ceturtdiena, 2023. gada 3. augusts

Raksts no laikraksta "Ziemeļlatvija" par Marikas Svīķes kultūrvietas atklāšanu


Projektu finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. Projekts 22-09-AL10-A019.2201-000006 “Dzejnieces Marikas Svīķes piemiņas un kultūras vietas izveide Smiltenes Vecajā parkā” Finansējums 19904.46 eiro. Līdzfinansē Smiltenes novada pašvaldība 2000 eiro.