piektdiena, 2023. gada 7. jūlijs

Kora "Mežābele" dziedātājām jauni brunči

 Veiksmīgi noslēdzies Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) finansētais projekts "Sieviešu brunči Smiltenes senioru korim "Mežābele"". RASAS OZOLIŅAS AUŠANAS DARBNĪCĀ "RŪJA"" tapuši  29 etnogrāfiskie brunči par kopējo summu 4640 eiro. ELFLA finansējuma apjoms projektam ir 4250.70 eiro, projektu līdzfinansēja Smiltenes novada pašvaldība, īstenošanas vajadzībām piešķirot 472.81 eiro. Brunči tika veidoti pēc Vidzemes novada, Liepas brunču parauga. 

 Ar jaunajiem brunčiem dalībnieces pārstāv mūsu novadu XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos. Senioru koris "Mežābele" jautri dziedot un jokojot jau piedalījies gājienā. Savukārt 03.07 Cirka ēkā piedalījās senioru mazajos dziesmu svētkos  - koncertā  "Klusums reiz par tautu tapa". Vēl priekšā Dziesmu svētku  noslēguma koncerts "Kopā augšup". 

Mazliet par kora Mežābele vēsturi. 1963. gadā Smiltenes kultūras namā dibinātais darba veterānu koris, kas 80. gadu beigās koris ieguva vārdu „Mežābele”, 2023.gada 15.aprīlī nosvinēja savu 60 jubileju. Koris šobrīd apvieno 29 sievas un 6 vīrus - seniorus. Kori jau 12 gadus vada Velta Ispravņkova, pieredzējusi mūziķe un kora diriģente. Daudziem dalībniekiem šī ir vienīgā regulārā sabiedriskā aktivitāte, kas būtiski uzlabo šo dalībnieku dzīves kvalitāti. Visus šos gadus koris ir aktīvi iesaistījies kultūras dzīvē gan vietējā, gan valsts mērogā. Koris koncertējis Smiltenes novadā, Valmierā, Valkā, Cēsīs, Madonā, Alūksnē, Inčukalnā un Siguldā. Draugu korim „Mežābele” ir daudz. Jauka draudzība izveidojusies ar Inčukalna un Siguldas koriem. 


Prieks, ka koris godam pārstāvēs Smiltenes novadu jaunajos sieviešu brunčos!

Projektu finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.