pirmdiena, 2023. gada 2. oktobris

Augusts un septembris biedrībā “Smiltenei un Latvijai”
Jau aizgājuši augusts un septembris, Miķeļdiena, un klāt laiks, kad vākt ražu un sēt ziemājus nākošajam gadam. Tā pagājuši arī šie divi mēneši mums biedrībā.

Zinām, ka teicām, ka augustā atpūtīsimies un itin neko nedarīsim, krājot spēkus jaunajam darba cēlienam. Bet īsti jau nesanāca.

Augusta sākumā turējām īkšķus un taisījām atbalsta kampaņu Blomes biedrības “GaisMA tunelī “ pašvaldības Līdzbudžeta konkursā iesniegtajam projektam Līgo kalna attīstīšanai Smiltenē, lai nākotnē izveidotu skatu laukumu ar centra daļā iekļautu ugunskura vietu.

Diemžēl, projekts balsošanā neieguva lielu balsu skaitu, bet gan jau nāks laiks un nāks arī padoms, kā šo ideju realizēt. Tā vēl joprojām ir aktuāla arī mūsu biedrībai un nekur nepazudīs.

Bet tikmēr, dzirdot, ka dažiem mūsu apkārtnes iedzīvotājiem ir interese par kokles spēles apguvi un zināšanu uzlabošanu, tika rakstīts projekts Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansēšanas konkursam kultūras, sabiedriski nozīmīgu un izglītojošu aktivitāšu īstenošanai. Paldies Gunitai un Ilzei par skaļi izteikto vēlmi un iedvesmu un Līgai par projekta rakstīšanu. Mēs biedrībā vienmēr iedegamies par to, ko dzirdam, ka vajag sabiedrībai. Šādi projekti ir īpaši, un to rezultāti parasti ilglaicīgi un prieku sniedzoši.

Cerams, meistarklase tiks atbalstīta, un nākošajā vasarā mūsu novadā būs jau par dažiem šīs latviskās tradīcijas zinātājiem un kopējiem vairāk.

Augustā tika nodoti un sakārtoti pēdējie dokumenti Marikas Svīķes kultūrvietai. Darbs divu gadu garumā ir beidzies ar skaistu rezultātu. Darbi tika nodoti un kopējās izmaksas pārsniedza tikai 304,48 eiro, kas tika segti no koncertos saziedotās naudas.


Septembra beigās kultūrvietā ieradās pārbaude no Lauku atbalsta dienesta, un arī viņi atzina projektu par izdevušos un pieņēma to kā realizētu. Prieks, ka uzņēmāmies ieviest šo iedzīvotāju rosināto iniciatīvu, un tagad Smiltenē būs skaista vieta dzejai un mūzikai.

Un lai dzeja un mūzika tur būtu, tā kādam jāienes. Cerams, to ar laiku darīs arī citi, taču mēs, biedrība, esam apņēmušies realizēt vismaz divus pasākumus katru gadu. Marikas dienu un Dzejas dienas.


Un Dzejas dienas realizējām jau šogad. Tās tika plānotas jau no maija, lai varam darīt ar vērienu. Mēs nopirkām krītiņus un uzrunājām Smiltenes novada bibliotēku, kura sagatavoja Imanta Ziedoņa dzejoļus un krāsainās pasakas, ko savos darbos izzīmēja Smiltenes mākslas skolas audzēkņi. Rezultāts bija skaistāks nekā gaidījām. Savā 95. gadu jubilejā dzejnieks iedvesmoja jauniešus, bet viņu zīmējumi trīs dienu garumā iedvesmoja visus, kas apmeklēja Veco parku.

Dzejas dienu noslēgumā izveidojām arī nelielu koncertu. Kurā mūziķis Jānis Žagariņš izdziedāja Marikas Svīķes dziesmas un dalījās atmiņu stāstos par dzejnieci un kopīgi vadītājiem koncertiem. Bet mēs, biedrības biedri lasījām Marikas Svīķes un Imanta Ziedoņa dzeju. Un izrādās, ja lasi savu īpašo un mīļo dzejoli, nav jābūt ne dzejniekam, ne aktierim, ne deklamētājam, tas sanāk no sirds un skaisti.

Burvīgo atvasaras vakaru Marikas Svīķes kultūrvietā bija ieradušies baudīt vairāk nekā


100 cilvēki. Un šoreiz pierādījās, ka āra koncerti ir visdraudzīgākie iedzīvotājiem, jo piedalīties varēja visi. Uz plediņa koncertu baudīja māmiņa ar mazuli, pa jauno celiņu ērti varēja pievienoties arī cilvēki ar kustību traucējumiem, un katrs savā kultūrvietas pusē, kopā ar saviem saimniekiem mūziku un dzeju klausījās 6 suņi. 


Paldies visiem, kuri apmeklēja koncertu un ziedoja, par savāktajiem 166, 0 eiro tika nosegti visi izdevumi, kuri radās, lai sarīkotu šo brīnišķīgo mākslas un dzejas pasākumu trīs dienu garumā.

Ziedojumi mums palīdz savu radošumu un vēlmi darīt realizēt dzīvē. Tie, kuri bija ieradušies uz Dzejas dienu koncertu varēja dzirdēt kā skan skanda vai tautas valodā runājot tumba, kura tika iegādāta par iepriekšējos koncertos saziedoto naudu. Kopumā par mikrofoniem, statīvu, skandu un pārvalku transportēšanai tika izlietoti 814,0 eiro no saziedotās naudas.  Paldies Jānim Krūmiņam par padomiem, skan labi. Viņš mums ir liels pasākumu tehniskais un organizatoriskais atbalsts, arī šī koncerta foto atskats bija viņa darbiņš.

Augustā sapulcē domājām par to, kādi projekti varētu būt aktuāli mūsu biedrībai un


iedzīvotājiem, un septembris pagāja zvanot, rakstot, plānojot projektus Abulas Lauku partnerības 13.kārtas projektu konkursam Rīcībā 2.5 "Apmācību organizēšana". Tajā biedrības varēja iesniegt projektu pieteikumus dažādu apmācību organizēšanai iedzīvotājiem.

Lāsma un Līga ieguldīja milzīgu enerģiju plānoto aprakstot un iesniedzot un ja viss izdosies un projekti tiks apstiprināti, tad nākošajā gadā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda atbalstu, būs iespējams iepazīties ar veselīgu un veģetāru ēst gatavošanu, iemācīties vadīt stresu, klausīties gongu dziedinošās skaņas, uzzināt vairāk par sievietes iegurni un seksuālo veselību, Pasaku terapiju, Meža terapiju. Ir uzrakstīts projekts arī jauniešiem, kurā ar speciālistu palīdzību, viņi varēs izzināt pubertāti, seksualitāti un citus viņiem svarīgus jautājumus. 

Plānošanā un rakstīšanā ir ieguldīts liels darbs un aizrautība. Tāpēc turēsim īkšķus, lai tiktu atbalstīti pēc iespējas vairāk projekti.

 Uz tikšanos! 

Tava biedrība "Smiltenei un Latvijai"