AIF


Biedrības “Smiltenei un Latvijai” publicitāte un raksti  top ar Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstu projekta “Aktīvi, zinoši un atpazīstami Smiltenes novadā” ietvaros.

Noslēdzies projekts “Aktīvi, zinoši un atpazīstami Smiltenes novadā”Mūsu biedrības mājvieta “Lejas Varicēni” mums vienmēr ir ļāvusi praktiski stāstīt un rādīt cilvēkiem, kā dzīvot ilgtspējīgāk.  Zaļā apkārtne ir ideāli piemērota, lai rīkotu tur  kursus, seminārus un praktiskas darbnīcas. Taču biedrībā mums vienmēr bija kluss sapnis, ka lielā augšstāva telpa vecajā kūtī reiz varētu pulcēt cilvēkus  meistarklasēm, mazām svinībām un veselīga dzīvesveida vai citām nodarbībām, ja vien tā būtu atbilstoši iekārtota un ar stipru un gludu grīdu. Un reizi pa reizei mēs to varētu izīrēt, lai iegūtu papildus ienākumus nākošajām idejām.

Šo ilgi loloto sapni mēs 2022. gadā arī īstenojām pateicoties Aktīvo iedzīvotāju fonda projektam.  Pavasarī rīkojām talku, lai grīdu ieklātu, vasarā slīpējam, gruntējām un lakojām, un jau vasaras beigās atklājām to ar “Jaunās  grīdas balli”.

Grīda nebija vienīgā jaunā lieta, kuru mums deva Aktīvo iedzīvotāju fonda projekts. Mēs satikām brīnišķīgus ekspertus, kas mums stāstīja par to, kā labāk piesaistīt ziedojumus, biedrus un brīvprātīgos. Par to, kā veidot publicitāti un biedrības tēlu. Par to, kā stiprināt “Smiltenei un Latvijai” iekšējo komunikāciju un sadarbību un kā būt vēl jaudīgākiem un drošākiem. Mēs izveidojām biedrības vadības, komunikācijas un ziedojumu piesaistes stratēģiju un tā bijusi veiksmīga, jo biedrībai pievienojās vairāki jauni biedri, mājas lapas publicitāte un informācija par biedrības darbu augusi par 2/3 un Facebook sekotāju skaits gandrīz par 500 cilvēkiem. Un mums bija liels prieks, ka ar to varējām dalīties arī ar citām Smiltenes novada NVO “NVO tējas pēcpusdienā” 2022. gada rudenī.

Šajā laikā esam arī vairāk padomājuši arī par to cik svarīgi ir runāt un tikties. Tikties, gan biedriem, gan atbalstītājiem. Tādēļ, pēc projekta beigām, esam ieplānojuši tikšanos biedriem reizi divos mēnešos un vairākus lielos pasākumus, kuros plānojam tikties ar saviem atbalstītājiem. Bet tikmēr par AIF projekta laikā ieviestu tradīciju jau kļuvis atskats iepriekšējā mēneša padarītājā un turpmākajos plānos. Tas palīdz gan pašiem vairāk novērtēt savu darbu, gan redzēt to arī mūsu ziedotājiem.

Projekta laikā esam sasnieguši daudz dzirdīgu ausu un redzīgu acu, sastapuši cilvēkus, kas vēlas nākotnē piedalīties mūsu rīkotajos pasākumos un palīdzēt tos organizēt. Satikuši lieliskus ekspertus un biedrības ar kurām veidot nākotnes projektus.

Paldies Aktīvo iedzīvotāju fondam par mums doto iespēju izvērtēt savu darbu un padarīt to labāku. 

Aizvadīta pirmā NVO "Tējas pēcpusdiena " 

20. oktobrī pārstāvji no Smiltenes novada nevalstiskajām organizācijām sanāca uz "Tējas pēcpusdienu",


lai satiktos, iepazītos un parunātos.

Par ko? Labāku savu biedrību darbu un nākotni. Par jaunām sadarbībām. Lielāku publicitāti. Atpazīstamību. Par to, kā ieinteresēt brīvprātīgos un ziedotājus. Un galvenokārt, lai dalītos ar pieredzi.

Eksperte Inese Boša, kas daudzus gadus ir bijusi Valmieras novada fonda līdzekļu piesaistes un sabiedrisko attiecību speciāliste, mums pastāstīja par Pārmaiņu teoriju un to, kā tā var palīdzēt saskatīt savu organizāciju no topošo biedru un ziedotāju skatu punkta. Kā arī to, kā pareizi izmantota komunikācija var veicināt biedrību atpazīstamību.


Pārspriedām, ka biedrību darbā atpazīstamības trūkums rada daudzus šķēršļus, jo bieži vien cilvēki redz pašvaldības vai Eiropas fondu nosaukumus, logo un nepamana organizācijas, kuras rakstījušas projektu un piesaistījušas finansējumu.

Secinājām, ka tādēļ ir grūtāk iegūt patstāvīgus ziedotājus, iesākt sarunu ar potenciālajiem lielajiem ziedotājiem un, ko tur liegties, arī paši savās biedrībās bieži jūtamies nenovērtēti par savu brīvprātīgi ieguldīto darbu. Un nevilšus piezogas doma- nu kam mums to vajag?

Bet esot kopā radās atbalsta, kopības sajūta un izpratne, ka pāri visam tomēr vienmēr ir vēlme padarīt savu apkārtni un pasauli labāku. Tāpēc ne tikai atradām problēmas, bet centāmies meklēt arī risinājumus.

Bijām priecīgi dalīties ar jauniegūtām atziņām no Aktīvo iedzīvotāju fonda kapacitātes celšanas


projekta "Aktīvi, zinoši un atpazīstami Smiltenes novadā", kurā šobrīd darbojamies.

Praktiski apskatot izstrādātos logo un izdales materiālus, pārrunājot to izskatu un nozīmi, diskutējot par efektīvu komunikāciju sociālajos medijos un jauno biedru piesaisti.

Pie karstiem dzērieniem tika meklēti arī veidi, kā mēs, novada biedrības, varam viena otrai palīdzēt, sadarboties un informēt novada iedzīvotājus par mūsu pasākumiem un paveikto.

Paldies šīs tikšanās dalībniekiem no biedrībām – “Vilkmuiža 2011”, “Abulas lauku partnerība”, “Smiltenes pagasta attīstībai”, “Pagasta attīstības grupas Vireši”, “Hestia Rauna”, “Raunas kopa”, Brinģu muižas, Grundzāles kultūras nama un Smiltenes novada Izglītības pārvaldes.  

Kopā izveidojām Whatsup grupu informācijas apmaiņai un vienojāmies, ka šādas tikšanās nepieciešamas regulāri, ciemojoties pie biedrībām dažādās novada vietās.

Zinām, ka ne visi uzaicinātie biedrību pārstāvji varēja ierasties, un ir daudzas biedrības novada mērogā par kurām pat nezinām. Bet vēl nekas nav beidzies. Whatsup grupa ir atvērta jauniem kontaktiem, un mēs atvērti jaunām sadarbībām.

Tādēļ aicinām pievienoties, sazinoties ar "Smiltenei un Latvijai" vadītāju Līgu (26555539).

 

Cerot uz drīzu atkal satikšanos un sadarbību,

biedrība "Smiltenei un Latvijai” !

 

NVO "Tējas pēcpusdiena " 


Aicinām uz tikšanos Smiltenes novada nevalstiskās organizācijas, lai savstarpēji dalītos pieredzē, veidotu sadarbības un kaltu jaunus plānus.
       Septembra aktualitātes projektā "Aktīvi, zinoši un atpazīstami Smiltenes novadā"

Kas mēs esam? Kādas ir mūsu vērtības?  Kādas ir mūsu krāsas? Kādi ir mūsu resursi? Kā mūs redz citi?

Uz šiem un vēl daudziem citiem jautājumiem tiekoties ar biedriem un atbalstītajiem esam atbildējuši Aktīvo iedzīvotāju fonda “Aktīvi, zinoši un atpazīstami ” projekta ietvaros.

Līdz šim viss paveiktais, lielākoties, nemanāmi kārtojies virtuālās mapēs un tabulās, un prieks par to bijis vairāk mums pašiem. Taču septembris ir īpašs ar to, ka daudz darba ieguldīts biedrības ārējā tēla veidošanā.


Vērīgākie iespējams jau pamanījuši izmaiņas mūsu mājas lapā un FB kontā.

Jauns un pārdomāts logo, kurā katrs elements ir šo mēnešu laikā apspriests un izdiskutēts. Kura kvalitāte tagad neliks mums no kauna sarkt un būs patīkami uzlūkojama drukā.


Tapušas aicinājuma lapiņas ziedotājiem, kuras varēsim dalīt mūsu pasākumos un sakārtotas mājas lapas sadaļas.

Darbs pie mājas lapas uzlabošanas turpinās un mēs atvainojamies, ka šobrīd tie, kas ar mums vēl tikai iepazīstas nevar redzēt realizēto projektu sadaļu. Tā drīzumā atgriezīsies jaunā un vēl pārskatāmākā veidolā.

Paralēli norit arī darbs pie biedrības attīstības, komunikācijas un ziedojumu vākšanas stratēģijas, ar kuru iepazīstināsim jau drīzumā.

 


Paldies viesiem par kopā būšanu "Jaunās grīdas danču ballē"26.augustā sanācām kopā, lai lustīgi atklātu jauno grīdu biedrības mājvietā "Lejas Varicēnos". Paldies Aktīvo iedzīvotāju fondam par iespēju uzlabot biedrības tikšanās vietu. Drīzumā šo skaisto telpu varēs arī īrēt, lai rīkotu seminārus un tikšanās arī citi interesenti.

Tiksimies nākošajos izzinošajos un lustīgajos pasākumos "Lejas Varicēnos".
Spēka dziesmas un danči  "Jaunās grīdas ballē"
 

Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) atbalstītā projekta “Aktīvi, zinoši un atpazīstami Smiltenes novadā” ietvaros mēs, biedrība "Smiltenei un Latvijai", esam pabeiguši grīdas ieklāšanas procesu un esam gatavi to nosvinēt! Tāpēc vasaras noslēgumā, 26. augusta piektdienā plkst.18:00 Smiltenes pagasta “Lejas Varicēnos” aicinām satikties visus mūsu atbalstītājus un cilvēkus, kuri vēlas tuvāk iepazīt biedrības darbu.
Kā pirmā šonedēļ jauno grīdu iemēģina un iesilda Permakultūras dizaina kursa starptautiskā nometnes grupa 12 cilvēku sastāvā, kura nedēļas garumā uz jaunās grīdas aizvadīs neformālās mācības un gūs jaunas zinības par dažādiem permakultūras jautājumiem. Viņiem arī tika tā laime - būt pirmajiem, kas ar savu dalību nometnē finansiāli atbalsta biedrības saimniecisko darbību. Jāuzsver, ka ja nebūtu AIF atbalsta, biedrība nespētu savās līdzšinējās telpās uzņemt tik salīdzinoši lielu cilvēku skaitu un nodrošināt gan pašus kursus, gan cilvēku izmitināšanu. Tāpēc - liels paldies AIF par jauno grīdu, lai mēs spētu uzņemt un rīkot starptautiskas nometnes un pasākumus, kā arī jau tuvākajā nākotnē šīs telpas "Lejasvaricēnos" varētu izīrēt arī citiem interesentiem Smiltenes pagastā!
Tieši tāpēc uzskatām, ka labi padarītie darbi vasaras beigās noteikti ir jānosvin! Tā kā mūsu biedrībai ir tuvas latviskās tradīcijas un vērtības, tad "Jaunās grīdas balli" svinēsim kā Lielās Māras dienu! Šajā dienā daudzināja lopus, dziesmās apdziedot govis, kazas, aitas un citus lopus, kā arī cepa jauno rudzu maizi, kūla sviestu un gatavoja dažādus piena ēdienus. Tādēļ viesus “groziņā” aicinām nest pašu audzēto vai vietējo zemnieku saražoto, īpaši godā ceļot pienu un maizi.
 

Tā kā viesus gaidām daudz un dancošanu karstu, tad jaunajās telpās izdziedāsim spēka dziesmas, dejas un rotaļas turpinot zaļā pļavā. 

Meklējiet ērtākās kurpes, bikses un kleitas un pievienojieties mums 26.augustā plkst. 18.00.

Uz tikšanos!

 Aicinām uz "Jaunās grīdas" danču balli

 

Mīļie draugi un atbalstītāji!

Pagājušajā gadā šajā laikā biedrības mājvietā "Lejas Varicēnos" satikāmies, lai būtu kopā "Spēka dziesmu" vakarā. Toreiz nodomājām, cik skaisti pasākumi, semināri un danči mums šeit būtu, ja vien būtu kvalitatīva grīda. Un cik brīnišķīga tradīcija būtu šāda tikšanās. 


Šobrīd projekta “Aktīvi, zinoši un atpazīstami Smiltenes novadā” ietvaros esam pabeiguši grīdas ieklāšanas procesu, notiek darbi pie špaktelēšanas, slīpēšanas, lakošanas un jau augusta beigās esam gatavi svinēt.


Būs danči, būs garie galdi, spēka dziesmas un tikšanās prieks un tā kā augustā latviešu tradicionālie svētki ir Lielās Māras diena, tad vakars būs veltīts šai tradīcijai.
Šī diena ir viduspunkts starp Jāņiem, vasaras saulgriežiem, un Miķeļiem, ražas novākšanas beigām. Tā ir arī mātes un maizes godināšanas diena. Dažādās Latvijas vietās to dēvē arī par Mātes dienu, Maizes dienu, Dižmāru, Vasaras Māru, Māršu, Māršdienu.

Senāk latvieši tieši šajā dienā tērēja visu gadu krāto naudu un beidzot pirka to, kas sirdī ilgi kārots vai saimniecībā, mājās un darbā vajadzīgs.

Māra ir maizes cepēja un saimnieču galvenā aizbildne, tāpēc šajā dienā cep maizi, kuru rotā ar Māras krusta zīmi, klāj bagātīgu pusdienu un vakariņu galdu, uz kura liek visu jauno ražu.

Tādēļ ciemkukuļus aicinām nest no pašu dārzā izaudzētā vai no savējiem pirktā. Maize būs mūsu vakara tēma visos veidos.

Meklējiet ērtākās kurpes,  kreklus un kleitas un pievienojieties mums 26. augustā plkst. 18.00 “Jaunās danču grīdas ballē”.

Laipni aicināti visi – gan tie, kuri mūs atbalstījuši un ziedojuši līdz šim, gan tie, kam interesē mūsu biedrības darbība un vēlas mūs iepazīt tuvāk, vai vienkārši vēlas padancot, padziedāt un  satikt jaunus draugus un domu biedrus. Šis laiks tam ir īstais!

Klusām varam pačukstēt, ka senāk uzskatīja, ka Māršas diena ir laba, lai iepazītos ar nākamo dzīvesbiedru vai svinētu kāzas!

Par dziesmām un dančiem rūpēsies folkloras kopa "Rudzupuķes" un mūsu draugi no citām folkloras kopām. 

Uz tikšanos!


Jūlija aktualitātes projektā 
“Aktīvi, zinoši un atpazīstami Smiltenes novadā” 


Jūlijs paskrēja tik pat nemanot kā jūnijs. Klāt jau augusts! Un kā dzied dziesmā: “Stārķis pēdējo nedēļu ozolā klabina lidošu prom!”

Arî pie mums jūlijā bija salidojuši un sabraukuši jaunieši no visas pasaules, lai apgūtu dažādas praktiskas iemaņas, dalītos pieredzē un ar jaunu zināšanu bagāžu brauktu atpakaļ uz savām mītnes zemēm. Šajā Eiropas Solidaritātes Korpusa projektā ieguva gan viņi, gan mēs. Biedrības mājvietā " Lejas Varicēnos" iztīrīti vēl vieni bēniņi. Lietas , kuras saņemtas mantojumā pirms 11 gadiem, no iepriekšējiem saimniekiem, atradušas pielietojumu vai sašķirotas nonākušas īstajos konteineros. Daudzas no šīm lietām atjaunotas un ieguvušas sev vietu Amatu klēts istabiņā. Padomju laika tipveida galda kājas pieskaņojušās senai galda virsmai, krēsli pārkrāsoti un pārvilkti, senie skapji nospodrināti un veco laiku darba rīki kļuvuši par interjera elementu.

Par to paldies Brinģu muižas saimniecei Evai. Viņas vadītajās meistarklasēs jaunieši patiešām noticēja, skaistums var izglābt pasauli. Tāds skaistums, kura radīšanai netiek visu laiku tērēti resursi, bet kurš tapis no tā, kas jau pieejams.

Jaunieši piedalījās arī celtniecībā ar dabīgiem materiāliem. Tapa āra vannas, kurās rudens vakaros varēs skatīties zvaigznēs. Tupināts darbs pie otras salmu- māla mājas ( tautā mīļi sauktas par hobitu namiņu) , klāts kaļķa apmetums. Ierīkota jauna notekūdeņu savākšanas sistēma. Taisītas lampas. Un kur nu vēl katras grupas projekta sākumā pašu izvēlētie un paveiktie darbiņi. Zaru žogs un atkritumu šķirošanas stūrītis. Daļēji siltināta solārā mājiņa. Jauna siena, galdiņš un virtuves stūrītis treniņcentrā. Turpat arî tapis sienas gleznojums. Un vēl un vēl …

Par to visu priecājās mūsu biedri, kad tikāmies, lai apskatītu paveikto. Šī tikšanās bija jautru smieklu un ieguvumu pilna. Pie krāsnī ceptiem kartupeļiem un burkānkūkas spriedām par nepieciešamajiem  papildinājumiem biedrības mājas lapā, notika prāta vētra par nākotnes mērķiem, kā arī pārspriesti dažādi jautājumi, kas darba grupai radušies biedrības stratēģijas izveidē. 

Turpinājām arī biedrības vārdu popularizēt caur piemiņas kultūrvietu Marikai Svīķei un jūlijā, Marikās, dzejas tauriņi atkal salidoja Vecā parkā . Šogad tur sāksies būvdarbi, bet pirms tas notiek, skanēja dzeja un dziesmas ar Marikas vārdiem un sanāca draugi. Paldies Jānim Žagariņam un Dacei Purvlīcei par skaisto vakaru. Ziedojumu vākšana šīs vietas iekārtošanai un pasākumu norisei turpinās, lai nākošajā gadā varam tikties daudz kuplākā skaitā.

Aktīvo iedzīvotāju fonda projekta “ Aktīvi un zinoši Smiltenes novadā” ietvaros visu tupinās arī darbi pie grīdas ieklāšanas un špaktelēšanas biedrības mājvietā “ Lejas Varicēnos”, lai jau 28. augustā varam sanākt kopā  “Jaunās grīdas ballē” uz dančiem. 

Aicināti visi, kuri mūs jau  atbalsta un tie kuriem interesē biedrības darbība, lai iepazītos.

Tiekamies 28. augustā!Jūnija  aktualitātes projektā 
“Aktīvi, zinoši un atpazīstami Smiltenes novadā” 

Jūnijs biedrībā “Smiltenei un Latvijai” aizskrēja tik ātri, ka ne aci nepaspējām pamirkšķināt. Tas aizgāja radoši un daudzinot biedrības vārdu starptautiski.  

Biedrības mājvietā ”Lejas Varicēnos” projekta ietvaros jūnija pēdējās dienās sabrauca  jaunieši vecumā no 18- 29 gadiem varēja apgūt permakultūras pamatus, atjaunojamās enerģijas izmantošanu, ilgtspējīgu dzīvesveidu un būvniecību.  


Viss jūlijs pagāja plānot programmas norisi, dalībnieku uzņemšanu, ēdināšanu un izguldīšanu. Paldies visiem biedriem, kas palīdzēja sagatavošanās darbos un viesu uzņemšanā.

Lielu daļu laika aizņēma arī grīdas ieklāšana biedrības mājvietas treniņcentrā, lai mēs būtu gatavi viesu uzņemšanai. Lai ietaupītu izmaksas visus darbus veicām nepiesaistot speciālistus ārpus biedrības. 

Jūnijā “ Smiltenei un Latvijai" vārdu novada iedzīvotājiem izdaudzinājām Smiltenes pilsētas svētkos publicējot video Smiltenes pusē pierakstītajai dziesmas versijai “Seši mazi bundzinieki”.   Tā mēs varējām radīt lielisku dāvanu Smiltenei 102. dzimšanas dienā un uzrunāt cilvēkus, kuri par biedrību vēl nebija dzirdējuši.


Jūnija vidū kopā ar folkloras kopu “ Rudzupuķes” stiprinājām latviskās tradīcijas Smiltenes Līgo kalnā. Aicinājām ikvienu kļūt par brīvprātīgo un apgūt tradīcijas gatavojoties svētkiem kopā. Paldies visiem, kas atsaucās un palīdzēja, kopā gan darbi ritēja raitāk, gan dziesmas skanēja jaukāk. 


Maija aktualitātes projektā 
“Aktīvi, zinoši un atpazīstami Smiltenes novadā” 

Maijā turpinājām darbu ar Inesi Bošu pie biedrības ziedojumu vākšanas plāna izstrādes. Procesā bija daudz diskusiju un jautājumu pašiem sev. Kā lai definē biedrību, kura pastāv divdesmit gadus un ir darbojusies tik daudzos projektos un jomās? Kā lai definē to tā, lai ikviens Latvijas otrā galā saprastu par ko mēs degam, un ko mēs darām? Vai virziens, ko esam izvēlējušies pirms 20. gadiem, mums joprojām ir aktuāls? Kādi tad ir galvenie virzieni, kuros vēlamies turpināt strādāt?

Šos pašus jautājumus sev šobrīd kapacitātes stiprināšanas projekta ietvaros uzdod arī Liepājas biedrība "Radi vidi pats". Biedri mainās, idejas un projekti tiem līdzi. Kādas ir jomas, kuras nemainās un kā noteikt biedrības mērķus un patieso būtību? Kā nodot to jaunajiem biedriem un uzrunāt sabiedrību?

Tādēļ maija sākumā satikāmies, lai runātu par identitāti, kura mainās cauri gadiem, daudzveidību darbībā, jaunu biedru piesaisti un lietām, kas mums rūp. biedrība "Radi vidi pats" ieradās “Smiltenei un Latvijai” mājvietā “Lejas Varicēnos” patalkot, un pie kūkas ar sirsniņu savstarpēji dalīties pieredzē. Mums pievienojās un pieredzē dalījās arī biedrības " Zadiņi "pārstāvji.

Kādēļ mums bija kūka ar sirsniņu? Jo tā parāda, ka mīlēt var ne tikai romantiski un  ģimeniski, bet arī darbu, ko dari. Mēs katrs savā Latvijas malā mīlam dalīties ar zināšanām un aicinām iedzīvotājus aktīvi iesaistīties savas apkārtnes uzlabošanā, un priecājamies par kopā būšanu savās biedrībās. Paldies "Radi vidi pats"  par ideju vētru un darbiņu kartupeļu dārzā.

Maija vidū notika arī  otrais ziedojumu vākšanas koncerts Marikas Svīķes piemiņas kultūrvietas izveidei “Seko tauriņiem!” Grundzālē. Notika, jo šī pusgada laikā AIF projekta ietvaros sapratām, ka mums ir pietiekoša atpazīstamība un kapacitāte, lai varam būt tilts starp iedzīvotāju rosinātu ideju un tās realizāciju. Un rosīgi un skaļi turpinām vākt ziedojumus, atgādināt un iepazīstināt ar sevi.

Maijs bija arī laiks, kad ne tikai lūkojāmies nākotnē, bet atskatījāmies paveiktajā un notika biedru kopsapulce. Priecājāmies, ka par spīti Covid ierobežojumiem, mūsu biedri bijuši radoši un 2021. gadā realizējuši pat piecus seminārus un pasākumus, kuros kopā piedalījušies 206 interesenti.

Maija beigu jaunums ir arī 28. maija talkā gandrīz ieliktā grīda. Paldies Aktīvo iedzīvotāju fondam caur kuru atbalstīto projektu "Aktīvi, zinoši un atpazīstami Smiltenes novadā" grīdas segums iegādāts. Lai nākotnē biedrībai  būtu vieta lieliskiem pasākumiem un kopā būšanai.

Simtiem paldies visiem talciniekiem par piedalīšanos, jo īpaši Gatim un Normundam par plānošanu un shēmošanu grīdas ieklāšanas procesā. 


 

📜NĀC TALKĀ 28.MAIJĀ, LEJAS VARICĒNOS!

💃🕺📽Pēc ilgās netikšanās esam noilgojušies pēc kārtīgiem dančiem, dziesmu vakariem un izzinošiem semināriem biedrības mājvietā- Lejas Varicēni.
🧰🧹📝Lai to realizētu, nedaudz jāuzlabo telpas un vajag palīgus grīdas ieklāšanai un citos darbiņos.

📌Ja redzi, ka vari mums palīdzēt, atsaucies! https://ej.uz/TalkaVaricenos

💃🕺🍲🥗Tā kā cienām latviešu tradīcijas, tad gards ēdiens, talkas dziesmas, danči un jautrība dalībniekiem garantēti.

Telpu iekārtošana atbilstoši biedrības vajadzībām finansē AIF projekta "
Aktīvi, zinoši un atpazīstami Smiltenes novadā" ietvaros.
 

 

Aprīļa aktualitātes projektā   “Aktīvi, zinoši un atpazīstami Smiltenes novadā”  

 

Aprīlis mūs nedaudz apturēja ar COVID-19 saslimšanu un raizēm par karu Ukrainā. Tika atcelts ziedojumu vākšanai koncerts Marikas Svīķes kultūrvietas izveidei un biedrības sanāksmes.


Kādu brīdi, mums, tāpat kā lielai daļai Latvijas iedzīvotāju, prātu aizņēma vienīgi notikumi Ukrainā un domas kā varam palīdzēt. Nosūtījām ziņu GEN organizācijai un citiem mūsu sadarbības partneriem, par to, ka esam gatavi uzņemt GEN Ukrainas biedrus Lejas Varicēnos un atbalstīt ar kontaktiem, padomu un citos veidos.

Domas par ziedojumu vākšanas stratēģijas rakstīšanu, pasākumu plānošanu un nākotni pinās un nevedās, likās neatbilstošas laikā, kad tepat blakus norisinās karš.

Taču dabas ritms turpinās par spīti visam un pavasara darbi neļauj gaidīt. Sagatavojot dobes jaunajai ražai biedrības mājvietā "Lejas Varicēnos", ar biedriem sarunās pārspriedām kā vēl varam iesaistīties. Mēs sapratām, ka biedrībā jau to darām. Mums jāturpina stiprināt sava kopiena, jārunā par demokrātiskām vērtībām, mūsu vēsturi un tradīcijām un jāturpina rīkot izzinošo pasākumi par to kā cīnīties ar stresu un saglabāt emocionālo veselību apkārt notiekošajā krīzē. Jo, šobrīd kā nekad, mums Latvijā jābūt vienotiem par šīm vērtībām. Tikai veseli un stipri, zinoši un saliedēti mēs varēsim veidot demokrātisku valsti un palīdzēt arī citiem.

Kā vēl viens atgādinājums par to cik svarīgi ir ne tikai turpināt atbalstīt Ukrainu, bet arī neaizmirst rūpes par planētas ilgtspēju un kopienu izglītošanu bija maza sērkociņu kastīte ar sēklām no 2019. gada oktobra. Sēklas ieguvām no Ukrainas draugiem, kādā GEN seminārā par ilgtspējīgām kopienām Dānijā. Sirsnīgā un radošā Nataliya Masol bija atvedusi katram pa trīs tomātiņiem. Tie esot ļoti ražīgi, brīnišķīgi aug viņas permakultūras dārzā līdz pat rudenim, un ir izturīgi pret slimībām un aukstumu. Tomātiņi atbrauca uz Latviju, sēkliņas tika izžāvētas, taču nez kādēļ divus gadus ieslīka lādes dziļumā.

Un nu šogad, kad mēs pārdzīvojām kopā ar mūsu draugiem no Ukrainas, tie atradās kā iedvesma.


Visā Latvijā cilvēki stāda cerību saulespuķes Ukrainas atbalstam, bet mums aug tomātu stādiņi. Kā atgādinājums par mūsu draugiem, kā cerība par tikšanos, kā spēka un gaidīšanas simbols. Kā dzīvs pierādījums no kāda Latvijā, ceļmalā, redzēta atbalsta plakāta Ukrainai “Вони хотіли поховати нас, але не знали, що ми - насіння” (Viņi domāja, ka apraka mūs, taču viņi nezināja, ka mēs esam sēklas).


Tas liek mums ar cerībām skatīties nākotnē, ka arī Ukraina un tās tauta gluži kā šie tomātiņi jau drīz varēs augt brīvi. Bet tikmēr mums jāsargā sava demokrātija, jāveido stipras kopienas un jāturpina darbs, lai pēc kara ar savu pieredzi un atbalstu vārētu braukt palīdzēt saviem draugiem


Tā nu “atrotījām piedurknes” un ķērāmies pie darba, lai stiprinātu savu kapacitāti un veidotu biedrības
ziedojumu vākšanas stratēģiju. Jo lai veiksmīgi palīdzētu citiem, ir jābūt spēcīgiem pašiem.Ar savu pieredzi un skatu no malas mums šo divu mēnešu laikā ļoti palīdz Inese Boša. Viņas 6 gadus ilgā pieredze ziedojumu vākšanā NVO sektorā mums ļauj paskatīties uz jaunām iespējām, kļūdām un rosina vēl nebijušas prāta vētras jaunām idejām. Viņa ir cilvēks, kurš liek mums domāt plašāk un iziet no prāta rāmjiem, saredzēt stiprās puses un meklēt partnerus, norāda uz iedzīvotājam neskaidro un uzlabojamo.

Tik ļoti iedvesmoti mēs jau lūkojamies apkārt pēc pieredzes un līdzīgi domājošiem. Esam atraduši Liepājas NVO “Radi vidi pats”. Mums ir kopīgi mērķi - rūpes par planētas ilgtspēju, stipru kopienu veidošanu, brīvprātīgā darba aktivizēšana, demokrātijas stiprināšana. Un kopīga vīzija, ka to visu iespējams sasniegt tikai kopā. Mācoties, darot, uzdrīkstoties, iesaistoties. 

Ar viņiem tiksimies jau maijā. Un  jau tagad zinām, ka maijs  atnesīs arī ziedojumu vākšanas koncertu Grundzālē Marikas Svīķes piemiņas kultūrvietas izveidei 19. maijā. Kā arī Lielo talku biedrības mājvietā Lejas Varicēnos 28.maijā, lai jau vasarā biedrības pasākumi varētu noritēt mūsu telpās.

*Par Lielo talku informācija sekos tuvākajā laikā.

  

 
             Marta  aktualitātes projektā   “Aktīvi, zinoši un atpazīstami Smiltenes novadā”  

 

Martā  Smiltenes kultūras centra lielajā zālē izskanēja izcilās un ļoti mīlētās Marikas Svīķes piemiņai veltīts koncerts


“Seko tauriņiem!”. Jaunradītas un jau popularitāti iemantojušas dziesmas ar dzejnieces vārdiem izdziedāja vietējie mūziķi un viesi. Līdz koncertam un tā dienā Smiltenes KC bija iespējams ziedot M.Svīķes piemiņas un kultūras vietas izveidei Smiltenes Vecajā parkā. Kopā šajā reizē esam savākuši 2497 eiro no nepieciešamajiem 22 500 eiro.


Šis koncerts radies projekta “Aktīvi, zinoši , atpazīstami Smiltenes novadā” iedvesmots, jo domājot par mūsu kapacitāti sapratām, ka tā var būt tik plaša cik vien mēs nebaidāmies sapņot.  Ka cilvēki mums uzticas un varam būt organizācija, kura ir spējīga savākt ziedojumus šim sabiedrībai svarīgajam projektam un piesaistīt brīvprātīgos.

Paldies mūsu biedram Jānim par koncerta organizēšanu un atbalstītājai Dacei par vadīšanu, paldies māksliniekiem un Smiltenes kultūras centra komandai. Un Smiltenei un Latvijai biedriem un brīvprātīgajiem par dalību procesos.

Šobrīd mums visiem ir jāmeklē spēks. To var rast lūgšanās, darbā, ģimenē, draugos un var rast arī Marikas dzejā un kopējā mērķī.

Marikas Svīķes piemiņas kultūrvietas izveide ir veids, kā mes varam par sevi pastāstīt un risināt kādu sabiedrībai aktuālu problēmu un aktivizēt kopienu vienam mērķim.

Taču, skaļi izskanot uz āru, tupinām arī klusi un ļoti skarbi vērtēt paši sevi. Marta sākumā ar kritisku aci vērtējām savu mājas lapu un Facebook kontu, lai saprastu, kas vēl mums traucē būt atpazīstamiem un uzrunāt sabiedrību. Marta vidū notika biedru sapulce, kurā nepieciešamie uzlabojumi tika apkopoti. Mūsu atbalstītājs un brīvprātīgais Normunds, palīdzēja darba grupai ar tehniskām zināšanām un skatu no malas. 

Tika nolemts nomainīt mājas lapas novecojušo augšējo joslu. Izšķirot bilžu galerijas, atstājot tikai tās, kas mūs vislabāk parāda. Noņemt un arhivēt dažas sadaļas, kuras vairs nav aktuālas. Vairāk izcelt biedrības logo, taču pirms tā izcelšanas to nedaudz pārveidot un padarīt kvalitatīvāku. Un vēl daudzas citas mazas nianses, kuru uzlabošana padarīs mūsu mājas lapu pārskatāmāku, atpazīstamāku un uzrunājošāku. Jau tagad paši degam nepacietībā ieraudzīt rezultātu.

Sarunās ar biedriem darba grupa sniedza ieskatu iepriekšējā mēnesī notikušajā. Visi priecājās par atskatu 20. gados paveiktajā, kas tika uzsākts februārī, un ar izpratni atbalstīja lēmumu tos neturpināt un gatavošanos jubilejai atlikt, lai koncentrētos uz visa veida palīdzības sniegšanu mūsu draugiem Ukrainā. Taču biedri  rosināja, ka būtu jauki, ja sabiedrisko attiecību specialists uztaisītu tādus, kā mēneša atskatiņus, lai tie biedri, kuri tajā laikā kāda iemesla dēļ nevar iesaistīties tik aktīvi, būtu informēti. Pārspriedām, ka šāds formāts varētu derēt arī mūsu draugiem un atbalstītajiem un būtu nepieciešams publiski. Tas varētu būt arī vieglāk izpildāms, jo reizēm, par kādu svarīgu notikumu ir aprakstāmi tikai daži teikumi un tos ir pat nedaudz neērti ievietot mājas lapā, īpaši ja nav foto. Taču daudzi šādi teikumi kopā jau veido emociju un notikumu stāstu, kurš palīdzēs gan mums pašiem, gan mūsu ziedotājiem redzēt progresu un mazos darbiņus, kas veido biedrības lielos notikumus.

         Februāra  aktualitātes projektā   “Aktīvi, zinoši un atpazīstami Smiltenes novadā”  

2022. gada 6. martā biedrībai “Smiltenei un Latvijai” būs īpaši svētki 20 gadu jubileja. Kā jau pirms visiem lielajiem svētkiem, tiek šķirstīti albumi, stāstīti atmiņu stāsti, plānota nākotne un domāts par lielajiem notikumiem un cilvēkiem, kuri satikti. Tā arī mēs nolēmām sakārtot foto un stāstu arhīvus un līdz pat mūsu dzimšanas dienai priecāties par paveikto un  caur stāstiem pateikt paldies mūsu biedriem, sadarbības partneriem un atbalstītājiem. Ik nedēļu izliekot kādu sen aizmirstu fotogrāfiju un stāstu.

Atskatoties pagātnē redzējām, ka mums jau ir izdevies realizēt lielas lietas, un tas deva iedvesmu un enerģiju daudz aktīvāk sākt darbu pie Marikas Svīķes piemiņas kultūrvietas izveides plānošanas.  10. februārī tikāmies ar mūsu uzrunātajām  ainavu arhitektēm un Smiltenes novada pašvaldības pārstāvjiem no saimnieciskās nodaļas, lai vienotos par kopīgo vīziju šīs vietas izveidē.

Dažas dienas vēlāk ar biedriem apspriedām iegūtas idejas un visa februāra garumā notika prāta vētras un diskusijas, lai atrastu skaistāko, ilgtspējīgāko un skanīgāko risinājumu. Darba grupa plānoja arī martā paredzēto ziedojumu vākšanas koncertu un tika sadalīti pienākumi, lai tas noritētu patiesi skaisti.

Un ,protams, gatavošanās biedrības jubilejai. Mēs ar svētku sajūtu un prieku gaidījām kūku un martu, kad svinēsim dzimšanas dienu. Saņēmām sveicienus gan no Latvijas, gan draugiem pasaulē. Cerējām, ka šovasar, pēc divu gadu pārtraukuma un Covid -19 ierobežojumiem, kuri šķīra valstis un cilvēkus, beidzot varēsim tikties klātienē. 

Taču sākās karš Ukrainā un  apkārt notiekošais liek aizdomāties par vērtībām, kuras mums visiem ir svarīgas. Par to, ka šobrīd notiekošais šķir cilvēkus, kuri strādājuši pie kopīgiem projektiem, cienījuši demokrātiju, vienlīdzību, cilvēcību, un kuru draudzībai nu pāri stāv karš. Īpaši smagi, tas ir mūsu draugiem Ukrainā un Krievijā. Cilvēkiem, kurus esam satikuši projektos un kuri strādājuši ar  vienotu mērķi padarīt pasauli labāku, vienlīdzīgāku, ilgtspējīgāku, demokrātiskāku.

Tādēļ februārā beigas uz nenoteiktu laiku atlikām svētkus un visu savu enerģiju koncentrējām Ukrainas atbalstam ar cerību, ka karš drīzumā beigsies un varēsim svinēt svētkus kopā.


         Janvāra aktualitātes projektā   “Aktīvi, zinoši un atpazīstami Smiltenes novadā”  

 

Šis mēnesis biedrībai ir bijis radošuma un jaunu ideju piepildīts. Ziedotāji un biedrības draugi noteikti atceras, ka pagājušā gada pavasarī izsludinājām ideju konkursu Marikas Svīķes piemiņas kultūrvietas idejai. Paldies dalībniekiem, kuri idejas iesniedza, tās bija lieliskas. Un kopā tās radīja ideju par Tauriņu, ziedu bagātību tam apkārt un vietu dzejai un maziem koncertiem. Nu tikai jāatloka rokas un jau drīzumā ceram visiem paradīt projekta skices


Janvārī notika arī biedrības kopsapulce, kurā  kopā ar biedriem spriedām, kādai biedrībai būt? Ko katrs sagaidām no biedrības un ko varam dot tās attīstībā? Bija patiesi aizraujoši šādā veidā izzināt, katra domas un to cik dažādi ir iemesli kādēļ iesaistāmies brīvprātīgajā darbā. Izaicinājumi kādā jomā, draugi, vēlme dot, vēlme izzināt, vēlme piedalīties lēmumpieņemšanas procesos, vieta, kur realizēt savas idejas, lokālpatriotisms u.c.

Biedrības sapulcē tika nolemts, ka šajā gadā koncentrēsimies uz Marikas Svīķes piemiņas vietas izveidi. Jau esam sapratuši, ka ekspertu padomi AIF projekta ietvaros ” Aktīvi, zinoši, atpazīstami Smiltenes novadā “ palīdzēs mums sasniegt šo mērķi ātrāk un caur šo projektu uzreiz varēsim praktiski izmantot iegūtas zināšanas.

Sākām plānot biedrības 20. gadu jubileju, jo tik cienījams vecums un tik daudz paveiktā ir jāsvin. Un jāsvin grandiozi.

Visu vakaru bira idejas šiem lielajiem notikumiem un tā bija patiesa iedvesma turpmākā gada darbiem.

 

 

 

 

 

   Decembra aktualitātes projektā   “Aktīvi, zinoši un atpazīstami Smiltenes novadā”  


Jau rakstījām, ka novembrī tikāmies ar “Apes un Alūksnes fondu” un piedalījāmies semināros, lai dalītos savā un pieredzē un meklētu iespējas uzlabot, vairāk sabiedrībai parādīt un skaidrot biedrības darbu.

Decembris bija laiks, kad paskatīties uz sevi. Īstenojot “Aktīvo iedzīvotāju fonda” atbalstīto projektu “Aktīvi, zinoši un atpazīstami Smiltenes novadā” biedrības kapacitātes stiprināšanai, 27. decembrī Artūrs Mednis biedrības biedrus un brīvprātīgos iepazīstināja ar ar saviem secinājumiem par to, kādas labas lietas un nepieciešamos uzlabojumus ir konstatējis pētot “Smiltenei un Latvijai” saziņu blogā, Facebook kontā un medijos. Tikšanās bija dzīva un interesanta un lika aizdomāties par vēl neizmantotām iespējām uzrunāt iedzīvotājus un brīvprātīgos.

Cerams, jau drīz, šīs tikšanās iedvesmoti, radīsim vēl nebijušus pasākumus un sadarbības. Jo pēc tiešsaistes, daži no mūsu brīvprātīgajiem saskatīja iespēju palīdzēt un vairāk iesaistīties biedrības darbā ar savu pieredzi un zināšanām.

Decembris dažādu iemeslu dēļ ienesa nelielu pārtraukumu dzejnieces Marikas Svīķes piemiņas kultūrvietas plāna izstrādes procesos. Taču idejas turpināja rasties un arī ziedotāji aktīvi turpināja ziedot gaidot projekta uzsākšanos. Ceram, ka jau martā svinot biedrības 20. gadu jubileju varēsim redzēt projekta aprises un parādīt arī mūsu atbalstītājiem, lai jau pavasarī uzsāktu pirmos darbu pie tā realizācijas. Paldies visiem, kuri ziedoja, dalījās ar idejām un piedāvāja tehnisku atbalstu un darba rokas darbiem uzsākoties. Mēs to noteikti atcerēsimies un ar prieku pieņemsim šo palīdzību.

Lai 2022. gadā sapņi, kopīgais darbs un ziedojumi veiksmīgi pārtop vietā, kur satikties dzejai, dziesmai, kultūrai un cilvēkiem, kas to mīl!

         Novembra aktualitātes projektā   “Aktīvi, zinoši un atpazīstami Smiltenes novadā”  


Novembris pagājis rosīgi, paplašinot kontaktus no citam biedrībām un daloties pieredzē par dažādiem līdzekļu piesaistes veidiem.


Vērtīgas sarunas gan attālināti gan klātienē notikušas ar Dzintru Zvejnieci no “Alūksnes un Apes novada fona” un biedrības “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs “. Viņas bagātīgā pieredze katrā tikšanās reizē iedvesmoja idejām, kuras būtu piemērotas “Smiltenei un Latvijai “ kapacitātes stiprināšanā un ziedojumu piesaistē. Vairāku sarunu laikā radušies arī nākotnes plāni kopīgiem projektiem un sadarbībai ilgtermiņā, kā arī dalīšanās ar noderīgiem kontaktiem.


Kontaktus meklējām un atradām arī NVO nama organizētajā Rīgas un Vidzemes reģiona NVO pieredzes apmaiņas un tīklošanās konferencē. Kur dažādas organizācijas dalījās pieredzē kā sadarbojas

ar pašvaldībām un kā pašvaldības atbalsta NVO sektoru. Pieredzes apmaiņas un tīklošanās konferencē dzirdētie stāsti raisīja pārdomas, rosināja jaunas idejas un iedvesmoja turpināt darboties ikvienu tās dalībnieku. Pēdējie divi gadi pandēmijas laikā apturējusi daudzus projektus un pasākumus līdzekļu piesaistei, tādēļ šāda pieredzes apmaiņā bija ļoti noderīga un uzmundrinoša.


Tiešsaistes pasākuma laikā visiem dalībniekiem bija iespēja piedalīties Kontakttirgū, publicējot savu organizāciju kontaktus turpmākai savstarpējai saziņai. Tie, kas iesaistījās, noslēgumā piedalījās balvas izlozē, ko saņēma mūsu “Biedrība Smiltenei un Latvijai”.


Tā rosīgais novembris noslēdzās ne tikai ar jaunām idejām, sadarbībām un nākotnes plāniem, bet arī pārsteigumu no NVO nama, ko ar nepacietību gaidām biedrības juridiskās adreses pastkastītē.

Tikšanās ar iedzīvotājiem Smiltenes pilsētas svētkos2021.gada 17.jūlijā Smiltenes pilsētas svētku laikā projekta ietvaros iepazīstinājām Smiltenes novada iedzīvotājus ar biedrības paveikto, biedriem un aicinājām iedzīvotājus dalīties idejās un ierosinājumos, kādu atbalstu biedrība varētu sniegt bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. Paralēli tam biedrība vāca ziedojumus un idejas par kultūras vietas izveidi Vecajā parkā dzejnieces Marikas Svīķes piemiņai. Uz trotuāra uzzīmētie tauriņi iedzīvotājus aizveda līdz šai vietai, savukārt savas idejas, kā šai vietai izskatīties aptaujātie iedzīvotāji rakstīja uz krāsainām lapiņām un līmēja pie biedrības ideju koka.


2021-2022.gadā īstenosim projektu ar Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstu


Esam gandarīti, ka ar Aktīvo iedzīvotāju fonda finansiālu atbalstu 2021. un 2022.gadā varēsim īstenots projektu "Aktīvi, zinoši un atpazīstami Smiltenes novadā" ar mērķi stiprināt biedrības kapacitāti, lai kļūtu par ilgtspējīgu un efektīvu organizāciju, kas stiprina pilsonisko sabiedrību un veicina iedzīvotāju līdzdalības spēju.


Projekts vērsts uz biedrības Smiltenei un Latvijai kapacitātes stiprināšanu, piesaistot ekspertus un speciālistus, kas izveidos biedrības attīstības, līdzekļu piesaistīšanas un sabiedrisko attiecību un mārketinga stratēģijas, tā panākot lielāku biedrības atpazīstamību vietējā sabiedrībā, kā arī dodot iespēju ilgtspējīgāk un prasmīgāk īstenot biedrības mērķus, esot mazāk atkarīgai no projektu finansējuma, bet piesaistot vairāk ziedotāju līdzekļus.