piektdiena, 2011. gada 23. decembris

„Pasaules nākotne – arī mūsu rokās”

22. decembrī Smiltenes novada bibliotēkā notika LR Ārlietu ministrijas atbalstītā projekta „Pasaules nākotne – arī mūsu rokās” noslēguma pasākums.
Pasākumā kā viesis bija uzlūgti mūsu biedrības pārstāvji - Thomas Krueger, Linda Krīgere un Līga Krūmiņa-Krīgere un piedalījās arī citi biedrības biedri.
Thomas pasākumā pastāstīja par to, kā atktitumi tiek šķiroti Vācijā un kā viņa ģimene to dara Latvijā.
Uz pasākumu tika uzlūgti Smiltenes Centra vidusskolas 1. - 4. klašu skolnieki – labāko darbu autori. Pavisam tika apbalvoti 33 bērni. Pasākuma noslēgumā floriste Smaida Maskina mācīja bērniem kā pašiem pagatavot nelielu Ziemassvētku dāvanu vecākiem vai draugiem no dabā sastopamiem materiāliem.
Bērni un skolotājas ļoti atzinīgi novērtēja šo projektu, atzīstot, ka projekta laikā iegūtās praktiskās zināšanas ikdienā ir ļoti nepieciešamas. Bērni sapratuši, cik ļoti daudz paši var darīt, lai saudzētu dabu. Skolnieki uzzinājuši interesantus faktus par to, kas tiek darīts citās Eiropas Savienības valstīs, lai saudzētu dabu un šķirotu atkritumus. Kā atzina skolotāji projekta realizācijas laikā bija ļoti svarīgi, ka skolēniem pašiem praktiski un radoši darbojoties, interesantā un atraktīvā veidā tika apgūtas zināšanas par ļoti nopietnām tēmām. Tieši aktīvā līdzdarbošanās veicināja zināšanu nostiprināšanu un pārliecību aktīvi darboties ne tikai projekta realizācijas laikā, bet arī pēc tam. Visas projekta laikā rādītās prezentācijas, bērnu darbi būs pieejamas ikvienam bibliotēkas lietotājam Smiltenes novada bibliotēkā.
Projekta realizācijas laikā gan radošās, gan praktiskās aktivitātes veicināja gan skolnieku, gan pieaugušo izglītošanu, informēšanu un zināšanu apguvi par Eiropas Savienības lomu un ieguldījumu klimata pārmaiņu problēmu risināšanā, kā arī par atkritumu lietderīgu apsaimniekošanu un ietekmi uz vidi, mudināja pašiem aktīvi līdzdarboties dabas saudzēšanā un vides kvalitātes uzlabošanā savā pilsētā.