otrdiena, 2023. gada 24. janvāris

Sveču dienā aicinām atrast katram savus spārnus

 


2. februārī pulksten 19.00 Blome tautas namā  aicinām uz koncertu “Mēs katrs piedzimstam nedaudz ar spārniem “. Nosaukumu iedvesmojušas dzejnieces Marikas Svīķes dzejoļa rindas, kas rosinājušas māksliniekus Jāni Krūmiņu, Daci Purvlīci, Jāni Žagariņu, Ingu Lazdiņu un Klāvu Gulbi radīt jaunas kompozīcijas ar dzejnieces vārdiem un izveidot koncertprogrammu.

Koncertā dzirdēsiet gan Grundzālē un Trapenē jau izskanējušās dziesmas ziemas noskaņās, gan jau popularitāti iemantojušas dziesmas no iepriekšējās koncertprogrammas “Seko tauriņiem”, kas liks sajust tuvojošos Valentīndienu un Kupidona spārnu švīkstus.

Visi saziedotie līdzekļi tiks novirzīti  M.Svīķes  kultūras vietas iekārtošanai un pasākumu norisei Smiltenē, Vecajā parkā.

Uz tikšanos Sveču dienā Blomē!

Tava “Smiltenei un Latvijai “trešdiena, 2023. gada 11. janvāris

Starptautiskās Paldies dienas pateicības

 


Starptautiskās Paldies dienas mērķis ir pateikt paldies! Par labiem darbiem, cilvēcību, atbalstu, mīlestību, darbu, par visu labo. Bet katru gadu ir arī atsevišķa tēma, un 2023. gada vēstījums ir, pateikt paldies tiem, kuri iepriekšējā gadā ir palīdzējuši sasniegt mērķus. Vienalga cik lieli vai mazi tie bijuši, vienalga cik redzami vai neredzami.

Mēs esam pārliecināti, ka nekas nav skaistāks par dalīšanos priekā un paldies, tāpēc mēs šogad gribam svinēt šos svētkus un pateikt paldies ļoti skaļi un no sirds.

Sadarbības organizācijām un citām biedrībām par dalīšanos pieredzē, veiksmēs un neveiksmēs. Jo īpaši neveiksmēs, lai vieglāk varam nokļūt līdz mērķim. Paldies par realizētajiem projektiem Aktīvo iedzīvotāju fondam, Eiropas Solidaritātes korpusam, Lauku atbalsta dienestam, Abulas Lauku partnerībai. Paldies visām novada biedrībām ar kuram tikāmies NVO pēcpusdienā!  Brīvprātīgais darbs, sabiedrības aktivizācija un labdarība Latvijā vēl tikai sper pirmos maza bērna solīšus. Reizēm ir ļoti grūti, un zūd iedvesma, taču kad zini ka neesi viens, un tas, ko dari, ir nozīmīgi, ir vieglāk pārvarēt smagos mirkļus. Paldies  par šo kopā būšanu un kopā darīšanu!😊

Viens no mūsu redzamākajiem projektiem, ar aktīvāko ziedojumu vākšanas procesu pagājušajos gados, bijusi iniciatīva Marikas Svīķes kultūrvietai Smiltenē. Tur darbojušās tiešam daudzas iesaistītas puses. Paldies visiem, kuri piedalījās ideju aptaujā, skiču izstrādē, koncertu norisē un publicitātē. Un daudzajos procesos, kuri jārisina, lai tiktu līdz būvdarbu uzsākšanai. Pagājušajā gadā mums izveidojās tiešām lieliska, radoša savstarpēja sadarbība ar daudzām Smiltenes novada pašvaldības iestādēm un darbiniekiem, ar kuriem kopā radījām idejas, organizējām un risinājām birokrātiskas problēmas.  Paldies Saimnieciskajai nodaļai, Būvvaldei, Kultūras Tūrisma pārvaldei, Smiltenes novada bibliotēkai, Smiltenes novada muzejam, Smiltenes , Grundzāles, Trapenes, Blomes kultūras namiem.

 Īpašs paldies Jānim Krūmiņam, kurš pulcēja māksliniekus  ziedojumu vākšanas koncertiem un visiem māksliniekiem, kuri tajos piedalījās. Un, protams, visiem skatītajiem, kuri tos apmeklēja un ziedoja.

Paldies arī visiem, kuri piedalījās talkās un darbnīcās “Lejas Varicēnos”. Mūsu fantastiskajiem brīvprātīgajiem no Latvijas un pasaules. Jūsu darbs padarīja labāku biedrības mājvietā vietu, kur nākošajā gadā atkal satikties nometnēs un darbnīcās, jau daudz skaistākās un ērtākās telpās.

Liekas, ka paldies jau pateikts, bet kad gribas pielikt punktu, nāk jaunas atmiņas par lieliskiem cilvēkiem un sirsnīgam sadarbībām. Reizēm tik mirklīgām un īsām, bet ar lielu vērtību. Paldies Mārai un Robertam, Inesei, kas lika mums kritiski paskatīties uz mūsu tēlu un logo, paldies Lienei no ITS Tehnoloģijām, kas to laboja. Paldies mūsu ainavu arhitektēm par lielo darbu kultūrvietas dizaina izstrādē. Dzintrai no Alūksnes un Apes novada fonda par attālinātajiem  gudrajiem padomiem. Agijai par burvīgo taureņa skici, Andrim par veltīto laiku un brīvprātīgo darbu tāmes izstrādei. Un jo vairāk domājam par paveikto, jo vairāk nāk vārdi un mazie, ārēji nevienam neredzamie darbiņi un sadarbības, kas palīdzējuši mums 2022. gadā un arī tagad tuvoties mūsu mērķiem.

Zinām, ka vēl ik pa brīdim ienāks prātā kāda tikšanās, saruna un cilvēki, kuri palīdzējuši mums iepriekšējā gadā  augt, un būs nedaudz jāsarkst un jāsatraucas, ka viņi nav šajā paldies sarakstā. Cerams, ka viņi mums piedos un neņems ļaunā. Viņiem pateiksim paldies savās domās un nākošo reizi tiekoties, jo labas sadarbībās un ideju apmaiņas, mēs noteikti atceramies un gribam turpināt.

Bet nobeigumā pats svarīgākais PALDIES! Paldies mūsu biedriem, kas piedalās un rada. Paldies Vineta, Līga, Aija, Zaiga, Lāsma, Vita, Zane, Māra, Normund un Vilni! Paldies arī mūsu brīvprātīgajiem, kas bieži paliek ēnā, bet paveic tik daudz.

Aicinām šodien atcerēties savus īpašos cilvēkus, kas palīdzējuši sasniegt mērķi un noteikti pateikt paldies, jo labais vienmēr vairo labo!

Tava, Smiltenei un Latvijai!