pirmdiena, 2023. gada 20. februāris

Ieplāno trešo Danču vakaru savā kalendārā jau tagad!

Mēs esam par latviskām tradīcijām, kuras netiek aizmirstas muzejos un grāmatas, bet ir dzīvās mūsu svētkos un ikdienā. 

Tādēļ mēs no sirds priecājamies, ka mūsu draugi, folkloras kopa "Rudzupuķes" ir uzsākuši jauku tradīciju, katra mēneša pirmajā piektdienā Smiltenes kultūras namā visus pulcēt uz dančiem. Iepriekšējas zināšanas nav vajadzīgas, tikai ērti apavi, ūdens slāpju veldzēšanai un ziedojums muzikantiem, cik nu katra rocība atļauj. 

Aicināti gan veci gan jauni. Prieks par vecvecākiem, kuri nāca ar mazbērniem. Māmiņām ar mazuļiem, kuras pavadīja vecākos bērnus. Mammām ar dēliem un tētiem, kuri izdancināja meitas. Draudzenes nāca ar draudzenēm, un pāri pavadīja aktīvu vakaru kopā. Bija arī cilvēki, kuri nāca vieni. Un atšķirībā no šlāgerballēm, tas nu nemaz nenozīmē lielu iespēju, ka daļa vakara būs kautrīgi jāpavada uz soliņa. 

Latviešu tradicionālajos danču labākais ir tas, ka malā nepaliek neviens, ja vien pats nav labprātīgi atsēdies ievilkt elpu. 

Mūziķu aizkulisēs esam dzirdējuši, ka šajā reizē varēs iepazīties arī ar Lieldienām noderīgām rotaļām un dančiem. Steidz izmantot iespēju, jo nākošais Danču vakars paredzēts tikai pēc Lieldienām 7. aprīlī.

Sanāksim, sadziedāsim, sasadancosim!

Tava Smiltenei un Latvijai! 
piektdiena, 2023. gada 17. februāris

2022. gada nogale un 2023. gada sākums biedrībā “Smiltenei un Latvijai”Jau par tradīciju no pagājušā gada kļuva atskats katra mēneša padarītajā. Tas ļāva mūsu ziedotājiem, brīvprātīgajiem un biedriem redzēt tos daudzos mazos darbiņus kurus ikdienā darām, bet skrējienā neparādām un nenovērtējam.

Acīgākie noteikti pamanīja, ka atskats par decembri nebija, bet ne jau nu tādēļ, ka sēdējām dīkā, bet gan tādēļ, ka svētku virpulī uzrakstīt to tā arī nesanāca.

Bet tradīcijas ir jākopj un jāstiprina, tādēļ tagad atskats uzreiz par divos mēnešos paveikto.


Decembrī mūsu biedrības vadītāja Līga Krūmiņa bija iegrimusi dokumentu  un plānu kaudzēs un čakli

darbojās, lai biedrība arī turpmāk tiktu akreditēta Brīvprātīgo projektu īstenošanai ar Eiropas Solidaritates korpusa finansējumu. Šāda akreditācija biedrībai bijusi jau iepriekš, un tas deva iespēju Smilteni apciemot un vērtīgas zināšanas iegūt, un savu devumu atstāt daudziem brīvprātīgajiem. Kā jau kārtīgā izvērtēšanā notika arī dokumentu pārbaude un saruna par mūsu plāniem, to vērtību kopienā un citiem nozīmīgiem jautājumiem. Un nu jau ar prieku varam paziņot, ka visu atbildējām pareizi, un mūsu plāni ir atzīti par labiem esam, jo  akreditācija ir pagarināta un jau šajā gadā plānotas divas aktivitātes. No 20.07.2023. – 02.08. 2023. brīvprātīgie no  15 Eiropas valstīm sagatavos un vadīs Permakultūras festivālu jauniešu auditorijai “Lejas Varicēnos” ,un no 2023. gada rudens līdz 2024.gada vasarai divi brīvprātīgie vadīs aktivitātes, ar mērķi izveidot un atbalstīt Eko klubiņus Smiltenes novada skolās. Paldies Līgai par lielo darbu! Gaidīsim vasaru un jauniešus.

Decembrī notika arī vēl viens svarīgs notikums, biedrība pievienojās “Latvijas Pilsoniskajai aliansei “. 


Tā ir lielākā organizācija nevalstisko organizāciju interešu aizstāvībā, kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstīt NVO kopējās intereses un veidot labvēlīgu vidi to darbībai. Šī organizācija apvieno 140 NVO  un noteikti ļaus mums atrast vērtīgas sadarbības un iespējas izaugsmei.

Janvāra beigās mūsu biedrības pārstāve piedalījās Demokrātijas akadēmijas atklāšanas pasākumā Rīgas pilī. Pirmie Demokrātijas akadēmijas studenti, vairāk nekā 200 valsts institūciju, pašvaldību, nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī aktīvie iedzīvotāju un vietējie līderi no visiem Latvijas reģioniem, iepazinās ar esošo situāciju pilsoniskās sabiedrības veidošanā un attīstībā Latvijā. Īpaša uzmanību šajā tikšanās reizē tika veltīta pilsoniskās sabiedrības likumdošanas aspektiem.

Decembra sākumā izskanēja pirmais ziedojumu vākšanas koncerts “Mēs katrs piedzimstam ar spārniem” Grundzālē, kas katram pirms svētkiem ļāva atrast savus spārnus un noticēt brīnumam.

Koncertprogramma turpinājās arī janvāra sākumā Trapenē un februāra sākumā Blomē. Kopā visos  trīs koncertos  savus spārnus atrada aptuveni 200 cilvēki. Paldies māksliniekiem par iedvesmu, tautas namiem par uzņemšanu un sanākušajiem par ziedojumiem. Kultūrvietas izveidei  līdz šim savākti 4517 eiro, no šīs summas visvairāk (2497 eiro) iegūti dzejnieces piemiņas koncertā Smiltenē 2022. gada martā.

Turpinās ne tikai ziedojumu vākšanas koncerti, bet arī darbs pie Marikas Svīķes kultūrvietas izveides Vecajā parkā. Janvārī ir noslēgts līgums ar Smiltenes novada pašvaldību par to, ka biedrība var uzsākt būvniecību Vecajā parkā, teritorijā, kur paredzēta Marikas Svīķes kultūrvieta. Zemesgrāmatā ir nostiprinātas apbūves tiesības un saskaņoti dokumenti būvvaldē.

Būvniecību varēsim realizēt jau šogad pateicoties projektam, kuru iesniedzām Abulas lauku partnerības izsludinātājā projektu konkursā, un kurā ieguvām Lauku atbalsta dienesta finansējumu būvniecības procesam. Tādēļ ziedojumu koncertos iegūto nauda varēsim izlietot Marikas Svīķes kultūrvietas turpmākai labiekārtošanai, pasākumu un koncertu norisei.

Mūsu biedrībai ir ļoti svarīgi kustīgi, radoši un iesaistīties griboši iedzīvotāji un latvisko tradīciju stiprināšana gan dejā, gan dziesmā, gan mūzikā.  Mēs ļoti lepojamies ar savu novadu un saviem cilvēkiem un redzam, ka šo lepnumu nes arī ikviens pašdarbnieku kolektīvs mūsu novadā.

Tādēļ janvāris pagāja projektu rakstīšanas dunā Abulas lauku partnerības izsludinātajam konkursam “Tērpu iegāde amatierkolektīviem un sporta kolektīviem”.  Biedrība šajā konkursā pieteicās ar  trīs projektiem Smiltenes kolektīvu “Rudzupuķes”, “Mežābele”, “Smiltenes pūtēju orķestris” tērpu sagādāšanai. Mēs esam priecīgi, ka mūsu iesniegtie projekti vietējā rīcības grupā ir apstiprināti un tiek virzīti uz tālāku izvērtēšanu Lauku atbalsta dienestā. Cerēsim, ka kolektīvi iegūs  finansējumu jauniem  tērpiem un kļūs vēl skaistāki un lepnāki Smiltenes un Latvijas vārda nesēji.

Ja runājam par lepnumu un tradīcijām, tad mūsu novadā no janvāra ir uzsākta viena jauna un skaista tradīcija. Smiltenes folkloras kopa “Rudzupuķe” katra mēneša pirmajā piektdienā rīko Danču vakaru. Aicināts ir ikviens. Gan tie, kas tradicionālos dančus jau māk, gan tie, kuri vēl tikai grib iemācīties. Jo tradīcijas esam mēs!


Tādas rosīgas un lieliem notikumiem piepildītas bija 2022. gada beigas un iedvesmas spārnots 2023.gada sākums.


Tava "Smiltenei un Latvijai"

 

 

otrdiena, 2023. gada 24. janvāris

Sveču dienā aicinām atrast katram savus spārnus

 


2. februārī pulksten 19.00 Blome tautas namā  aicinām uz koncertu “Mēs katrs piedzimstam nedaudz ar spārniem “. Nosaukumu iedvesmojušas dzejnieces Marikas Svīķes dzejoļa rindas, kas rosinājušas māksliniekus Jāni Krūmiņu, Daci Purvlīci, Jāni Žagariņu, Ingu Lazdiņu un Klāvu Gulbi radīt jaunas kompozīcijas ar dzejnieces vārdiem un izveidot koncertprogrammu.

Koncertā dzirdēsiet gan Grundzālē un Trapenē jau izskanējušās dziesmas ziemas noskaņās, gan jau popularitāti iemantojušas dziesmas no iepriekšējās koncertprogrammas “Seko tauriņiem”, kas liks sajust tuvojošos Valentīndienu un Kupidona spārnu švīkstus.

Visi saziedotie līdzekļi tiks novirzīti  M.Svīķes  kultūras vietas iekārtošanai un pasākumu norisei Smiltenē, Vecajā parkā.

Uz tikšanos Sveču dienā Blomē!

Tava “Smiltenei un Latvijai “trešdiena, 2023. gada 11. janvāris

Starptautiskās Paldies dienas pateicības

 


Starptautiskās Paldies dienas mērķis ir pateikt paldies! Par labiem darbiem, cilvēcību, atbalstu, mīlestību, darbu, par visu labo. Bet katru gadu ir arī atsevišķa tēma, un 2023. gada vēstījums ir, pateikt paldies tiem, kuri iepriekšējā gadā ir palīdzējuši sasniegt mērķus. Vienalga cik lieli vai mazi tie bijuši, vienalga cik redzami vai neredzami.

Mēs esam pārliecināti, ka nekas nav skaistāks par dalīšanos priekā un paldies, tāpēc mēs šogad gribam svinēt šos svētkus un pateikt paldies ļoti skaļi un no sirds.

Sadarbības organizācijām un citām biedrībām par dalīšanos pieredzē, veiksmēs un neveiksmēs. Jo īpaši neveiksmēs, lai vieglāk varam nokļūt līdz mērķim. Paldies par realizētajiem projektiem Aktīvo iedzīvotāju fondam, Eiropas Solidaritātes korpusam, Lauku atbalsta dienestam, Abulas Lauku partnerībai. Paldies visām novada biedrībām ar kuram tikāmies NVO pēcpusdienā!  Brīvprātīgais darbs, sabiedrības aktivizācija un labdarība Latvijā vēl tikai sper pirmos maza bērna solīšus. Reizēm ir ļoti grūti, un zūd iedvesma, taču kad zini ka neesi viens, un tas, ko dari, ir nozīmīgi, ir vieglāk pārvarēt smagos mirkļus. Paldies  par šo kopā būšanu un kopā darīšanu!😊

Viens no mūsu redzamākajiem projektiem, ar aktīvāko ziedojumu vākšanas procesu pagājušajos gados, bijusi iniciatīva Marikas Svīķes kultūrvietai Smiltenē. Tur darbojušās tiešam daudzas iesaistītas puses. Paldies visiem, kuri piedalījās ideju aptaujā, skiču izstrādē, koncertu norisē un publicitātē. Un daudzajos procesos, kuri jārisina, lai tiktu līdz būvdarbu uzsākšanai. Pagājušajā gadā mums izveidojās tiešām lieliska, radoša savstarpēja sadarbība ar daudzām Smiltenes novada pašvaldības iestādēm un darbiniekiem, ar kuriem kopā radījām idejas, organizējām un risinājām birokrātiskas problēmas.  Paldies Saimnieciskajai nodaļai, Būvvaldei, Kultūras Tūrisma pārvaldei, Smiltenes novada bibliotēkai, Smiltenes novada muzejam, Smiltenes , Grundzāles, Trapenes, Blomes kultūras namiem.

 Īpašs paldies Jānim Krūmiņam, kurš pulcēja māksliniekus  ziedojumu vākšanas koncertiem un visiem māksliniekiem, kuri tajos piedalījās. Un, protams, visiem skatītajiem, kuri tos apmeklēja un ziedoja.

Paldies arī visiem, kuri piedalījās talkās un darbnīcās “Lejas Varicēnos”. Mūsu fantastiskajiem brīvprātīgajiem no Latvijas un pasaules. Jūsu darbs padarīja labāku biedrības mājvietā vietu, kur nākošajā gadā atkal satikties nometnēs un darbnīcās, jau daudz skaistākās un ērtākās telpās.

Liekas, ka paldies jau pateikts, bet kad gribas pielikt punktu, nāk jaunas atmiņas par lieliskiem cilvēkiem un sirsnīgam sadarbībām. Reizēm tik mirklīgām un īsām, bet ar lielu vērtību. Paldies Mārai un Robertam, Inesei, kas lika mums kritiski paskatīties uz mūsu tēlu un logo, paldies Lienei no ITS Tehnoloģijām, kas to laboja. Paldies mūsu ainavu arhitektēm par lielo darbu kultūrvietas dizaina izstrādē. Dzintrai no Alūksnes un Apes novada fonda par attālinātajiem  gudrajiem padomiem. Agijai par burvīgo taureņa skici, Andrim par veltīto laiku un brīvprātīgo darbu tāmes izstrādei. Un jo vairāk domājam par paveikto, jo vairāk nāk vārdi un mazie, ārēji nevienam neredzamie darbiņi un sadarbības, kas palīdzējuši mums 2022. gadā un arī tagad tuvoties mūsu mērķiem.

Zinām, ka vēl ik pa brīdim ienāks prātā kāda tikšanās, saruna un cilvēki, kuri palīdzējuši mums iepriekšējā gadā  augt, un būs nedaudz jāsarkst un jāsatraucas, ka viņi nav šajā paldies sarakstā. Cerams, ka viņi mums piedos un neņems ļaunā. Viņiem pateiksim paldies savās domās un nākošo reizi tiekoties, jo labas sadarbībās un ideju apmaiņas, mēs noteikti atceramies un gribam turpināt.

Bet nobeigumā pats svarīgākais PALDIES! Paldies mūsu biedriem, kas piedalās un rada. Paldies Vineta, Līga, Aija, Zaiga, Lāsma, Vita, Zane, Māra, Normund un Vilni! Paldies arī mūsu brīvprātīgajiem, kas bieži paliek ēnā, bet paveic tik daudz.

Aicinām šodien atcerēties savus īpašos cilvēkus, kas palīdzējuši sasniegt mērķi un noteikti pateikt paldies, jo labais vienmēr vairo labo!

Tava, Smiltenei un Latvijai!

 

pirmdiena, 2022. gada 26. decembris

Zvaigznes dienā tiksimies koncertā Trapenes kultūras namā

 6.janvārī, Zvaigznes dienā, tiksimies Trapenes kultūras namā, lai ieskandinātu 2023. gadu, sajustu gaismu un brīnumu dziesmās ar dzejnieces Marikas Svīķes vārdiem. Ieeja koncertā par ziedojumiem. Visi iegūtie līdzekļi tiks novirzīti Marikas Svīķes kultūrvietas izveidei Smiltenē, Vecajā parkā. 

Uz tikšanos!piektdiena, 2022. gada 9. decembris

Mēs katrs piedzimstam nedaudz ar spārniem

8. decembrī Grundzāles kultūras namā izskanēja koncerts “Mēs katrs piedzimstam nedaudz ar spārniem”. Koncertā muzicēja Klāvs Gulbis, Dace Purvlīce, Jānis Žagariņš, Inga Lazdiņa, Jānis Krūmiņš. Pirmatskaņojumu piedzīvoja  jaunas kompozīcijas ar Marikas Svīķes vārdiem, kā arī koncerta dalībnieku autordarbi.


Mums, biedrībai “Smiltenei un Latvijai”, atskatoties uz šo koncertu un domājot par paveikto, patiesi aug spārni par fantastiskajiem cilvēkiem mums apkārt, un ir viegli noticēt brīnumam. It kā no augšas kāds viegli vestu kopā atsaucīgos un radošos cilvēkus no dažādām vietām.

Paldies māksliniekiem par burvīgo koncertprogrammu. Paldies Smiltenes kultūras centram par palīdzību ar dekoriem un Smiltenes novada muzejam par burvīgo Marikas Svīķes eņģeļu kolekciju. Paldies Grundzāles kultūras namam par sirsnīgo uzņemšanu un brīvprātīgajiem par gardo cienastu māksliniekiem. Un, protams, lielais paldies atnākušajiem skatītājiem un ziedotājiem.

Šajā vakarā kopā radījām svētku sajūtu un atradām spārnus.


Gan tiešā gan pārnestā nozīmē, jo katram atnākušajam bija iespēja nofotografēties ar lieliem, krāšņiem spārniem un mirkli sajust tos ne tikai brīžos, kad no laimes gribas lidot, bet arī fiziski.

Ja neizdevās pabūt koncertā Grundzālē, tad savus spārnus vēl varēs paspēt atrast citos koncertos novadā. Šobrīd jau skaidri ir zināms, ka 6.janvārī, Zvaigznes dienā, koncetprogrammu varēs dzirdēt Trapenē. Bet 2. februārī, Sveču dienā, viesosimies Blomē. (Iespējams, ka koncerti noritēs arī citviet novadā, taču, šobrīd, tas vēl tikai tiek plānots un izsapņots.) 

Paldies visiem mūsu atbalstītajiem, kas piedalās Marikas Svīķes kultūrvietas izveidē gan ar darbu, gan ziedojumiem. Ja arī Tu vēlies mūs atbalstīt ziedo SMILTENEI UN LATVIJAI BIEDRĪBA, reģ.nr. 40008065607, IBAN: LV39UNLA0050024690335 (ar norādi Marikas Svīķes kultūrvietas izveidei)

Lai visiem gaišs un mīlestības pilns svētku gaidīšanas laiks!

Tava "Smiltenei un Latvijai"


 

 

 

 

 

 

 

 

 trešdiena, 2022. gada 7. decembris

Aicinām uz koncertprogrammu "Mēs katrs piedzimstam nedaudz ar spārniem!" Grundzālē

Vai jau es atradis savu svētku sajūtu un noticējis brīnumam? Ja ne, tad tiksimies Grundzālē un meklēsim to kopā klausoties koncertprogrammu "Mēs katrs piedzimstam nedaudz ar spārniem!". 
Dziesmas ar Marikas Svīķes vārdiem un pašu radītas autorkompozīcijas izpildīs Inga Lazdiņa, Dace Purvlīce, Klāvs Gulbis, Jānis Žagariņš un Jānis Krūmiņš ("Apvedceļš"). 

Ieeja par ziedojumiem, kas tiks novirzīti Marikas Svīķes piemiņas kultūrvietas izveidei Smiltenē, Vecajā parkā. 

Uz tikšanos!