ceturtdiena, 2023. gada 6. jūlijs

Jaunumi Marikas Svīķes kultūrvietā

 

Taurenim spārnos jānotur debesis.

 Kāds viņam tās uzticējis. /M.Svīķe/Taurenis  daudzās zemēs simbolizē prieku, ilgu mūžu, brīvību un cerību. Uzskata, ka tauriņi aiznes cilvēku vēlēšanās līdz debesīm. Tas simbolizē debesis un zemi, dzīvi un nāvi,  pāreju no viena posma citā.

Šonedēļ viens posms ir noslēdzies un pāreja no sapņa par īstenību ir notikusi. Marikas Svīķes kultūrvietā atlidojis taurenis. Nolaidies nevis, lai turētu debesis, bet lai turpmāk šajā vietā ikdienu atgādinātu par dzejnieci Mariku Svīķi, viņas dzeju, dabas mīlestību un darbiem.

Aizejot uz parku un apsēžoties uz jaunajiem soliņiem, var izbaudīt brīdi pirms pabeigtības. Celiņi jau izraksti un ieklāti, atvestā melnzemē zālīte priecājas par lietu un augšanu, milzīgā  melnā kabeļu čūska ir pārvērtusies gaismiņās, kas vakaros apspīdēs skulptūru.  Dobēs samēslotas un nomulčētas ziedēšanu gaida kaķumētras, lavandas, anemones , hortenzijas,  krokusi un citi augi. Šobrīd, vēl maziņi un trausli, bet jau drīz tie veidos ziedu upes un pie sevis aicinās īstus tauriņus un bites. 

Vēl daži nelieli darbi, un ar prieku varēsim šo vietu atklāt ar dziesmām un dzeju.

Vietas tapšanas process noritējis vairāk kā divu gadu garumā, un bijis iedvesmojošs un radošs


mūsu 
biedrībai.

Biedrība šajā procesā ir uzņēmusies iniciatora lomu un bija tie, kuri uzrunāja pašvaldību par sabiedrības vēlmi pēc vietas, kura atgādinātu par dzejnieci un kurā viņu pieminēt. Taču šajos gados esam izsecinājuši, ka bez mums ideju vākšanā, noslīpēšanā, ziedojumu kampaņās, realizācijā un būvniecības procesā ir piedalījušies vairāki simti cilvēku no Smiltenes novada un citām vietām. Un katrs, kas piedalījās iedvesmoja mūs un noveda sapni tuvāk mērķim.

Tas tiešām ir kopienas darbs, ieguldot brīvprātīgo darbu, ziedojot un iesaistoties. Tieši to arī novērtēja Lauku atbalsta dienests apstiprinot projekta finansējumu, kas ļāva mums par Marikas Svīķes kultūrvietu priecāties nevis pēc gadiem, bet gan jau šovasar. Nepieciešamo līdzfinansējumu pēc projekta iesniegšanas līdzfinansēšanas konkursā atbalstīja arī Smiltenes novada pašvaldība. 


Tādēļ visu līdz šim saziedoto naudu nu varēsim izmantot turpmākai vietas uzlabošanai un pasākumu norisei tajā. 

Paldies mūsu rosīgajai un idejām bagātajai kopienai un tiksimies atklāšanas koncertā 22.07.2023. plkst. 16.00.

Tava "Smiltenei un Latvijai"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projektu finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. Projekts 22-09-AL10-A019.2201-000006 Dzejnieces Marikas Svīķes piemiņas un kultūras vietas izveide Smiltenes Vecajā parkā” Finansējums 19904.46 eiro. Līdzfinansē Smiltenes novada pašvaldība 2000 eiro.