pirmdiena, 2013. gada 30. decembris

Darbnīca-eksperiments Raķetes krāsns Lejas Varicēnos pabeigts!

Ziemassvētki Varicēnos tika sagaidīti siltajā goda istabā, kur kūrās jaunā krāsns. Tās tapšanā mums palīdzēja Jānis un Rūdolfs. Divi dikti darbīgi vīri no Rīgas. Paldies viņiem gan par padomu, gan palīdzīgo roku!
Te var apskatīt paveikto - soli pa solim!

piektdiena, 2013. gada 22. novembris

Darbnīca "Būvējam Raķetes krāsni" Lejas Varicēnos

Sveiki draugi!
Smiltenes Ekokopiena vēlas jūs ielūgt piedalīties "Raķetes krāsns būvniecības" darbnīcā. (Rocket Mass Heater). Tā notiks Smiltenes pagasta "Lejas Varicēnos". Darbnīca plānota divas dienas - 30.novembrī un 1.decembrī. Tās laikā Varicēnu dzīvojamā istabā tiks būvēta īpaši efektīva un ekonomiska krāsns, kas dod iespēju ievērojami ietaupīt malkas patēriņu. Dalība darbnīcā ir bez maksas. Lūgums dalībniekiem ierasties ar "groziņu". Vieta nakšņošanai tiks nodrošināta. Mēs būsim jums ļoti pateicīgi, ja savu dalību apstiprināsiet rakstot Līgai: liga_krigere@inbox.lv līdz 29.novembrim.
Tiem, kas vēlas vairāk uzzināt par Raķetes krāsni, aicinām "ieguglēt" "Rocket Mass Heater" vai noskatīties šo video: Rocket Stove

Tiekamies Lejas Varicēnos 30.novembrī, pl. 10:00. Tā mūs var atrast: Lejas Varicēni


Thomas un Līga

otrdiena, 2013. gada 5. novembris

Amatu klētī pirmie viesi darina Mārtiņdienas lukturīšusSākoties novembrim, kad vakari paliek arvien tumšāki, jauki iedegt svecīti lukturī.
Mārtiņdienas lukturīšus Smiltenes Centra vidusskolas 3.a klases skolēni mācījās gatavot tepat netālu, Smiltenes pagasta Lejas Varicēnos, kur atklāta Amatu klēts. Lukturīšus skolēniem gatavot mācīja māju saimnieks Tomas. Viņš šo tradīciju atvedis no Vācijas, kur Mātiņa dienu svin, ejot gaismas gājienā ar lukturīšiem. Izmantojot kartonu, zīdpapīru, līmi un šķēres bēni jau pēc divām stundām savās rokās turēja pašgatavotos lukuturīšus.
Pēc labi padarīta darba bērni baudīju zāļu tēju un Donu saimnieces līdzi atvesto pašcepto maizīti ar sviestu. Tā visiem ļoti garšoja!
Bērni apskatīja saimniecību, uzzināja – kas ir zedeņu žogs un apmīļoja saimniecībā mītošos zvēriņus – trusīšus un kucēnus.
Gan bērni, gan māju saimnieki cer tikties pavasarī, kad varētu mācīties gatavot zedeņu žogu pašu rokām.

sestdiena, 2013. gada 20. jūlijs

Lejas Varicēnos top Amatu klēts

Pateicoties Eiropas Savienības ELFLA fonda , kura LEADER progremmas līdzekļus lauku attīstībai Smiltenes novadā pārvalda biedrība „Abulas lauku partnerība” Smiltenes pagasta "Lejas Varicēnos" top Amatu klēts. Biedrība "Smiltenei un Latvijai" īsteno projektu "Lejas Varicēnu seno amatu mājas izveide un aprīkošana - zinātkāriem un aktīviem Smiltenes novada iedzīvotājiem" ar mērķi saglabāt un atjaunot unikālu kultūrvēsturisko mantojumu - Lejas Varicēnu klēti un piemērojot tās telpas seno amatu darbnīcas funkcijām - dažādot bērnu, jauniešu un pieaugušo aktīva brīvā laika pavadīšanas iespējas un nodrošināt nemateriālās kultūras vērtību, senu amatu un tradīciju saglabāšanu, popularizēšanu un nodošanu tālāk.
Projektu plānots pabeigt 2013.gada septembrī, kad Lejas Varicēnos tiks organizēta seno amatu diena.

piektdiena, 2013. gada 7. jūnijs

Aicinājums piedalīties sabiedriskajā apspriešanā

Laika posmā no 5.jūnija līdz 5.jūlijam ir izsludināta un norisinās Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
Tās laikā ar plānošanas dokumentu var iepazīties www.smiltene.lv (http://www.smiltene.lv/sabiedribas_lidzdaliba), Smiltenes novada domē (attīstības un plānošanas nodaļā), kā arī novada pagastu pārvaldēs un novada bibliotēkās.
Smiltenes novada dome aicina interesentus piedalīties plānošanas dokumenta sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs, kas notiks:
· 2013.gada 18.jūnijā plkst.17.30 Smiltenes novada domes zālē, Dārza ielā 3, Smiltenē;
· 2013.gada 20.jūnijā plkst. 17.30 Palsmanes kultūras namā, Palsmanē.

otrdiena, 2013. gada 12. marts

Smiltenes Eko kopas tikšanās martā

Trešdien,13. martā 18.20 Smiltenes Bibliotēkā notiks filmas „Laimes ekonomika” (The Economy of Happines) prezentācija(ar subtitriem latviešu valodā).
Pēc filmas prezentācijas turpināsies diskusiju vakars, kura gaitā meklēsim risinājumus šobrīd samilzušajām Latvijas problēmām. Līga Krūmiņa-Krīgere un Jānis Puntulis stāstīs par biedrības „Smiltenei un Latvijai” paveikto un turpmākajām iecerēm. Smiltenes Amatnieku biedrības vadītājs iepazīstinās ar šīs biedrības paveikto un turpmākajām iecerēm un iespējām. Aplūkosim permakultūras, tiešās pirkšanas, ekokopienu, bioloģiskās lauksaimniecības u.c. videi un cilvēkam draudzīgu saimniekošanas un sadzīves formu iespējas, mūsu saimniecības, ekonomikas un kultūrvides atjaunošanā, iespējas katram indivīdam iesaistīties šajā darbā.

Zemes stunda

2013. gada 23. martā plkst. 20:30 pasaule svinēs Zemes stundu, kuras laikā ikviens iedzīvotājs, uzņēmums, pašvaldība, valdība ir aicināts simboliski izslēgt apgaismojumu uz vienu stundu, lai parādītu savu apņemšanos videi draudzīgākai rīcībai ikdienā un pievērstu uzmanību vides problēmām un to risināšanas iespējām vai vienkārši padomātu par planētas vides nākotni un savām iespējām to ietekmēt. Zemes stunda ir simbolisks pasākums un tās mērķis nav enerģijas taupīšana vienas stundas laikā. Taču no sirds ceram, ka šī stunda var likt aizdomāties par enerģijas un resursu taupīšanu, videi draudzīgāku dzīvi ikdienā.