pirmdiena, 2014. gada 15. decembris

Veiksmīgi pabeigts LEADER projekts vestes kora Pakalnu vīriem

Biedrība veiksmīgi pabeigusi projektu "Tērpu iegāde Smiltenes Kultūras un sporta centra jauktā kora PAKALNI vīriem". Projekta mērķis bija iegādāties kora PAKALNI vīriem vestes, tādējādi nodrošinot dziedātāju labsajūtu, kā arī estētisko baudījumu skatītājiem. Rezultātā tika pašūtas 12 vīru vestes par 593,16 EUR.

otrdiena, 2014. gada 25. novembris

Pieaugušo izglītotāji piedalīsies mācību kursos piecās Eiropas Savienības valstīs


Piecas radniecīgas biedrības – biedrība „Smiltenei un Latvijai”, ”Latvijas Permakultūras biedrība”, ”Latvijas Ekokopienu un Iniciatīvu apvienība”, “Ikšķiles pārmaiņu iniciatīva” un ”homo ecos:’, apvienojoties konsorcijā, no 2014.gada 1.jūnija līdz 2016.gada 31.maijam īstenos Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības pieaugušo izglītības sektora mobilitātes projektu “Pieaugušo izglītības speciālistu mācību mobilitātes “Ilgtspējīgai Latvijai – gudru izaugsmi!””.
Konsorcijs ir izveidots ar mērķi kopīgiem spēkiem celt kapacitāti, iegūt jaunākās zināšanas permakultūra, ekociematu, pārmaiņu iniciatīvas jomās, ar uzsvaru uz šo zināšanu praktisku pielietošanu uzņēmējdarbībā un ekonomikā un kopīgi izplatīt šīs zināšanas, lai sniegtu nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības izglītošanā par ilgtspējīgu attīstību un dzīvesveidu.
Projektu iesaistītās biedrības plānoja apjomīgāku, tādejādi dodot iespēju plašākam pieaugušo izglītotāju lokam celt savu kvalifikāciju ārpus Latvijas, diemžēl no plānotajām 22 mobilitātēm konsorcijam dota iespēja īstenot 6 mobilitātes.
Projekta īstenošanai piešķirts 18 623,00 EUR. Pirmā mācību mobilitāte plānota 2015.gada februārī.
Projekta rezultātā plānots,ka Latvijas iedzīvotājiem un vietējo ekokopienu dalībniekiem būs pieejama jaunākā informācija (zināšanas) par ilgtspējīgas attīstības tēmām. Mobilitāšu dalībnieki turpinās aktīvu darbību konsorcija biedrībās, esot atvērti vietējo iedzīvotāju konsultēšanai un motivēšanai. Mobilitāšu dalībnieki savu biedrību ietvaros organizēs kvalitatīvi augstvērtīgus izglītošanas pasākumus un projektus, tādējādi sasniedzot visus attiecīgajā reģionā ieinteresētos cilvēkus. Attiecīgajās ekokopienās un ekociematos esošie dalībnieki izmantos pārnestās zināšanas un pieredzi, lai veidotu dažādus uzņēmējdarbības veidus, kas nodrošina kopienas un ciemata pastāvēšanu un attīstību ilgtermiņā.
Konsorcija tapšanu un projekta pieteikuma sagatavošanu atbalstījis Pasaules Ekociematu tīkls (GEN-Europe).

piektdiena, 2014. gada 3. oktobris

Mīļo zvēriņus, pin grozus no avīzēm un naksņo siena hotelī

Lauku atvērtajās dienās septembra nogalē Lejas Varicēnus  apmeklēja kopā sešas grupas - 3 bērni un 15 pieaugušie. Ciemiņi apskatīja saimniecību, uzzināja par Zaļo māju projektiem, permakultūru, izbaudīja pirts labumus un izmēģināja nakšņošanu siena hotelī, kā arī pina grozus no avīzēm. Bērni vēlējās apskatīt un pabarot zvēriņus, lēkāt pa batutu un vienkārši izbaudīt lauku plašumu.

otrdiena, 2014. gada 8. jūlijs

Ģimeņu rallijs Lejas Varicēnos

Pēterdiena Smiltenes pagasta Lejas Varicēnos un Seno amatu klētī šogad aizvadīta ļoti radoši un iedvesmojoši. Neskatoties uz brīžam spēcīgo lietu, mājas pagalmu piepildīja bērnu klaigas, ļaužu bariņi ieradās un gāja, bet katrs pulciņš sev līdzi paņēma no dabas materiāliem pagatavotu mūzikas instrumentu „Lietutiņu”, kā arī idejas par zaļu saimniekošanu un permakultūras eksperimentiem – kartupeļiem salmos un raķešu krāsni. Atnācējiem Varicēni bija tikai viens no daudziem kontrolpunktiem, ko nodibinājums "Vērtību tilts" iekļāvis aizraujošā vasaras piedzīvojumā "Ģimeņu rallijs 2014 - Vērtību ceļš". Vairāk kā deviņdesmit lieli un mazi rallija dalībnieki apmeklēja arī citas lauku sētas un mājas un katrā no tā smēlās zināšanas, iemācījās kādu darbu un guva jaunas idejas un iedvesmu dzīvot saskaņā vienam ar otru un dabu.

piektdiena, 2014. gada 9. maijs

Smiltenes novada bērniem ir iespēja iepazīt 75 galda un attīstošās spēles


Pateicoties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) palīdzību, kuru Smiltenes novadā īsteno biedrība "Abulas lauku partnerība", Smiltenes novada bibliotēkās darbību uzsācis ap  6000  eiro vērtais projekts  "Augsim gudri!” – galda un attīstošās spēles Smiltenes novada bērniem".
Bērni pilsētas un pagastu bibliotēkās  var izmēģināt spēkus un roku veiklību, rosināt  domāšanu un iztēli, apgūst galda un attīstošās spēles, kuras iegādātas projektā un kuru īsteno biedrība "Smiltenei un Latvijai".
 
 Bērni kopā ar vecākiem  un vecvecākiem var izbaudīt sacensību garu un pārbaudīt savas zināšanas, roku veiklību.  Smiltenes pilsētas un visu Smiltenes novada pagastu  bibliotēkas saņemtas  75 nosaukuma spēlēs. 
 Projekta īstenotāji cer, ka iegādātās galda un attīstošās spēles radīs jaunas izklaides un komunikācijas iespējas visiem interesentiem. Laipni gaidīti Smiltenes novada bibliotēkās lai izbaudītu spēles prieku!

ceturtdiena, 2014. gada 10. aprīlis

Zaļā stunda Smiltenes bibliotēkā

Pirmdien, 14. aprīlī Smiltenes bibliotēkā notiks Zaļā stunda un pašaudzēto sēklu maiņa. Pasākuma programma:
17.00 Filmas „Kopienas spēks  - Kā Kuba pārvarēja nafras krīzi” prezentācija.
18.10 Jānis Puntulis „Pārtikas suverenitātes problemātika Pasaulē un Latvijā.”
18. 20 Kaspars Stūrmanis „Tiešās pirkšanas kustība Latvijā un Smiltenē”
18. 30 Jānis Puntulis „Permakultūsas (ilgtspējīgas saimniekošanas) iespējas pašpietiekama dzīvesveida nodrošināšanā”.
18. 40 Līga Krūmiņa- Krīgere un Tomass Krīgers „Biedrības Smiltenei un Latvijai Vides Izglītības centra „Zaļās Mājas” darbība un raķeškrāsns būvniecības eksperiments Smiltenes pagasta Lejas Varicēnos”.
18. 50 Jānis Puntulis „Kultūraugu daudzveidības problemātika Pasaulē un Latvijā, pašaudzēto sēklu kolekciju veidošana.”
Pēc prezentācijām paredzēta bioloģisko produktu degustācija un pašaudzēto sēklu, stādu, sīpolu un bumbuļaugu maiņa. Neformālā gaisotnē būs iespēja uzdot lektoriem jautājumus par tiešo pirkšanu, alternatīvajām dārzkopības metodēm un zaļajām tehnoloģijām.

Par zaļo dzīvesveidu sabiedrības apziņā joprojām valda daudzi iesīkstējuši stereotipi. „Zaļie grib atgriezties akmens laikmetā”, „Zaļie neko negrib ļaut darīt, viņi kavē attīstību”, „Lai dzīvotu zaļi, sevi ļoti jāierobežo”. Šo maldīgo stereotipu iespaidā bieži netiek pamanītas iespējas, ko šis dzīvesveids piedāvā. Patiesībā, lai dzīvotu komfortabli, nekaitējot apkārtējai videi ir tikai nedaudz jāpiedomā pie saviem sadzīves paradumiem, toties šis dzīvesveids piedāvā iespēju daudzās sadzīves jomās uzlabot savu dzīves kvalitāti, veidot no naudas sistēmas daudz neatkarīgāku dzīvi.
Arī Smiltenes novadā ir radušies aizmetņi zaļajai kustībai. Bioloģisko produktu tiešās pirkšanas grupa, kas darbojās jau vairāk kā mēnesi dod iespēju smilteniešiem par pieņemamām cenām ērti iegādāties bioloģiski audzētus produktus un nodrošina Smiltenes un apkārtējo novadu bioloģiskajiem zemniekiem noieta tirgu. Lejas Varicēnos, kā arī Jāņa Puntuļa un Kristapa Strazdiņa saimniecībās veiktie permakultūras (alternatīvās dārzkopības) eksperimenti pierāda, ka ir iespējams sev izaudzēt lielāko daļu nepieciešamās pārtikas nekļūstot par dārza vergu. Savukārt Lejas Varicēnos uzbūvētā raķeškrāsns energoefektivitāte un lietderības koeficients ir pārsteidzošs. Ar mazu malkas klēpīti uz ilgu laiku var piesildīt vairākas lielas telpas. Tiek domāts arī par kultūrvēsturisko vērtību iemūžināšanu fotogrāfijās un seno kultūraugu saglabāšanu nākamajām paaudzēm, savācot tos vienotā kolekcijā un veidojot Smiltenes novada gēnu banku un seno mājvietu fotogrāfiju kolekciju.
Par visām šīm darbības jomām būs iespēja uzzināt pirmdienas pasākumā. Arī tikšanas ievadā paredzētajā filmā aplūkotas daudzas globālas problēmas un veiksmīgi šo problēmu risinājumi, kas var būt noderīgi arī Latvijā, īpaši pēdējo Ukrainas notikumu kontekstā. Pasākumu rīko biedrība „Mēs Savam Novadam”, kā arī biedrība „Smiltenei un Latvijai.” Laipni gaidīti visi interesenti!
Tiksimies Zaļajā stundā! Pasākuma organizatori.

otrdiena, 2014. gada 8. aprīlis

Smiltenes novada bērniem iespēja apgūt 75 galda un attīstošās spēles


Tuvākajā laikā Smiltenes novada  bērni pilsētas un pagastu bibliotēkās  varēs izmēģināt spēkus un roku veiklību, rosināt  domāšanu un iztēli, apgūstot galda un attīstošās spēles, kuras iegādātas projektā „ "Augsim gudri!”– galda un attīstošās spēles Smiltenes novada bērniem", kuru īsteno biedrība "Smiltenei un Latvijai".


 Projekts ir nozīmīgs tādēļ, ka liela daļa novada iedzīvotāji nevar iegādāties galda un attīstošas spēles saviem bērniem. Tās ir ļoti laba iespēja brīvā laika pavadīšanai un bērnu garīgai un fiziskai attīstībai.
Projekta mērķauditorija ir bērni, viņu vecāki un vecvecāki vecumā no 3 – 100 gadiem.  Smiltenes pilsētas un visu Smiltenes novada pagastu  bibliotēkas saņems 75 nosaukuma spēlēs, pavisam 444.
Projektā iegādātas spēles ir vērtīgs papildinājums bibliotēkās, laba alternatīva bērnu brīvā laika pavadīšanai pie datoriem. 
6000  eiro vērtais projekts kļuvis iespējams ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) palīdzību, kuru Smiltenes novadā īsteno biedrība "Abulas lauku partnerība".
 Projekta īstenotāji cer, ka iegādātās galda un attīstošās spēles radīs jaunas izklaides un komunikācijas iespējas visiem interesentiem.

pirmdiena, 2014. gada 3. marts

Biedrība pārstāv Latviju GENŠā gada sākumā biedrība kļuvusi par GEN (Global Ecovillage Network) biedru. GEN ir ekociemu tīkls, kas apvieno kopienas ilgtspējīgai pasaulei un  veido saikni starp visām kultūrām un kontinentiem.
GEN veicina sabiedrības izglītošanu un apvienošanu ilgtspējīgai attīstībai.
GEN-Europe atbalsta ilgtspējīgu kopienu veidošanu un attīstību Eiropā, Āfrikā un Tuvajos Austrumos.
Global Ecovillage tīkls (Global Ecovillage Network - GEN), tika uzsākta 1995.gadā, lai veicinātu tādu kopienu izveidi un saglabāšanu, kurām rūp ne tikai dabas resursu saglabāšana, bet arī vides atjaunošana.
 

pirmdiena, 2014. gada 27. janvāris

LAD pieņēmis veiksmīgi īstenoto biedrības projektu

Pēc LAD pārstāvju vizītes Smiltenes pagasta Lejas Varicēnos apskatīta un atzīta par veiksmīgi rekonstruētu Seno Amatu Klēts.
Gaidīsim apmeklētājus pavasarī!

pirmdiena, 2014. gada 13. janvāris

Ekokopas saiets Varicēnos

Zaļajās mājās pēc iedvesmojošās tikšanās ar domu biedriem Igaunijā sanāca mūsu vietējā zaļā grupiņa. Mūsu vidū bija Andris, kas prezentēja pašbrūvēto alu, kā arī bioloģiskās saimniecības no Grunzāles sainieks un saimniece. Viņi līdzi bija atveduši pašu sieto mīksto sieru. Saieta sasaucējs Jānis bija sagatavojis vēl nekad nebaudītu dzērienu - keņepju pienu. Izrādās mūsu senči to dzēruši aukstajos ziemas vakaros, kad govs piena tā pamazāk. Varicēnu ļaudis nu varēja dižoties ar pabeigtu Amatu klētiņu, kuras tapšanu atbalstīja ES LEADER programma. Viesi sildījās uz nesen uzmūrētās raķetes krāsns. Tiksimies Zemes stundā!