trešdiena, 2022. gada 2. novembris

Oktobra aktualitātes "Smiltenei un Latvijai"

 

Oktobris bijis jaunu sākumu un lielu noslēgumu mēnesis.

Oktobra vidū atnāca priecīga vēsts visiem kam svarīgas latviskās tradīcijas. Tika apstiprināts biedrības "Smiltenei un Latvijai" Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējumam iesniegtais projekts, kas ļaus nākošajā gadā rīkot meistarklases, kurās mūsu novada iedzīvotājiem būs iespēja apgūt arheoloģiska tērpa dažādu daļu darināšanas prasmes. (Paredzēts 2023. gada vasarā)

Oktobra beigās biedrības mājvietā aicinājām uz pirmo tikšanos 10 Smiltenes novada nevalstiskās

organizācijas, kas darbojas mūžizglītības jomā, uz "Tējas pēcpusdienu", lai satiktos, iepazītos un parunātos.

Noklausījāmies ekspertes Ineses Bošas stāstījumu par pārmaiņu teoriju un iespēju to izmantot mūsu organizācijās. Meklējām veidus, kā mēs, novada biedrības, varam viena otrai palīdzēt, sadarboties un informēt novada iedzīvotājus par mūsu pasākumiem un paveikto. Un izveidojām Whatsup saziņas grupu labākai informācijas apritei.

Bijām tik daudz un ar tik fantastiskiem pieredzes stāstiem, ka laiks aizritēja pārāk ātri, lai visus tos paspētu izstāstīt. Tāpēc vienojamies, ka šādām tikšanās reizēm jābūt regulāri un to norises vietai jāmainās. Par nākošo tikšanos noteikti ziņosim, lai mūsu grupiņai, kurā nu jau ir  pārstāvētas 17 organizācijas, kas darbojas iedzīvotāju aktivizēšanas un mūžizglītības jomā.

Vēl, līdz ar ražas novākšanu, ir noslēdzies Aktīvo iedzīvotāju fonda projekts ”Aktīvi, zinoši un atpazīstami Smiltenes novadā “. Ar kura palīdzību noslīpējām biedrības mērķus un uzdevumus, aktivizējām biedrus, piesaistījām jaunus un uzlabojām savu publicitāti un atpazīstamu Smiltenes novadā.  Bijām priecīgi dalīties ar jauniegūtām atziņām no Aktīvo iedzīvotāju fonda kapacitātes celšanas projekta arī ar NVO “Tējas pēcpusdienas” dalībniekiem, jo ar labo pieredzi ir jādalās.

Oktobrī ļoti aktīva ir vēl kāda Whatsup grupiņa. Mākslinieki Inga Lazdiņa , Klāvs Gulbis, Alise Gulbe, Dace Purvlīce, Jānis Žagariņš un Jānis Krūmiņš rada dziesmas, plāno scenāriju un koncertprogrammas datumus jaunajam koncertam “Mēs katrs piedzimstam nedaudz ar spārniem “.

Šī koncertprogramma būs turpinājums pavasarī notikušajiem koncertiem “Seko tauriņiem”, kuros tika vākti ziedojumi  Marikas Svīķes piemiņas kultūrvietas izveidei un pasākumu norisei tajā.

Toreiz pateicoties dāsnajiem ziedojumiem un  koncertu dalībniekiem, Dacei Purvlīcei, Signei Balterei, Ingai Lazdiņai, Alisei un Klāvam Gulbjiem, Jānim Krūmiņam (grupa “Ceļojums”),  Madarai Vīksniņai, Kristīnei Ivanei, Jānim Žagariņam, Viktoram Tilčikam, Vilmāram Miglavam, Salvim Skopānam un grupai “Zeļļi” ,tika savākti gandrīz trīs tūkstoši eiro.

Ceram uz tikpat aktīvu iedzīvotāju atbalstu un atsaucību arī nākošajos koncertos.

Uz tikšanos Grundzālē 08.12.2022. 19.00 !

Tava Smiltenei un Latvijai!

 

 

piektdiena, 2022. gada 21. oktobris

Smiltenes novada NVO “Tējas pēcpusdiena”

 


20. oktobrī pārstāvji no Smiltenes novada nevalstiskajām organizācijām sanāca uz "Tējas pēcpusdienu",


lai satiktos, iepazītos un parunātos.

Par ko? Labāku savu biedrību darbu un nākotni. Par jaunām sadarbībām. Lielāku publicitāti. Atpazīstamību. Par to, kā ieinteresēt brīvprātīgos un ziedotājus. Un galvenokārt, lai dalītos ar pieredzi.

Eksperte Inese Boša, kas daudzus gadus ir bijusi Valmieras novada fonda līdzekļu piesaistes un sabiedrisko attiecību speciāliste, mums pastāstīja par Pārmaiņu teoriju un to, kā tā var palīdzēt saskatīt savu organizāciju no topošo biedru un ziedotāju skatu punkta. Kā arī to, kā pareizi izmantota komunikācija var veicināt biedrību atpazīstamību.


Pārspriedām, ka biedrību darbā atpazīstamības trūkums rada daudzus šķēršļus, jo bieži vien cilvēki redz pašvaldības vai Eiropas fondu nosaukumus, logo un nepamana organizācijas, kuras rakstījušas projektu un piesaistījušas finansējumu.

Secinājām, ka tādēļ ir grūtāk iegūt patstāvīgus ziedotājus, iesākt sarunu ar potenciālajiem lielajiem ziedotājiem un, ko tur liegties, arī paši savās biedrībās bieži jūtamies nenovērtēti par savu brīvprātīgi ieguldīto darbu. Un nevilšus piezogas doma- nu kam mums to vajag?

Bet esot kopā radās atbalsta, kopības sajūta un izpratne, ka pāri visam tomēr vienmēr ir vēlme padarīt savu apkārtni un pasauli labāku. Tāpēc ne tikai atradām problēmas, bet centāmies meklēt arī risinājumus.

Bijām priecīgi dalīties ar jauniegūtām atziņām no Aktīvo iedzīvotāju fonda kapacitātes celšanas


projekta "Aktīvi, zinoši un atpazīstami Smiltenes novadā", kurā šobrīd darbojamies.

Praktiski apskatot izstrādātos logo un izdales materiālus, pārrunājot to izskatu un nozīmi, diskutējot par efektīvu komunikāciju sociālajos medijos un jauno biedru piesaisti.

Pie karstiem dzērieniem tika meklēti arī veidi, kā mēs, novada biedrības, varam viena otrai palīdzēt, sadarboties un informēt novada iedzīvotājus par mūsu pasākumiem un paveikto.

Paldies šīs tikšanās dalībniekiem no biedrībām – “Vilkmuiža 2011”, “Abulas lauku partnerība”, “Smiltenes pagasta attīstībai”, “Pagasta attīstības grupas Vireši”, “Hestia Rauna”, “Raunas kopa”, Brinģu muižas, Grundzāles kultūras nama un Smiltenes novada Izglītības pārvaldes.  

Kopā izveidojām Whatsup grupu informācijas apmaiņai un vienojāmies, ka šādas tikšanās nepieciešamas regulāri, ciemojoties pie biedrībām dažādās novada vietās.

Zinām, ka ne visi uzaicinātie biedrību pārstāvji varēja ierasties, un ir daudzas biedrības novada mērogā par kurām pat nezinām. Bet vēl nekas nav beidzies. Whatsup grupa ir atvērta jauniem kontaktiem, un mēs atvērti jaunām sadarbībām.

Tādēļ aicinām pievienoties, sazinoties ar "Smiltenei un Latvijai" vadītāju Līgu (26555539).

 

Cerot uz drīzu atkal satikšanos un sadarbību,

biedrība "Smiltenei un Latvijai” !

 


 

 

pirmdiena, 2022. gada 17. oktobris

Aicinām tikties Smiltenes novada NVO

Aicinām uz tikšanos Smiltenes novada nevalstiskās organizācijas, lai savstarpēji dalītos pieredzē, veidotu sadarbības un kaltu jaunus plānus.


ceturtdiena, 2022. gada 6. oktobris

Septembra aktualitātes " Smiltenei un Latvijai"


Septembris nāk ar miglu, salnām un birstošām lapām. Tumšie vakari un lietainās dienas tā vien vilina palikt mājās, palīst zem siltas segas un neko nedarīt.

Bet mēs nopurinājām rudens pelēkumu un centāmies rosīties, un ienest savā un citu ikdienā krāsu.

No 13.09 -18.09., atsaucoties uz Smiltenes novada bibliotēkas un Smiltenes kultūras centra aicinājumam, piedalījāmies  Dzejas takas pieturvietas veidošanā un ikvienu rosinājām izbaudīt atvasaru, iedzīvinot topošo Marikas Svīķes piemiņas kultūrvietu Vecajā parkā.

Gan lieli, gan mazi varēja mēģināt radīt savu dzeju, zīmēt uz asfalta, no vecu foto grāmatu lapām locīt  krāsainus tauriņus un klausīties mūziku ar Marikas Svīķes vārdiem.

Paldies visiem, kuri piedalījās. Krāsainie tauriņi viegli un priecīgi lidinājās koku un krūmu zaros, uz

asfalta uzziedēja puķes, mašīnas, sēnes, taureņi un eži.

Paldies visiem, kuri piedalījās un dzejas iedvesmoti radīja šo mākslu, gan taureņu veidolā, gan ar gleznojumiem. Daži autori pie sava vārda bija arī uzrakstījuši  vietu no kurienes viņi ieradušies. Prieks, ka tagad par Marikas Svīķes dzeju zinās arī Ogrē, Limbažos un citur.

Septembra vidū biedrības mājvietā “Lejas Varicēnos” norisinājās Lukas hobita mājiņas pamatu celtniecības darbnīca.  Darbnīcu vadīja Aleksandrs Ļubinskis. Tajā piedalījās 15 dalībnieki. Tika izdarīts daudz, pirms ķērāmies pie darba , Aleksandrs mums izskaidroja, cik nozīmīga ir mitruma un siltuma izolācija. Kā arī paskaidroja, kādi risinājumi ir pieejami, ja vēlamies celt māju pēc iespējas dabai draudzīgāk. Dalībnieki sarunās pie kopīgi pagatavotās maltītes   lielāko ieguvumu minēja savstarpējo pieredzes apmaiņu un gandarījumu par paveikto. Nākošā darbnīca plānota 2023. gada vasarā, kad veidosim mājas sienas, apmetumu un krāsni. 


Lukas saka lielu paldies visiem dalībniekiem par brīvprātīgo darbu un stiprajiem pamatiem viņa namiņam.

Arī mēs priecājamies, ka caur mūsu realizētajiem projektiem cilvēki var uzzināt vairāk par ilgtspējīgu būvniecību, praktiski izmēģināt dažādas metodes un dalīties pieredzē. Un ceram, ka šī darbnīca kļuva par iedvesmu kādam no dalībniekiem uzsākt savas mazēkas celtniecību un arī nākošā darbnīca būs tikpat kupli apmeklēta.

Visu septembri Aktīvo iedzīvotāju fonda projekta “ Aktīvi,  zinoši, atpazīstami “ ietvaros septembrī norisinājās aktīvs darbs pie biedrības atpazīstamības veicināšanas.

Iespējams, ka vērīgākie jau pamanījuši, ka tagad biedrības mājas lapu un facebook kontu rotā kvalitatīvi izstrādāts biedrības logo. Mājas lapa mainījusi krāsas un izkārtojumu. Mājas lapas uzlabošana vēl rit pilnā sparā un šobrīd diemžēl nav pieejama projektu sadaļa. Taču jau drīzumā tā atgriezīsies jaunā daudz glītākā veidolā.

Septembrī ir nodotas desmitiem lapu garās atskaites par vasaras projektiem, izpētīti un iesniegti jauni projekti, un varētu doties ziemas miegā, taču mūsu biedri to nemāk. Ik tikšanos dzimst jaunas idejas.

Jūs jautāsiet kādas? Tas pagaidām vēl rudens miglā tīts. Bet varam pačukstēt, ka māksliniekiem nav miera, un pamazām tiek plānots vēl viens Marikas Svīķes piemiņas kultūrvietas ziedojumu vākšanas koncerts.  Un oktobra beigās paredzēta tējas pēcpusdienu ar dažādām Smiltenes novada biedrībām, kas nenoliedzami radīs atkal jaunas idejas.

Bet tas jau atkal ir oktobra stāsts!

sestdiena, 2022. gada 10. septembris

Dzejas dienās kopā iedzīvināsim Marikas Svīķes piemiņas kultūrvietu

 

Rosīgais augusts ir aizgājis, bet septembris nes sev līdzi pirmās salnas un dzeju.

Esam atsaukušies Smiltenes novada bibliotēkas aicinājumam piedalīties Dzejas dienās. Un sākot no 13. septembra līdz 19.septembrim topošajā Marikas Svīķes piemiņas kultūrvietā ikviens varēs izlasīt dzejnieces dzeju un uz laminētām lapām izsvītrojot vārdus radīt pats savu dzejoli.


Aicinām Dzejas dienās uz Veco parku doties visu ģimeni, jo gan lieli gan mazi varēs gatavot tauriņus no papīra un zīmēt uz asfalta. Katrs ģimenes loceklis atradīs savu nodarbi un varēs baudīt rudeni un dzeju, fonā skanot dziesmām ar Marikas Svīķes vārdiem no koncertprogrammas “Seko Tauriņiem” Jaunradītās dziesmas un  martā notikušā ziedojumu vākšanas koncerta ierakstu aicinām meklēt sekojot You tube kanālam : Seko Taureņiem”. Bet parkā tās iespējams dzirdēt  noskanējot turpat esošo QR kodu.  

P.S. Aicinām neturēt sveci zem pūra un  jaunradītos dzejoļus atsūtīt arī mums. Pievienojot komentāros zem biedrības Facebook ieraksta par Dzejās dienām, nosūtot ziņu vietnē Messenger vai sūtot uz e-pastu smiltenei.latvijai@gmail.com. 

Tie, kuriem patīk konkursi un sacensību gars noteikti jāpiedalās  Smiltenes novada bibliotēkas, lielajā konkursā nosūtot izveidotā dzejoļa foto Watsup ziņu vietnē 20047831 vai biblioteka@smiltenesnovads.lv . Tur labākā dzejoļa autoram tiks ne tikai dzejas radīšanas prieks, bet arī pārsteiguma  balva.

Uz tikšanos Vecajā parkā!


 

piektdiena, 2022. gada 9. septembris

Augusta aktualitātes Smiltenei un Latvijai

 

Augusts biedrības mājvietā "Lejas Varicēnos" ir bijis aktīvs.

Pabeigta grīdas ieklāšana, un augusta beigās sanācām kopā, lai to nosvinētu un pateiktu paldies. Paldies Aktīvo iedzīvotāju fondam par piešķirto finansējumu grīdas materiāliem, paldies biedriem, kuri palīdzēja grīdas ieklāšanas procesā. Aicinājām arī visus interesentus, kuri vēlas apskatīt jaunās telpas un iepazīties ar biedrības darbu tuvāk. Paldies tiem, kuri ieradās.

Prieks, ka jaunajās telpas jau pamazām tiek apdzīvotas ar izzinošiem un radošiem notikumiem un pasākumiem.

 

Svinības ar to vēl nebeidzās. Pašas augusta beigas atnesa vēl vienu jauku notikumu. Permakultūras dizainera sertifikātu, pēc divu nedēļu intensīvas teorijas un prakses "Lejas Varicēnos" un Atvērtajā saimniecībā "Zadiņi",  saņēma 10 dalībnieki no Latvijas un Igaunijas. 

 Ar interesi un apbrīnu sekojām līdzi viņu gaitām un lieliskajiem projektiem, kas tika radīti kursu laikā.

Novēlam, lai plānoto izdodas realizēt un iedvesmot citus ilgtspējīgai saimniekošanai!

Sparīgi turpinājās arī darbs pie Aktīvo iedzīvotāju fonda projekta “Aktīvi, zinoši un atpazīstami Smiltenes novadā ”. Tika pārveidots biedrības logo atbilstoši mūsdienīgām drukas prasībām, izveidotas ziedojumu piesaistes skrejlapas un turpināts darbs pie biedrības attīstības stratēģijas.

Augustā notika arī aktīvs saskaņošanas process būvniecības uzsākšanai Marikas Svīķes piemiņas kultūrvietā Smiltenē, Vecajā parkā. Paldies Smiltenes novada būvvaldei par pretimnākšanu un padomiem, lai process notiktu pēc iespējas ātrāk, un darbus varētu uzsākt pēc iespējas drīzāk. Klusi ceram, ka komunikāciju ievilkšana varētu notikt jau šoruden, ja būvnieks to paspēs! Taču laiks rādīs.

Augustā čakli pastrādāts arī pie vairākiem projektu pieteikumiem, kas nākošā vasarā ļautu mūsu novada iedzīvotājiem apgūt tautas tērpa darināšanas prasmes. Turēsim īkšķus, lai ieguldītais darbs dotu rezultātus un projekti tiks apstiprināti.

Uz tikšanos dzejas dienās septembra vidū, Vecajā parkā!

P.S. Informācija par dzejas dienu norisi Marikas Svīķes piemiņas kultūrvietā tiks publicēta jau tuvākajās dienās.

trešdiena, 2022. gada 31. augusts

Apsveicam jaunos Permakultūras dizainerus!Augusts biedrības mājvietā "Lejas Varicēnos" noslēdzies priecīgi. Ar balli un iegūtiem sertifikātiem. Permakultūras dizainera sertifikātu, pēc divu nedēļu intensīvas teorijas un prakses "Lejas Varicēnos" un Atvērtajā saimniecībā "Zadiņi",  saņēmuši 10 dalībnieki no Latvijas un Igaunijas. 

Apsveicam jaunos Permakultūras dizainerus! Bija prieks satikt tik radošus, idejām bagātus un aktīvus cilvēkus. Ticam, ka viņu piemērs un kursu laikā izplānotie projekti, būs iedvesmas avots daudziem domāt ilgtspējīgāk un nebaidīties darīt!

Lai izdodas!