piektdiena, 2015. gada 12. jūnijs

Smiltenes, Strenču un Valkas novadu bibliotekāri viesojas Varicēnos

Ceturtdien, 11.jūnijā saulainā vasaras dienā, kad vēl smaržodami zied ceriņi un savus ziedus sākt vērt mežrozītes Varicēnos no Smiltenes un kaimiņu novadie sabrauca bibliotekāres. Rakstītā vārda sargātājas Lejas Varicēnos Amatu klētī mācījās pīt grozus no avīzēm un žurnāliem, apskatīja saimniecību un iepazinās ar šīs lauku sētas permakultūras eksperimentiem - kartupeļi zem salmiem, raķetes krāsns, u.c., kā arī baudīja Launkalnes mūsdienu folkloras kopas "Rudzupuķe" ielīgošanas dziesmas un spēlēja Jāņu rotaļas. Protams arī vēderi tika lutināti ar uz ugunskura vārītu zupu, pašu ceptu štokmaizi un desiņām.