pirmdiena, 2023. gada 20. februāris

Ieplāno trešo Danču vakaru savā kalendārā jau tagad!

Mēs esam par latviskām tradīcijām, kuras netiek aizmirstas muzejos un grāmatas, bet ir dzīvās mūsu svētkos un ikdienā. 

Tādēļ mēs no sirds priecājamies, ka mūsu draugi, folkloras kopa "Rudzupuķes" ir uzsākuši jauku tradīciju, katra mēneša pirmajā piektdienā Smiltenes kultūras namā visus pulcēt uz dančiem. Iepriekšējas zināšanas nav vajadzīgas, tikai ērti apavi, ūdens slāpju veldzēšanai un ziedojums muzikantiem, cik nu katra rocība atļauj. 

Aicināti gan veci gan jauni. Prieks par vecvecākiem, kuri nāca ar mazbērniem. Māmiņām ar mazuļiem, kuras pavadīja vecākos bērnus. Mammām ar dēliem un tētiem, kuri izdancināja meitas. Draudzenes nāca ar draudzenēm, un pāri pavadīja aktīvu vakaru kopā. Bija arī cilvēki, kuri nāca vieni. Un atšķirībā no šlāgerballēm, tas nu nemaz nenozīmē lielu iespēju, ka daļa vakara būs kautrīgi jāpavada uz soliņa. 

Latviešu tradicionālajos danču labākais ir tas, ka malā nepaliek neviens, ja vien pats nav labprātīgi atsēdies ievilkt elpu. 

Mūziķu aizkulisēs esam dzirdējuši, ka šajā reizē varēs iepazīties arī ar Lieldienām noderīgām rotaļām un dančiem. Steidz izmantot iespēju, jo nākošais Danču vakars paredzēts tikai pēc Lieldienām 7. aprīlī.

Sanāksim, sadziedāsim, sasadancosim!

Tava Smiltenei un Latvijai! 
piektdiena, 2023. gada 17. februāris

2022. gada nogale un 2023. gada sākums biedrībā “Smiltenei un Latvijai”Jau par tradīciju no pagājušā gada kļuva atskats katra mēneša padarītajā. Tas ļāva mūsu ziedotājiem, brīvprātīgajiem un biedriem redzēt tos daudzos mazos darbiņus kurus ikdienā darām, bet skrējienā neparādām un nenovērtējam.

Acīgākie noteikti pamanīja, ka atskats par decembri nebija, bet ne jau nu tādēļ, ka sēdējām dīkā, bet gan tādēļ, ka svētku virpulī uzrakstīt to tā arī nesanāca.

Bet tradīcijas ir jākopj un jāstiprina, tādēļ tagad atskats uzreiz par divos mēnešos paveikto.


Decembrī mūsu biedrības vadītāja Līga Krūmiņa bija iegrimusi dokumentu  un plānu kaudzēs un čakli

darbojās, lai biedrība arī turpmāk tiktu akreditēta Brīvprātīgo projektu īstenošanai ar Eiropas Solidaritates korpusa finansējumu. Šāda akreditācija biedrībai bijusi jau iepriekš, un tas deva iespēju Smilteni apciemot un vērtīgas zināšanas iegūt, un savu devumu atstāt daudziem brīvprātīgajiem. Kā jau kārtīgā izvērtēšanā notika arī dokumentu pārbaude un saruna par mūsu plāniem, to vērtību kopienā un citiem nozīmīgiem jautājumiem. Un nu jau ar prieku varam paziņot, ka visu atbildējām pareizi, un mūsu plāni ir atzīti par labiem esam, jo  akreditācija ir pagarināta un jau šajā gadā plānotas divas aktivitātes. No 20.07.2023. – 02.08. 2023. brīvprātīgie no  15 Eiropas valstīm sagatavos un vadīs Permakultūras festivālu jauniešu auditorijai “Lejas Varicēnos” ,un no 2023. gada rudens līdz 2024.gada vasarai divi brīvprātīgie vadīs aktivitātes, ar mērķi izveidot un atbalstīt Eko klubiņus Smiltenes novada skolās. Paldies Līgai par lielo darbu! Gaidīsim vasaru un jauniešus.

Decembrī notika arī vēl viens svarīgs notikums, biedrība pievienojās “Latvijas Pilsoniskajai aliansei “. 


Tā ir lielākā organizācija nevalstisko organizāciju interešu aizstāvībā, kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstīt NVO kopējās intereses un veidot labvēlīgu vidi to darbībai. Šī organizācija apvieno 140 NVO  un noteikti ļaus mums atrast vērtīgas sadarbības un iespējas izaugsmei.

Janvāra beigās mūsu biedrības pārstāve piedalījās Demokrātijas akadēmijas atklāšanas pasākumā Rīgas pilī. Pirmie Demokrātijas akadēmijas studenti, vairāk nekā 200 valsts institūciju, pašvaldību, nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī aktīvie iedzīvotāju un vietējie līderi no visiem Latvijas reģioniem, iepazinās ar esošo situāciju pilsoniskās sabiedrības veidošanā un attīstībā Latvijā. Īpaša uzmanību šajā tikšanās reizē tika veltīta pilsoniskās sabiedrības likumdošanas aspektiem.

Decembra sākumā izskanēja pirmais ziedojumu vākšanas koncerts “Mēs katrs piedzimstam ar spārniem” Grundzālē, kas katram pirms svētkiem ļāva atrast savus spārnus un noticēt brīnumam.

Koncertprogramma turpinājās arī janvāra sākumā Trapenē un februāra sākumā Blomē. Kopā visos  trīs koncertos  savus spārnus atrada aptuveni 200 cilvēki. Paldies māksliniekiem par iedvesmu, tautas namiem par uzņemšanu un sanākušajiem par ziedojumiem. Kultūrvietas izveidei  līdz šim savākti 4517 eiro, no šīs summas visvairāk (2497 eiro) iegūti dzejnieces piemiņas koncertā Smiltenē 2022. gada martā.

Turpinās ne tikai ziedojumu vākšanas koncerti, bet arī darbs pie Marikas Svīķes kultūrvietas izveides Vecajā parkā. Janvārī ir noslēgts līgums ar Smiltenes novada pašvaldību par to, ka biedrība var uzsākt būvniecību Vecajā parkā, teritorijā, kur paredzēta Marikas Svīķes kultūrvieta. Zemesgrāmatā ir nostiprinātas apbūves tiesības un saskaņoti dokumenti būvvaldē.

Būvniecību varēsim realizēt jau šogad pateicoties projektam, kuru iesniedzām Abulas lauku partnerības izsludinātājā projektu konkursā, un kurā ieguvām Lauku atbalsta dienesta finansējumu būvniecības procesam. Tādēļ ziedojumu koncertos iegūto nauda varēsim izlietot Marikas Svīķes kultūrvietas turpmākai labiekārtošanai, pasākumu un koncertu norisei.

Mūsu biedrībai ir ļoti svarīgi kustīgi, radoši un iesaistīties griboši iedzīvotāji un latvisko tradīciju stiprināšana gan dejā, gan dziesmā, gan mūzikā.  Mēs ļoti lepojamies ar savu novadu un saviem cilvēkiem un redzam, ka šo lepnumu nes arī ikviens pašdarbnieku kolektīvs mūsu novadā.

Tādēļ janvāris pagāja projektu rakstīšanas dunā Abulas lauku partnerības izsludinātajam konkursam “Tērpu iegāde amatierkolektīviem un sporta kolektīviem”.  Biedrība šajā konkursā pieteicās ar  trīs projektiem Smiltenes kolektīvu “Rudzupuķes”, “Mežābele”, “Smiltenes pūtēju orķestris” tērpu sagādāšanai. Mēs esam priecīgi, ka mūsu iesniegtie projekti vietējā rīcības grupā ir apstiprināti un tiek virzīti uz tālāku izvērtēšanu Lauku atbalsta dienestā. Cerēsim, ka kolektīvi iegūs  finansējumu jauniem  tērpiem un kļūs vēl skaistāki un lepnāki Smiltenes un Latvijas vārda nesēji.

Ja runājam par lepnumu un tradīcijām, tad mūsu novadā no janvāra ir uzsākta viena jauna un skaista tradīcija. Smiltenes folkloras kopa “Rudzupuķe” katra mēneša pirmajā piektdienā rīko Danču vakaru. Aicināts ir ikviens. Gan tie, kas tradicionālos dančus jau māk, gan tie, kuri vēl tikai grib iemācīties. Jo tradīcijas esam mēs!


Tādas rosīgas un lieliem notikumiem piepildītas bija 2022. gada beigas un iedvesmas spārnots 2023.gada sākums.


Tava "Smiltenei un Latvijai"