Projekti

2021

Esam gandarīti, ka ar Aktīvo iedzīvotāju fonda finansiālu atbalstu 2021. un 2022.gadā varēsim īstenots projektu "Aktīvi, zinoši un atpazīstami Smiltenes novadā" ar mērķi stiprināt biedrības kapacitāti, lai kļūtu par ilgtspējīgu un efektīvu organizāciju, kas stiprina pilsonisko sabiedrību un veicina iedzīvotāju līdzdalības spēju.

Projekts vērsts uz biedrības Smiltenei un Latvijai kapacitātes stiprināšanu, piesaistot ekspertus un speciālistus, kas izveidos biedrības attīstības, līdzekļu piesaistīšanas un sabiedrisko attiecību un mārketinga stratēģijas, tā panākot lielāku biedrības atpazīstamību vietējā sabiedrībā, kā arī dodot iespēju ilgtspējīgāk un prasmīgāk īstenot biedrības mērķus, esot mazāk atkarīgai no projektu finansējuma, bet piesaistot vairāk ziedotāju līdzekļus. 

2017-2018

#ErasmusPlus Brīvprātīgā darba servisa projekts Smiltenes novadā

#BiedrībaSmilteneiUnLatvijai veiksmīgi īstenojusi
#ErasmusPlus Brīvprātīgā darba servisa projektu - Permakultūras popularizēšana Smiltenes novadā. Lucie no Francijas un Mariam no Gruzijas organizēja Eko klubiņus Smiltenes novada skolās popularizēja Pemakultūru Smiltenes novadā un Latvijā.


2014-2016

ERASMUS + projekts ILGI -Ilgtspējīgai Latvijai -gudru izaugsmi!”
 2 gadu laikā četrās ES valstīs četri Latvijas pieaugušo izglītotāji apmeklēja četrus talākizglītības kursus:
„Sociocracy 3.0 introduction” kursi Rumānijā
“Ecovillage Design Education: Design for Sustainability” Lielbritānijā.
PEC -PERMACULTURE EDUCATORS COURSE Dānijā
PDC - Permakultūras dizaina kursi Zviedrijā


2014 

Leader projekts "Augsim gudri!” – galda un attīstošās spēles
Smiltenes novada bērniem"
Projekta mērķauditorija ir bērni, viņu vecāki un vecvecāki vecumā no 3 – 100 gadiem.  Smiltenes pilsētas un visu Smiltenes novada pagastu  bibliotēkas saņēmušas 444 spēles un plauktus, kur spēles novietot. Projekta finansējums 6000  eiro. Šīs spēles ir vērtīgs papildinājums bibliotēkās, laba alternatīva bērnu brīvā laika pavadīšanai.     

2014
Leader projekts Tērpu iegāde Smiltenes Kultūras un sporta centra jauktā kora PAKALNI vīriem
Projekta mērķis bija iegādāties kora PAKALNI vīriem vestes, tādējādi nodrošinot dziedātāju labsajūtu, kā arī estētisko baudījumu skatītājiem. Rezultātā tika pašūtas 12 vīru vestes.
2012 
LEADER Projekts „Ceļojošās grāmatu kopas Smiltenes novada lauku iedzīvotājiem”
Kopā iegādātas 960 grāmatas un tās tiek sadalītas 11 grāmatu kopās, lai būtu pieejamas katrā novada pagastā. Ik pa 6 mēnešiem kopas rotē tā, lai 5 gadu laikā visos pagastos būtu iespējams izlasīt visas projektā iegādātās grāmatas. 2012
 
2012

Leader projekts "Lejas Varicēnu seno amatu mājas izveide un aprīkošana - zinātkāriem un aktīviem Smiltenes novada iedzīvotājiem" 
Lejas Varicēnos ir saglabāta un atjaunota unikāls kultūrvēsturiska mantojuma – 200 gadīga klēts un tās telpas piemērotas amatu darbnīcas funkcijām. Tā ir iespējams dažādot bērnu, jauniešu un pieaugušo aktīva brīvā laika pavadīšanas iespējas un nodrošināt nemateriālās kultūras vērtību, senu amatu un tradīciju saglabāšanu, popularizēšanu un nodošanu tālāk.