svētdiena, 2022. gada 27. februāris

Mēs iestājamies par demokrātisku pasauli, kurā valda miers!

Mēs ar svētku sajūtu un prieku gaidījām kūku un martu, kad svinēsim dzimšanas dienu. Saņēmām sveicienus gan no Latvijas, gan draugiem pasaulē. Cerējām, ka šovasar, pēc divu gadu pārtraukuma un Covid -19 ierobežojumiem, kuri šķīra valstis un cilvēkus, beidzot varēsim tikties klātienē. 

Tomēr apkārt notiekošais liek aizdomāties par vērtībām, kuras mums visiem ir svarīgas. Par to, ka šobrīd notiekošais šķir cilvēkus, kuri strādājuši pie kopīgiem projektiem, cienījuši demokrātiju, vienlīdzību, cilvēcību, un kuru draudzībai nu pāri stāv karš. Īpaši smagi, tas ir mūsu draugiem Ukrainā un Krievijā. Jau kuro reizi skatāmies video no Klimata pārmaiņu protestiem Dānijā un fotogrāfijas no semināra par ilgtspējīgu kopienu veidošanu. Tur piedalījās 10 Baltijas jūras reģiona valstis. Bija gan Krievijas, gan Ukrainas pārstāvji ar vienotu mērķi padarīt pasauli labāku, vienlīdzīgāku, ilgtspējīgāku, demokrātiskāku.
Tādēļ brīdī, kad pasaule šķeļas un brūk mēs ticam un ceram, ka karš tiks apstādināts un neskars ne mūs, ne mūsu draugus, kas to nemaz nevēlējās. Džona Lenona dziesma ”Imagine” šobrīd šķiet vēl atbilstošāka un patiesāka. Tāpat kā pasaule vienojās cīņā pret Klimata pārmaiņām, tā tagad tai jābūt vienotai pret asinsizliešanu un karu.

Šajā satrauktajā laikā no Francijas mums savu sveicienu jubilejā atsūtījusi Lusija. Meitene, kas kopā ar vēl vienu brīvprātīgo no Gruzijas Marjamu gadu nodzīvoja Smiltenē, iemācījās latviešu valodu un piedalījās Dziesmu un deju svētkos. Viņai ir patīkamas atmiņas par kori “ Pakalni” kurā viņa dziedāja, darbu biedrībā un visiem, ko šeit satika.
Lūk Lusijas vēstule:
“Es pavadīju 10 mēnešus kā brīvprātīgā, darbojoties biedrībā «Smiltenei un Latvijai». Tā bija lieliska vieta izmēģinājumiem. Izstrādājot projektus, par permakultūru, līdzdalību un mācoties.
Ar Marjamu manu projekta partneri no Gruzijas mēs veidojām eko-klubus Bilskas un Palsmanes skolās, lai diskutētu un pievērstu skolēnu un iedzīvotāju uzmanību ilgtspējai un planētai draudzīgam dzīvesveidam (daloties ar pieredzi, spēlējot spēles, būvējot vertikālo dārzu Bilskas pamatskolas ēdamzālē u.c.).

Mēs arī organizējām divu dienu permakultūras semināru citiem Eiropas Solidaritātes korpusa brīvprātīgajiem, kas tobrīd atradās Latvijā. Viņi mācījās par permakulūru,  eksperimentēja būvējot ar mālu un salmiem, gatavoja biezpienu un mācījās latviešu tradicionālās dziesmas un dejas.
 Es arī piedalījos dažādās biedrības organizētājās meistarklasēs, kurās cēla raķeškrāsni un maizes krāsni no dabīgiem materiāliem, mācījos uzlabot augsnes auglību (veidot mulču, kompostu …) un apguvu teorētiskās zināšanas par permakultūru.
Esmu pateicīga biedrībai un biedriem par šo laiku, ko pavadīju Latvijā.
Daudz laimes 20 gadu jubilejā !
Lusija”

Paldies Lusijai, paldies visiem mūsu ārvalstu draugiem un sadarbības partneriem par apsveikumiem un kopīgajiem projektiem. Mēs ceram, ka drīzumā pasaulē atkal iestāsies miers un mēs varēsim tikties un plānot jaunus sadarbības projektus, tā padarot pasauli labāku mums un mūsu bērniem.
sestdiena, 2022. gada 19. februāris

Turpinām gaidīt biedrības 20 gadu svētkus un atskatīties paveiktajā

Februāris ir bijis gan rosīgs, gan priecīgs, gan arī nedaudz apcerīgs. 

Aktīvo iedzīvotāju fonda projekta ietvaros mēs šogad izvērtēsim savu darbību un lietas, kuras nepieciešams mainīt. Aija, Lāsma un Līga čakli būvē plānus un shēmas. Šobrīd pārskatam mājas lapu un izvētījam mūsu iepriekšējo publicitāti. Vai tā bijusi veiksmīga, ko mēs gribam tajā mainīt un kā mums labāk uzrunāt Jūs, mūsu atbalstītajus un biedrus. 
Tā pārskatot mājas lapu, Facebook profilu un dažas aizķērušās darba mapes un fotogrāfijas var labi redzēt cik plašs bijis biedrības rīkoto pasākumu loks. Ar prieku skatāmies uz cilvēkiem, kuri tajos piedalījušies un biedriem, kuri kādreiz biedrības darbā iesaistījās patstāvīgi, bet šobrīd atbalsta mūs no malas. 
Turpinot atskatīšanos paveiktajā, vaicājām arī mūsu ilggadējiem biedriem, ko viņi atceras,  kas viņiem bijis svarīgi?

Zaiga Krūmiņa iepriecināja mūs ar paveikto projektu aprakstiem, sen neredzētiem un vēl neredzētiem foto.

Zaiga stāsta: “Biedrībā "Smiltenei un Latvijai" esmu kopš tās dibināšanas dienas. Vairāki domu biedri, to vidū Smiltenes pilsētas pašvaldības iestāžu direktores Edīte Rauza, Rasma Podiņa, Dagnija Kalniņa, Inga Sīmane un jaunās, sabiedriskās aktīvistes Līga Krūmiņa, Marika Svīķe, saskatīja iespēju, dibinot sabiedrisko organizāciju, startēt no tās dažādos starptautiskos un Latvijas mēroga projektos, tā piesaistot naudas līdzekļus, dažādu, Smiltenes  apkārtnes iedzīvotāju ieceru īstenošanai. Pirmais, sadarbojoties ar Smiltenes novada domi, tika īstenots vērienīgs Karalienes Juliānas fondu finansēts projekts bērnu rotaļu pilsētiņas izveidei, par kuru jau tika stāstīts iepriekšējā rakstā.

 2012. gadā sarosījāmies un realizējām projektu "Ceļojošās grāmatu kopas Smiltenes novada lauku iedzīvotājiem". Pagastu bibliotēkām tika nopirktas grāmatas  ap 800 latu vērtībā un  sadalītas 10 kopās.  Šī projekta mērķis bija, ka katru gadu pagastu bibliotēkas saviem lasītājiem  piedāvāja 2 grāmatu kopas. Rotējošā grāmatu kopa apceļoja novada bibliotēkas 5 gadus. Projekts tika īstenots ar biedrību "Abulas lauku partnerība"  un "Smiltenei un Latvijai" atbalstu piesaistot Eiropas Savienības fonda ELFLA līdzekļus. 

2014 . gadā atkal tika rakstīts projekts un ar ELFLA projektā  "Augsim gudri", kurā ar biedrību "Abulas lauku partnerība"  un "Smiltenei un Latvijai" atbalstu, maziem un lieliem  bibliotēku lietotājiem tika sagādātas galda un attīstošās spēles. Šīs spēles pēc tam tika nodotas  pastāvīgā bibliotēku lietošanā. Vidēji katra bibliotēka saņēma 20 līdz 30 galda un attīstošās spēles, kas iepriecināja apmeklētājus. 

Esmu gandarīta par šiem paveiktajiem projektiem un to, ka varu būt noderīga. Varbūt pati vairs nerakstu projektus, taču palīdzu ar padomu un izmantoju savas bibliotēkas darbā iemantotās informācijas vākšanas prakses.

Saskatu lielu nākotnes potenciālu šai biedrībai un iespēju paveikt to, ko tajā brīdī iespējams nevar pašvaldība, jo tai jārisina citi, steidzamāki un svarīgāki jautājumi, un jāiegulda līdzekļi saimnieciskās lietās.

Man ir patiesa gandarījuma sajūta par to, ka varu būt noderīga, pielikt savu roku pilsētas un novada attīstībā un pats galvenais, par to ka varu būt aktīvu un radošu cilvēku vidū. Dzimšanas dienā novēlu, lai  izdodas iecerētais un biedrībai vēl ilgs un ražīgs mūžs!“

PS. Daudzi mums vaicā, kāpēc rūpējamies par piemiņas kultūrvietas radīšanu tieši Marikai? Kāpēc ne citiem izciliem novada dzejniekiem?  Un šajos foto no Zaigas arhīva ir atbilde. Tādēļ, ka Marika bija ilggadēja biedrības vadītāja un daudz devusi kultūrai un novada vārdam, bet arī sabiedrībai kopumā. Un šis projekts ir tāds, kāds bija viņa- radošs, praktisks, nesavtīgs un dod iespēju parādīt un atbalstīt jaunos talantus.Foto no Zaigas Krūmiņas personīgais arhīva.

Publikācijas par pieminētajiem projektiem:

Pētersone Sandra Pagastiem nopērk grāmatas, Ziemeļlatvija (2012, 9.novembris)

Sinka Santa Veikusi savu pirmo ceļojumu, Ziemeļlatvija (2013, 12.jūlijs)

Pētersone Sandra Bibliotēkās drīz būs ne tikai grāmatas Ziemeļlatvija  (2014, 22.aprīlis)

svētdiena, 2022. gada 13. februāris

Biedrības Smiltenei un Latvijai pirmsākumi

2022. gada 6. martā biedrībai “Smiltenei un Latvijai” būs īpaši svētki 20 gadu jubileja. Kā jau pirms visiem lielajiem svētkiem, tiek šķirstīti albumi, stāstīti atmiņu stāsti, plānota nākotne un domāts par lielajiem notikumiem un cilvēkiem, kuri satikti. Tā arī mēs nolēmām sakārtot foto un stāstu arhīvus un līdz pat mūsu dzimšanas dienai priecāties par paveikto un  caur stāstiem pateikt paldies mūsu biedriem, sadarbības partneriem un atbalstītājiem.

Tālajā 2002.  gadā kopā sanāca Smiltenes pilsētas kultūras un izglītības iestāžu vadītāji un Smiltenes dome. Apspriedās un nolēma, ka nepieciešama biedrība, kas veicinās kultūras, izglītības, vides un sociālās jomas attīstību pilsētā un  2002. gada 6. martā tika oficiāli reģistrēta biedrība “Smiltenei un Latvijai”.

Pirmais biedrības īstenotais projekts bija Bērnu rotaļu laukuma izveide Smiltenes centrā, Mūrnieku ielā6. Projekts tika  īstenots ar Karalienes Julianas fonda finansiālu atbalstu un tā ietvaros  laukumā tika uzstādīta lielā rotaļu iekārta ar slidkalniņu. Lielu ieguldījumu laukumiņa izveidē deva arī Smiltenes domes uzrunātie uzņēmēji, kuru devums iegravēts Saules pulkstenī laukumiņa centrā.

Pēc šī lielā projekta biedrība atbalstīja kultūras un izglītības iestādes dažādās mazās iniciatīvās – organizējot pasākumus un  nelielus projektus.

2012. gadā biedrības sastāvs izmainījās, no tās izstājās Smiltenes dome. Pasaule sāka vairāk runāt par klimata pārmaiņām un cilvēku ietekmi uz tām, un “Smiltenei un Latvijai” paplašināja savu aktivitāšu loku un  sāka aktīvāk iesaistīties ar vidi saistītās iniciatīvās. Biedrības paspārnē sāka darboties Smiltenes Eko klubiņš, uzsākta tiešās pirkšanas sistēma, kā arī organizēti izglītojoši pasākumu par ekoloģisku dzīvesveidu.


Smiltene rotaļu laukums un mazie projektiņi pēc tam bija tikai sākums visiem  17 dažāda veida projektiem par kopējo finansējumu 79 000 eiro. Tikai pirmais solis uz tikšanos ar jauniem biedriem un vairāk nekā 4000 iedzīvotājiem gan no Latvijas, gan pasaules, kuri dažādos veidos piedalījušies projekta aktivitātēs. 20 gados vēl ir daudz par ko pastāstīt. Bet par to nākošajā rakstā tuvākajās dienās.

P.S. Interesanti, ka arī šobrīd pēc divdesmit gadiem atkal top brīnišķīgs projekts sadarbībā ar Smiltenes novada pašvaldību un aktīviem kultūras cilvēkiem. Biedrība uzsākusi ziedojumu vākšanu Marikas Svīķes piemiņas kultūrvietas izveidei Vecajā parkā. Un atkal ir iespēja izdarīt kaut ko lielu un paliekošu Smiltenes iedzīvotājiem un viesiem. Ja esam Jūs ieinteresējuši, lasiet par mūsu iepriekšējiem un jaunajiem projektu biedrības mājas lapā http://smilteneiunlatvijai.blogspot.com/ un biedrības FB kontā Smiltenei un Latvijai. 

Jaunos projektus un biedrības darbību iespējams  atbalstīt arī ziedojot biedrībai SMILTENEI UN LATVIJAI, reģ.nr. 40008065607, IBAN: LV39UNLA0050024690335.