svētdiena, 2015. gada 28. jūnijs

PEC - Permaculture Educators Course

Kurss ir piemēros ikvienam, kas ieinteresēts mācīt Permakultūru vai citus ar to saistītus jautājumus.
Šis kurss ir skolotāju apmācība. Piedaloties varēja ar praktisku un teorētisku Permakultūras pieredzi - obligāts 72 stundu kursu Permakultūra Design Course Sertifikāts un labas angļu valodas zināšanas. Kursa mērķis ir apvienot Eiropas Permakultūras pedagogus un apmainīties ar idejām par mācību metodēm un saturu. Palīdzēt pedagogiem mācīt radoši un pārliecinoši. Sniegtu iespēju pedagogiem veidot savu atbalsta un komunikācijas tīklu Eiropā, kā arī saisitību ar esošajiem tīkliem.
Studiju priekšmeta uzdevumi ietvēra sekojošas jomas - Prezentāciju instrumenti, idejas un metodes, lai uzlabotu savu mācību un mācību programmu dizainu.
Mācību programma ietvēra praktiskās nodarbības, mācibu metožu pielietošanu praksē izmantojot apgūto teoriju. Kursos piedalijās 14 dalībnieki no visas eiropas. Kursus vadija Andy Goldring


piektdiena, 2015. gada 12. jūnijs

Smiltenes, Strenču un Valkas novadu bibliotekāri viesojas Varicēnos

Ceturtdien, 11.jūnijā saulainā vasaras dienā, kad vēl smaržodami zied ceriņi un savus ziedus sākt vērt mežrozītes Varicēnos no Smiltenes un kaimiņu novadie sabrauca bibliotekāres. Rakstītā vārda sargātājas Lejas Varicēnos Amatu klētī mācījās pīt grozus no avīzēm un žurnāliem, apskatīja saimniecību un iepazinās ar šīs lauku sētas permakultūras eksperimentiem - kartupeļi zem salmiem, raķetes krāsns, u.c., kā arī baudīja Launkalnes mūsdienu folkloras kopas "Rudzupuķe" ielīgošanas dziesmas un spēlēja Jāņu rotaļas. Protams arī vēderi tika lutināti ar uz ugunskura vārītu zupu, pašu ceptu štokmaizi un desiņām.