sestdiena, 2022. gada 19. februāris

Turpinām gaidīt biedrības 20 gadu svētkus un atskatīties paveiktajā

   Turpinām atskatīšanos paveiktajā un vaicājām arī mūsu ilggadējiem biedriem, ko viņi atceras,  kas viņiem bijis svarīgi?

    Zaiga Krūmiņa iepriecināja mūs ar paveikto projektu aprakstiem, sen neredzētiem un vēl neredzētiem foto.

    Zaiga stāsta: “Biedrībā "Smiltenei un Latvijai" esmu kopš tās dibināšanas dienas. Vairāki domu biedri, to vidū Smiltenes pilsētas pašvaldības iestāžu direktores Edīte Rauza, Rasma Podiņa, Dagnija Kalniņa, Inga Sīmane un jaunās, sabiedriskās aktīvistes Līga Krūmiņa, Marika Svīķe, saskatīja iespēju, dibinot sabiedrisko organizāciju, startēt no tās dažādos starptautiskos un Latvijas mēroga projektos, tā piesaistot naudas līdzekļus, dažādu, Smiltenes  apkārtnes iedzīvotāju ieceru īstenošanai. Pirmais, sadarbojoties ar Smiltenes novada domi, tika īstenots vērienīgs Karalienes Juliānas fondu finansēts projekts bērnu rotaļu pilsētiņas izveidei, par kuru jau tika stāstīts iepriekšējā rakstā.

 2012. gadā 
sarosījāmies un realizējām projektu "Ceļojošās grāmatu kopas Smiltenes novada lauku iedzīvotājiem". Pagastu bibliotēkām tika nopirktas grāmatas  ap 800 latu vērtībā un  sadalītas 10 kopās.  Šī projekta mērķis bija, ka katru gadu pagastu bibliotēkas saviem lasītājiem  piedāvāja 2 grāmatu kopas. Rotējošā grāmatu kopa apceļoja novada bibliotēkas 5 gadus. Projekts tika īstenots ar biedrību "Abulas lauku partnerība"  un "Smiltenei un Latvijai" atbalstu piesaistot Eiropas Savienības fonda ELFLA līdzekļus. 

    2014 . gadā atkal tika rakstīts projekts un  ar ELFLA projektā  "Augsim gudri", kurā ar  biedrību "Abulas lauku partnerība"  un "Smiltenei un Latvijai" atbalstu, maziem un lieliem  bibliotēku lietotājiem tika sagādātas galda un attīstošās spēles. Šīs spēles pēc tam tika nodotas  pastāvīgā bibliotēku lietošanā. Vidēji katra bibliotēka saņēma 20 līdz 30 galda un attīstošās spēles, kas iepriecināja apmeklētājus. 

    Esmu gandarīta par šiem paveiktajiem projektiem un to, ka varu būt noderīga. Varbūt pati vairs nerakstu projektus, taču palīdzu ar padomu un izmantoju savas bibliotēkas darbā iemantotās informācijas vākšanas prakses.

Saskatu lielu nākotnes potenciālu šai biedrībai un iespēju paveikt to, ko tajā brīdī iespējams nevar pašvaldība, jo tai jārisina citi, steidzamāki un svarīgāki jautājumi, un jāiegulda līdzekļi saimnieciskās lietās.

Man ir patiesa gandarījuma sajūta par to, ka varu būt noderīga, pielikt savu roku pilsētas un novada attīstībā un pats galvenais, par to ka varu būt aktīvu un radošu cilvēku vidū. Dzimšanas dienā novēlu, lai  izdodas iecerētais un biedrībai vēl ilgs un ražīgs mūžs!“

PS. Daudzi mums vaicā, kāpēc rūpējamies par piemiņas kultūrvietas radīšanu tieši Marikai? Kāpēc ne citiem izciliem novada dzejniekiem?  Un šajos foto no Zaigas arhīva ir atbilde. Tādēļ, ka Marika bija ilggadēja biedrības vadītāja un daudz devusi kultūrai un novada vārdam, bet arī sabiedrībai kopumā. Un šis projekts ir tāds, kāds bija viņa- radošs, praktisks, nesavtīgs un dod iespēju parādīt un atbalstīt jaunos talantus.Foto no Zaigas Krūmiņas personīgais arhīva.

Publikācijas par pieminētajiem projektiem:

Pētersone Sandra Pagastiem nopērk grāmatas, Ziemeļlatvija (2012, 9.novembris)

Sinka Santa Veikusi savu pirmo ceļojumu, Ziemeļlatvija (2013, 12.jūlijs)

Pētersone Sandra Bibliotēkās drīz būs ne tikai grāmatas Ziemeļlatvija  (2014, 22.aprīlis)


Biedrības “Smiltenei un Latvijai” publicitāte un raksts tapis ar Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstu projekta  “Aktīvi, zinoši un atpazīstami Smiltenes novadā” ietvaros.