otrdiena, 2022. gada 11. janvāris

Gada nogale biedrībā “Smiltenei un Latvijai”


 Jau rakstījām, ka novembrī tikāmies ar  “Apes un Alūksnes fondu” un piedalījāmies semināros, lai dalītos savā un pieredzē un meklētu iespējas uzlabot, vairāk sabiedrībai parādīt un skaidrot biedrības darbu.

Citu pieredzi un saziņu ar sabiedrību redzējām, decembris bija laiks, kad paskatīties uz sevi. Īstenojot “Aktīvo iedzīvotaju fonda” atbalstīto projektu “Aktīvi, zinoši un atpazīstami Smiltenes novadā” biedrības kapacitātes stiprināšanai,  7. decembrī Artūrs Mednis biedrības biedrus un brīvprā
tīgos iepazīstināja ar ar saviem secinājumiem par to, kādas labas lietas un nepieciešamos uzlabojumus ir konstatējis pētot “Smiltenei un Latvijai” saziņu blogā, Facebook kontā un mēdijos. Tikšanās bija dzīva un interesanta un lika aizdomāties par vēl neizmantotām iespējām uzrunāt iedzīvotājus un brīvprātīgos.

Cerams, jau drīz, šīs tikšanās iedvesmoti, radīsim vēl nebijušus pasākumus un sadarbības. Jo pēc tiešsaistes, daži no mūsu brīvprātīgajiem saskatīja iespēju palīdzēt un vairāk iesaistīties biedrības darbā ar savu pieredzi un zināšanām.

Decembris dažādu iemeslu dēļ ienesa nelielu pārtraukumu  dzejnieces Marikas Svīķes piemiņas kultūrvietas plāna izstrādes procesos. Taču idejas turpināja rasties un arī ziedotāji aktīvi turpināja ziedot gaidot projekta uzsākšanos. Ceram, ka jau februārī svinot biedrības 20. gadu jubileju varēsim redzēt projekta aprises un parādīt arī mūsu atbalstītājiem, lai jau pavasarī uzsāktu pirmos darbu pie tā realizācijas. Paldies visiem, kuri ziedoja, dalījās ar idejām un piedāvāja tehnisku atbalstu un darba rokas darbiem uzsākoties. Mēs to noteikti atcerēsimies un ar prieku pieņemsim šo palīdzību.

 Lai 2022. gadā sapņi, kopīgais darbs un ziedojumi veiksmīgi  pārtop vietā, kur satikties dzejai, dziesmai, kultūrai un cilvēkiem, kas to mīl!