AIF

2021.gada 17.jūlijā projekta ietvaros iepazīstinām Smiltenes novada iedzīvotājus ar biedrības paveikto, biedriem, aicinām iedzīvotājus dalīties idejās un ierosinājumos, kādu atbalstu biedrība varētu sniegt bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.

2021-2022.gadā īstenosim projektu ar Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstuEsam gandarīti, ka ar Aktīvo iedzīvotāju fonda finansiālu atbalstu 2021. un 2022.gadā varēsim īstenots projektu "Aktīvi, zinoši un atpazīstami Smiltenes novadā" ar mērķi stiprināt biedrības kapacitāti, lai kļūtu par ilgtspējīgu un efektīvu organizāciju, kas stiprina pilsonisko sabiedrību un veicina iedzīvotāju līdzdalības spēju.

Projekts vērsts uz biedrības Smiltenei un Latvijai kapacitātes stiprināšanu, piesaistot ekspertus un speciālistus, kas izveidos biedrības attīstības, līdzekļu piesaistīšanas un sabiedrisko attiecību un mārketinga stratēģijas, tā panākot lielāku biedrības atpazīstamību vietējā sabiedrībā, kā arī dodot iespēju ilgtspējīgāk un prasmīgāk īstenot biedrības mērķus, esot mazāk atkarīgai no projektu finansējuma, bet piesaistot vairāk ziedotāju līdzekļus.