldies māksliniekiem par to!


Būvniecību varēsim realizēt jau šogad pateicoties projektam, kuru iesniedzām Abulas lauku partnerības izsludinātājā projektu konkursā, un kurā ieguvām Lauku atbalsta dienesta finansējumu būvniecības procesam. Taču ziedojumu koncertos iegūtā nauda nezudīs, tā tiks izlietota Marikas Svīķes kultūrvietas turpmākai labiekārtošanai, pasākumu un koncertu norisei. 

Jau minējām, ka, ka biedrība ieguvusi akreditāciju Brīvprātīgo projektu īstenošanai ar Eiropas Solidaritātes korpusa finansējumu. Šajā gadā plānotas divas aktivitātes. Brīvprātīgo grupas aktivitāte, kurā 15 Eiropas jaunieši sagatavos un vadīs Permakultūras festivālu jauniešu mērķauditorijai Lejas Varicēnos un  brīvprātīgo aktivitāte ar mērķi izveidot un vadīt Eko klubiņus Smiltenes novada skolās. Cerams, mums izdosies laba sadarbība gan ar Smiltenes pilsētas, gan pagastu skolām.

Bet, lai tas viss notiktu Līga visu februāri čakli rakstīja un lika kopā plānus, lai iesniegtu projekta pieprasījumu un iegūtu finansējumu šīm aktivitātēm. Tā kā līdzīgus projektus biedrība īstenoja jau iepriekšējos gados, ticam, ka viņai viss izdevās un finansējums būs.


Februāra vidū notika kārtējā Smiltenes NVO tikšanās ar mērķi veidot sadarbības un dalīties pieredzē. Paldies biedrībai “Sabiedrībai un attīstībai”, kura mūs visus  laipni uzņēma Tautas lietišķās mākslas studijas telpās Smiltenē.

 Liene no biedrības “Sabiedrībai un attīstībai” stāstīja par brīvprātīgo piesaisti caur Nodarbinātības valsts aģentūru. Linda no biedrības “Vilkmuiža” padalījās par Bilskas iedzīvotāju foruma veiksmes stāstu, kurā piedalījās tikai 7 iedzīvotāji, bet visas idejas tika realizētas. Kā arī kā piesaistīt mazā kopienā ziedojumus kopīgam mērķim. Astrīda no “Apes un Alūksnes novada fonda” un Sveta no “Abulas lauku parnerības” aicināja visas biedrības aktīvi apmeklēt savas puses partnerību rīkotas tikšanās, jo šobrīd tiek vāktas idejas partnerību stratēģijām. Līga no “Smiltenei un Latvijai” dalījās pieredzē par Alūksnes biedrības ģimenes centru ”Tuti.

Visiem  ļoti interesēja efektīvās ziedojumu vākšanas tehnikas, ko veiksmīgi izmantojusi biedrība “Vilkmuiža”, tāpēc  Dzintra Zvejniece no “Apes un Alūksnes novada fonda”, mūs visus laipni uzaicināja ciemos tikties Apē un padalīties ar šīm tehnikām. 
Februāris noslēdzās tikpat muzikāli kā sācies, jo Jānis Krūmiņš turpināja radīt video dziesmām, kas sarakstītas Marikas Svīķes kultūrvietas ziedojumu vākšanas koncertiem. Visas dziesmas, kuru video jau pieejami, var atrast You tube kanālā “Seko Tauriņam”. Tajā pieejami arī koncertu ieraksti un video stāsts par kultūrvietas tapšanas idieja. 

 Tava "Smiltenei un Latvijai"


 

 


pirmdiena, 2023. gada 20. februāris

Ieplāno trešo Danču vakaru savā kalendārā jau tagad!

Mēs esam par latviskām tradīcijām, kuras netiek aizmirstas muzejos un grāmatas, bet ir dzīvās mūsu svētkos un ikdienā. 

Tādēļ mēs no sirds priecājamies, ka mūsu draugi, folkloras kopa "Rudzupuķes" ir uzsākuši jauku tradīciju, katra mēneša pirmajā piektdienā Smiltenes kultūras namā visus pulcēt uz dančiem. Iepriekšējas zināšanas nav vajadzīgas, tikai ērti apavi, ūdens slāpju veldzēšanai un ziedojums muzikantiem, cik nu katra rocība atļauj. 

Aicināti gan veci gan jauni. Prieks par vecvecākiem, kuri nāca ar mazbērniem. Māmiņām ar mazuļiem, kuras pavadīja vecākos bērnus. Mammām ar dēliem un tētiem, kuri izdancināja meitas. Draudzenes nāca ar draudzenēm, un pāri pavadīja aktīvu vakaru kopā. Bija arī cilvēki, kuri nāca vieni. Un atšķirībā no šlāgerballēm, tas nu nemaz nenozīmē lielu iespēju, ka daļa vakara būs kautrīgi jāpavada uz soliņa. 

Latviešu tradicionālajos danču labākais ir tas, ka malā nepaliek neviens, ja vien pats nav labprātīgi atsēdies ievilkt elpu. 

Mūziķu aizkulisēs esam dzirdējuši, ka šajā reizē varēs iepazīties arī ar Lieldienām noderīgām rotaļām un dančiem. Steidz izmantot iespēju, jo nākošais Danču vakars paredzēts tikai pēc Lieldienām 7. aprīlī.

Sanāksim, sadziedāsim, sasadancosim!

Tava Smiltenei un Latvijai! 
piektdiena, 2023. gada 17. februāris

2022. gada nogale un 2023. gada sākums biedrībā “Smiltenei un Latvijai”Jau par tradīciju no pagājušā gada kļuva atskats katra mēneša padarītajā. Tas ļāva mūsu ziedotājiem, brīvprātīgajiem un biedriem redzēt tos daudzos mazos darbiņus kurus ikdienā darām, bet skrējienā neparādām un nenovērtējam.

Acīgākie noteikti pamanīja, ka atskats par decembri nebija, bet ne jau nu tādēļ, ka sēdējām dīkā, bet gan tādēļ, ka svētku virpulī uzrakstīt to tā arī nesanāca.

Bet tradīcijas ir jākopj un jāstiprina, tādēļ tagad atskats uzreiz par divos mēnešos paveikto.


Decembrī mūsu biedrības vadītāja Līga Krūmiņa bija iegrimusi dokumentu  un plānu kaudzēs un čakli

darbojās, lai biedrība arī turpmāk tiktu akreditēta Brīvprātīgo projektu īstenošanai ar Eiropas Solidaritates korpusa finansējumu. Šāda akreditācija biedrībai bijusi jau iepriekš, un tas deva iespēju Smilteni apciemot un vērtīgas zināšanas iegūt, un savu devumu atstāt daudziem brīvprātīgajiem. Kā jau kārtīgā izvērtēšanā notika arī dokumentu pārbaude un saruna par mūsu plāniem, to vērtību kopienā un citiem nozīmīgiem jautājumiem. Un nu jau ar prieku varam paziņot, ka visu atbildējām pareizi, un mūsu plāni ir atzīti par labiem esam, jo  akreditācija ir pagarināta un jau šajā gadā plānotas divas aktivitātes. No 20.07.2023. – 02.08. 2023. brīvprātīgie no  15 Eiropas valstīm sagatavos un vadīs Permakultūras festivālu jauniešu auditorijai “Lejas Varicēnos” ,un no 2023. gada rudens līdz 2024.gada vasarai divi brīvprātīgie vadīs aktivitātes, ar mērķi izveidot un atbalstīt Eko klubiņus Smiltenes novada skolās. Paldies Līgai par lielo darbu! Gaidīsim vasaru un jauniešus.

Decembrī notika arī vēl viens svarīgs notikums, biedrība pievienojās “Latvijas Pilsoniskajai aliansei “. 


Tā ir lielākā organizācija nevalstisko organizāciju interešu aizstāvībā, kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstīt NVO kopējās intereses un veidot labvēlīgu vidi to darbībai. Šī organizācija apvieno 140 NVO  un noteikti ļaus mums atrast vērtīgas sadarbības un iespējas izaugsmei.

Janvāra beigās mūsu biedrības pārstāve piedalījās Demokrātijas akadēmijas atklāšanas pasākumā Rīgas pilī. Pirmie Demokrātijas akadēmijas studenti, vairāk nekā 200 valsts institūciju, pašvaldību, nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī aktīvie iedzīvotāju un vietējie līderi no visiem Latvijas reģioniem, iepazinās ar esošo situāciju pilsoniskās sabiedrības veidošanā un attīstībā Latvijā. Īpaša uzmanību šajā tikšanās reizē tika veltīta pilsoniskās sabiedrības likumdošanas aspektiem.

Decembra sākumā izskanēja pirmais ziedojumu vākšanas koncerts “Mēs katrs piedzimstam ar spārniem” Grundzālē, kas katram pirms svētkiem ļāva atrast savus spārnus un noticēt brīnumam.

Koncertprogramma turpinājās arī janvāra sākumā Trapenē un februāra sākumā Blomē. Kopā visos  trīs koncertos  savus spārnus atrada aptuveni 200 cilvēki. Paldies māksliniekiem par iedvesmu, tautas namiem par uzņemšanu un sanākušajiem par ziedojumiem. Kultūrvietas izveidei  līdz šim savākti 4517 eiro, no šīs summas visvairāk (2497 eiro) iegūti dzejnieces piemiņas koncertā Smiltenē 2022. gada martā.

Turpinās ne tikai ziedojumu vākšanas koncerti, bet arī darbs pie Marikas Svīķes kultūrvietas izveides Vecajā parkā. Janvārī ir noslēgts līgums ar Smiltenes novada pašvaldību par to, ka biedrība var uzsākt būvniecību Vecajā parkā, teritorijā, kur paredzēta Marikas Svīķes kultūrvieta. Zemesgrāmatā ir nostiprinātas apbūves tiesības un saskaņoti dokumenti būvvaldē.

Būvniecību varēsim realizēt jau šogad pateicoties projektam, kuru iesniedzām Abulas lauku partnerības izsludinātājā projektu konkursā, un kurā ieguvām Lauku atbalsta dienesta finansējumu būvniecības procesam. Tādēļ ziedojumu koncertos iegūto nauda varēsim izlietot Marikas Svīķes kultūrvietas turpmākai labiekārtošanai, pasākumu un koncertu norisei.

Mūsu biedrībai ir ļoti svarīgi kustīgi, radoši un iesaistīties griboši iedzīvotāji un latvisko tradīciju stiprināšana gan dejā, gan dziesmā, gan mūzikā.  Mēs ļoti lepojamies ar savu novadu un saviem cilvēkiem un redzam, ka šo lepnumu nes arī ikviens pašdarbnieku kolektīvs mūsu novadā.

Tādēļ janvāris pagāja projektu rakstīšanas dunā Abulas lauku partnerības izsludinātajam konkursam “Tērpu iegāde amatierkolektīviem un sporta kolektīviem”.  Biedrība šajā konkursā pieteicās ar  trīs projektiem Smiltenes kolektīvu “Rudzupuķes”, “Mežābele”, “Smiltenes pūtēju orķestris” tērpu sagādāšanai. Mēs esam priecīgi, ka mūsu iesniegtie projekti vietējā rīcības grupā ir apstiprināti un tiek virzīti uz tālāku izvērtēšanu Lauku atbalsta dienestā. Cerēsim, ka kolektīvi iegūs  finansējumu jauniem  tērpiem un kļūs vēl skaistāki un lepnāki Smiltenes un Latvijas vārda nesēji.

Ja runājam par lepnumu un tradīcijām, tad mūsu novadā no janvāra ir uzsākta viena jauna un skaista tradīcija. Smiltenes folkloras kopa “Rudzupuķe” katra mēneša pirmajā piektdienā rīko Danču vakaru. Aicināts ir ikviens. Gan tie, kas tradicionālos dančus jau māk, gan tie, kuri vēl tikai grib iemācīties. Jo tradīcijas esam mēs!


Tādas rosīgas un lieliem notikumiem piepildītas bija 2022. gada beigas un iedvesmas spārnots 2023.gada sākums.


Tava "Smiltenei un Latvijai"

 

 

otrdiena, 2023. gada 24. janvāris

Sveču dienā aicinām atrast katram savus spārnus

 


2. februārī pulksten 19.00 Blome tautas namā  aicinām uz koncertu “Mēs katrs piedzimstam nedaudz ar spārniem “. Nosaukumu iedvesmojušas dzejnieces Marikas Svīķes dzejoļa rindas, kas rosinājušas māksliniekus Jāni Krūmiņu, Daci Purvlīci, Jāni Žagariņu, Ingu Lazdiņu un Klāvu Gulbi radīt jaunas kompozīcijas ar dzejnieces vārdiem un izveidot koncertprogrammu.

Koncertā dzirdēsiet gan Grundzālē un Trapenē jau izskanējušās dziesmas ziemas noskaņās, gan jau popularitāti iemantojušas dziesmas no iepriekšējās koncertprogrammas “Seko tauriņiem”, kas liks sajust tuvojošos Valentīndienu un Kupidona spārnu švīkstus.

Visi saziedotie līdzekļi tiks novirzīti  M.Svīķes  kultūras vietas iekārtošanai un pasākumu norisei Smiltenē, Vecajā parkā.

Uz tikšanos Sveču dienā Blomē!

Tava “Smiltenei un Latvijai “