piektdiena, 2012. gada 12. oktobris

Rudens tikšanās Lejas Varicēnos

Sveiki, Smiltenes Ekokopienas draugi!
Mēs ceram, ka jūs izbaudījāt tik pat rosīgu vasaru kā mēs. Sācies rudens kad raža savākta, vakari garāki un atliek vairāk laika sevis izglītošanai, tādēļ mēs aicinām jūs 13.oktobrī pl.12:30 tikties Lejas Varicēnos. Dienas tēmas būs: 1. Ekokopienas tiešā pirkšana. 2. Permakultūra (pie mums ciemojas speciālists no Francijas ar kuru Tomas iepazinās Ekodizaina kursos Itālijā). 3. Tomas vēlas pastāstīt par Ekodizaina kursos apgūtajām zināšanām. 4. Par biedrības „Smiltenei un Latvijai” dažādu projektu uzsākšanu. 5. Jūsu ierosinājumi, aktualitātes. 6. Mūsu un jūsu vasaras un rudens „burciņu dārgumu” degustācija un kopīgs launags. Tie, kas nevar atbraukt ar savu auto, izmantojiet satiksmes autobusu pl.12:00 no Smiltenes uz Šķipeli. Ja ir jautājumi, zvaniet: 26555539 (Līga) Visi mīļi gaidīti!

Konference- ideju talka „Iemūžini mājvietu”

22.oktobrī, pirmdien, 18.30, Rīgā, Barikāžu muzejā Krāmu ielā 3. notiks konference- ideju talka „Iemūžini mājvietu”. Konferencē aplūkosim kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas problēmas un brīvprātīgo iespējas šajā jomā. Dosim arī ieskatu mājvietu fotofiksācijas metodikā, novadpētniecībā un dzimtas vēstures pētniecībā, kā arī seno kultūraugu kolekcijās un to vākšanā. Latvijas kultūras mantojuma pašreizējais stāvoklis ir traģisks. Laukos siro mantraču brigādes ar metāla detektoriem , kas katastrofālā tempā un apjomos izrakņā gan valsts aizsardzībā ņemtos objektus, gan pētniekiem vēl nezināmas senvietas. Vecās klētiņas un citas senas celtnes šobrīd tiek intensīvi zāģētas kokmateriālos, sabrūk laika zoba saēstas, vai labākajā gadījumā pārbūvētas, zaudējot savu kultūrvēsturisko vērtību. Metāllūžņos aiziet vecie darbarīki, ēku būvdetaļas, un antīki transporta līdzekļi. Importa stādu un sēklu invāzija iznīcina vietējo ģenētisko mantojumu. Skaidrs, ka ar pašreiz atvēlētajiem valsts līdzekļiem kultūrvēsturisko mantojumu saglabāt nav iespējams. Ir nepieciešama aktīva rīcība, lai nākamajām paaudzēm saglābtu kaut daļu šo vērtību. Ir līdzīgi kā 19. gadsimtā, kad strauji izzuda vērtības, kuras latviešu zemnieki bija pārmantojuši no paaudzes paaudzē- Latvju dainas. Toreiz Krišjānis Barons aicināja cilvēkus tās pierakstīt, nogādāt viņam, un izveidoja Dainu skapi, saglabājot šīs vērtības nākamajām paaudzēm. Tagad, kad uz iznīcības robežas atrodas mūsu kultūrvēsturiskais mantojums – arheoloģiskie pieminekļi, etnogrāfiskā apbūve viensētās un citās senās mājvietās, LNB Digitālās bibliotēkas portāla „Zudusī Latvija” veidotāji, Vides Aizsardzības Klubs, Latvijas Etnokultūras Centrs, aicina cilvēkus iesaistītites kultūrvēsturiskā mantojuma vākšanā, lai veidotu kopīgu elektronisko datubāzi. Uz konferenci aicināti visi, kam nav vienaldzīgs mūsu zemes un kultūras liktenis un kas ir gatavi iesaistīties mūsu kopīgā mantojuma apzināšanā, fiksēšanā, glābšanā vai citādi atbalstīt šīs aktivitātes. Referātu tēmas: Ginta Zalcmane, „Latviešu mājvietu attēli Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā projektā „Zudusī Latvija”.” Jānis Puntulis, „Novadpētniecība un viensētu vēstures izpēte Smiltenes novada Brantu pagastā, Mājvietu pases un to izveide.” Pēteris Korsaks, „Mārtiņs Buclers un fotoetnogrāfija.” Vilnis Auziņš, „Motivācija - Laika pārmijnieks” Mārtiņš Kuplais. „Uz Brīvdabas muzeju pārvesto celtņu vietu fiksācija.” Rūdolfs Brūzis, „Arheoloģija Latvijas viensētās” Eva Millere, Jānis Puntulis, „Vēsturisko kultūraugu kolekcijas Latvijā. Seno šķirņu vākšana un saglabāšana” Agris Dzenis, „Latvijas Valsts Vēstures arhīva dokumentu izmantošana dzimtas vēstures pētniecībā, ģenealoģijas datorprogrammu lietošana”. P. s. Cilvēkiem no attālākām Latvijas vietām, lūgums pieteikties, ja nepieciešama naktsmāja. Sīkāka informācija zvanot 26325986 vai rakstot skomant@inbox.lv.