piektdiena, 2014. gada 9. maijs

Smiltenes novada bērniem ir iespēja iepazīt 75 galda un attīstošās spēles


Pateicoties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) palīdzību, kuru Smiltenes novadā īsteno biedrība "Abulas lauku partnerība", Smiltenes novada bibliotēkās darbību uzsācis ap  6000  eiro vērtais projekts  "Augsim gudri!” – galda un attīstošās spēles Smiltenes novada bērniem".
Bērni pilsētas un pagastu bibliotēkās  var izmēģināt spēkus un roku veiklību, rosināt  domāšanu un iztēli, apgūst galda un attīstošās spēles, kuras iegādātas projektā un kuru īsteno biedrība "Smiltenei un Latvijai".
 
 Bērni kopā ar vecākiem  un vecvecākiem var izbaudīt sacensību garu un pārbaudīt savas zināšanas, roku veiklību.  Smiltenes pilsētas un visu Smiltenes novada pagastu  bibliotēkas saņemtas  75 nosaukuma spēlēs. 
 Projekta īstenotāji cer, ka iegādātās galda un attīstošās spēles radīs jaunas izklaides un komunikācijas iespējas visiem interesentiem. Laipni gaidīti Smiltenes novada bibliotēkās lai izbaudītu spēles prieku!