pirmdiena, 2022. gada 31. janvāris

Pirmais solis uz piemiņas kultūrvietas Marikai Svīķei izveidi

Šis mēnesis biedrībai ir bijis radošuma un jaunu ideju piepildīts. Ziedotāji un biedrības draugi noteikti atceras, ka pagājušā gada pavasarī izsludinājām ideju konkursu Marikas Svīķes piemiņas kultūrvietas idejai. Paldies dalībniekiem, kuri idejas iesniedza, tās bija lieliskas, taču tām kaut kā pietrūka. 

Un tā nu nemaz nebija viņu vaina. Jo kā gan nepietrūkt, ja pēc pusgada paši biedri sapratām, ka gala rezultāts ir desmitiem cilvēku veidots. Paldies Laimai, kas ieveda mūs smaržu un ziedu pasaulē un savās atmiņās par Mariku. Paldies Vitai, kas lika mums pieturēties pie dabas un tās vērtībām. Marikas vīrs, Vilnis visā šajā ceļā bija mūsu saprāta un praktiskuma balss. Un Jānis nepārtraukti mums netieši un tieši atgādināja, ka vajag iet pie cilvēkiem, nenolaist rokas un nezaudēt vērienu. Un, protams, Smiltenes pilsētas teritorijas plānotājai Agijai, kura palīdzēja mums izprast, kā mūsu idejas izskatīsies Vecajā parkā. 

Ik pa brīdim darba grupai šajos mēnešos likās, ka ir atrasts īstais risinājums, un priekā jau bijām gatavi ķerties pie darba un paziņot Jums, mūsu dārgie ziedotāji, ka Marikas kultūrvietas izveide sākas. Bet tad sajūsma noplaka un visi apzinājāmies vēl kaut kā trūkst, vēl kaut ko vajag. Mūsu acu priekšā visu laiku stāvēja Ideju koks no Smiltenes pilsētas svētkiem ar daudzajām lapiņām, kurās Jūs rakstījāt par to kādu Marikas Svīķes piemiņas kultūrvietu redzat Jūs. Domās skanēja Vitai un Lāsmai stāstītie atmiņu stāsti par satikšanos ar Mariku, mīlestību uz viņas dzeju un dziesmām, kurās tā izmantota. 

Janvāra beigās pēc kārtējās tikšanās ideja beidzot ieguva aprises. Kāds no biedriem vakarā apcerīgi paņēma Marikas dzejas krājumu “Viss turpinās “. Ieraudzīja taureņus, ziedus un vārdus: “Taurenim spārnos jānotur debesis, - Kāds viņam tās uzticējis ...“ Un pēkšņi desmit minūtēs visas lieliskās idejas apvienojās vienā. Racionālākie mūsu atbalstītāji to var saukt par apstākļu sakritību, kad prāts visus saskaitāmos salicis kopā. Tie kas tic eņģeļiem un brīnumiem par zīmi no Marikas. Lai vai kā ar prieku paziņojam, ka Marikas Svīķes kultūrvietas ideja ir radusies. 

Šobrīd par saziedoto naudu  1570 eiro, top skice un projekta tāme. Topošajā Marikas kultūrvietā būs taureņu vieglums, ziedi, smaržas. Būs stabilitāte, praktiskums un mīlestība pret dabu. Būs vieta dzejai, dziesmai un pārvērtībām. Būs tikšanās.... 

Un kamēr mēs gaidījām un lolojām vietu, kur būt dzejai un dziesmai, Jānis Krūmiņš uzmeklēja māksliniekus, kuri varēs piepildīt šo vietu ar mūziku un radīs dziesmas ar Marikas Svīķes vārdiem. Šī projekta pirmatskaņojums notiks jau 3. martā Smiltenes kultūras centrā. Bet mēs ticam un zinām, ka tiklīdz Marikas Svīķes kultūrvieta tiks pabeigta, tās skanēs arī Vecajā parkā. 

Mēs sakām lielu paldies Jums, kas ziedoja naudu un savas idejas! Lielie darbi, atnākot pavasarim, tikai sāksies, tādēļ, aicinām tos, kam šis projekts ir svarīgs tupināt ziedot SMILTENEI UN LATVIJAI BIEDRĪBA, reģ.nr. 40008065607, IBAN: LV39UNLA0050024690335 ar norādi- Marikas Svīķes kultūras vietas izveidei. 

Mēs priecāsimies, ja esi gatavs ziedot arī savu laiku, darbu vai pieredzi, jo tas viss mums noderēs vasarā. Ja redzi, ka to vari, tad raksti liga_krigere(at)inbox.lv  Paldies Jums! Ar pateicību, biedrības “Smiltenei un Latvijai” biedri un atbalstītāji.


Biedrības “Smiltenei un Latvijai” publicitāte un raksts tapis ar Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstu projekta  “Aktīvi, zinoši un atpazīstami Smiltenes novadā” ietvaros.