otrdiena, 2012. gada 6. novembris

Smiltenes novada lauku iedzīvotāji varēs lasīt jaunas grāmatas


Biedrība „Smiltenei un Latvijai” īsteno projektu „Ceļojošās grāmatu kopas Smiltenes novada lauku iedzīvotājiem”. Projekts kļuvis iespējams ar Eiropas Savienības ELFLA fonda, kura līdzekļus Smiltenes novadā īsteno biedrība „Abulas lauku partnerība”. Līdzfinansējumu projektam sniedza Smiltenes novada dome.
Kopā iegādātas 960 grāmatas un tās tiek sadalītas 11 grāmatu kopās, lai būtu pieejamas katrā novada pagastā. Projekts paredz, ka ik pa 6 mēnešiem šīs kopas rotēs tā, lai 5 gadu laikā visos pagastos būtu iespējams izlasīt visas projektā iegādātās grāmatas.
Iegādāto grāmatu sarakstus varēs apskatīt biedrības „Smiltenei un Latvijai” mājas lapā, bet grāmatas atradīsies pagastu bibliotēkās un Smiltenes pagasta pakalpojumu centrā Kalnamauižā 2.
Liels paldies biedrības biedriem, kas, veicot brīvprātīgo darbu, palīdz īstenot šo projektu.