trešdiena, 2022. gada 2. novembris

Oktobra aktualitātes "Smiltenei un Latvijai"

 

Oktobris bijis jaunu sākumu un lielu noslēgumu mēnesis.

Oktobra vidū atnāca priecīga vēsts visiem kam svarīgas latviskās tradīcijas. Tika apstiprināts biedrības "Smiltenei un Latvijai" Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējumam iesniegtais projekts, kas ļaus nākošajā gadā rīkot meistarklases, kurās mūsu novada iedzīvotājiem būs iespēja apgūt arheoloģiska tērpa dažādu daļu darināšanas prasmes. (Paredzēts 2023. gada vasarā)

Oktobra beigās biedrības mājvietā aicinājām uz pirmo tikšanos 10 Smiltenes novada nevalstiskās

organizācijas, kas darbojas mūžizglītības jomā, uz "Tējas pēcpusdienu", lai satiktos, iepazītos un parunātos.

Noklausījāmies ekspertes Ineses Bošas stāstījumu par pārmaiņu teoriju un iespēju to izmantot mūsu organizācijās. Meklējām veidus, kā mēs, novada biedrības, varam viena otrai palīdzēt, sadarboties un informēt novada iedzīvotājus par mūsu pasākumiem un paveikto. Un izveidojām Whatsup saziņas grupu labākai informācijas apritei.

Bijām tik daudz un ar tik fantastiskiem pieredzes stāstiem, ka laiks aizritēja pārāk ātri, lai visus tos paspētu izstāstīt. Tāpēc vienojamies, ka šādām tikšanās reizēm jābūt regulāri un to norises vietai jāmainās. Par nākošo tikšanos noteikti ziņosim, lai mūsu grupiņai, kurā nu jau ir  pārstāvētas 17 organizācijas, kas darbojas iedzīvotāju aktivizēšanas un mūžizglītības jomā.

Vēl, līdz ar ražas novākšanu, ir noslēdzies Aktīvo iedzīvotāju fonda projekts ”Aktīvi, zinoši un atpazīstami Smiltenes novadā “. Ar kura palīdzību noslīpējām biedrības mērķus un uzdevumus, aktivizējām biedrus, piesaistījām jaunus un uzlabojām savu publicitāti un atpazīstamu Smiltenes novadā.  Bijām priecīgi dalīties ar jauniegūtām atziņām no Aktīvo iedzīvotāju fonda kapacitātes celšanas projekta arī ar NVO “Tējas pēcpusdienas” dalībniekiem, jo ar labo pieredzi ir jādalās.

Oktobrī ļoti aktīva ir vēl kāda Whatsup grupiņa. Mākslinieki Inga Lazdiņa , Klāvs Gulbis, Alise Gulbe, Dace Purvlīce, Jānis Žagariņš un Jānis Krūmiņš rada dziesmas, plāno scenāriju un koncertprogrammas datumus jaunajam koncertam “Mēs katrs piedzimstam nedaudz ar spārniem “.

Šī koncertprogramma būs turpinājums pavasarī notikušajiem koncertiem “Seko tauriņiem”, kuros tika vākti ziedojumi  Marikas Svīķes piemiņas kultūrvietas izveidei un pasākumu norisei tajā.

Toreiz pateicoties dāsnajiem ziedojumiem un  koncertu dalībniekiem, Dacei Purvlīcei, Signei Balterei, Ingai Lazdiņai, Alisei un Klāvam Gulbjiem, Jānim Krūmiņam (grupa “Ceļojums”),  Madarai Vīksniņai, Kristīnei Ivanei, Jānim Žagariņam, Viktoram Tilčikam, Vilmāram Miglavam, Salvim Skopānam un grupai “Zeļļi” ,tika savākti gandrīz trīs tūkstoši eiro.

Ceram uz tikpat aktīvu iedzīvotāju atbalstu un atsaucību arī nākošajos koncertos.

Uz tikšanos Grundzālē 08.12.2022. 19.00 !

Tava Smiltenei un Latvijai!