piektdiena, 2020. gada 24. aprīlis

Īstenots projekts „Ziedi – tautastērpu daļas jauktajam korim Pakalni”


Biedrība „Smiltenei un Latvijai” īstenojusi projektu „Ziedi – tautastērpu daļas jauktajam korim Pakalni” (Nr. 19-09-AL10-A019.2204- 000008) sadarbībā ar Abulas lauku partnerību, Lauku atbalsta dienestu un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas līdzfinansējumu.

Kopējās projekta izmaksas bija 4900,00 eiro, no kurām 4410,00,00 eiro finansēja Lauku atbalsta dienests, bet 490,00 eiro bija Smiltenes novada domes līdzfinansējums. Iepriekš realizētajos projektos kora sievām ir uzšūtas aubes, galvas lakati un tautiskie krekli. Lai tautastērps būtu pilnīgs, bija nepieciešamas jaunas vestes un brunči.

Projekta ietvaros tika izgatavotas trīsdesmit piecas tautiskā tērpa sieviešu vestes un brunči. Projekta mērķis ir padarīt vizuāli pievilcīgāku un kvalitatīvāku Smiltenes novada jauktā kora Pakalni sniegumu.
Vestes un brunči izgatavoti no Latvijai raksturīgiem dabiskiem materiāliem un rakstiem, saglabājot kultūrvēsturisko mantojumu. Tos gatavoja profesionāli sava aroda meistari. Tautastērps ir uzskatāms par tautas skaistuma izjūtas izpausmi, tas simbolizē vēsturiskas vērtības un gadsimtiem senas tradīcijas, tā lietojums ir ļoti būtisks.

Lai kora dalībniekiem prieks dziedāt jaunajos tērpos un ar lepnumu tiek nests Smiltenes novada vārds!