otrdiena, 2018. gada 3. jūlijs

Jauktā kora Pakalni un folkloras kopas Rudzupuķe "Dziedātprieks"


     Īstenots biedrības “Smiltenei un Latvijai” projekts "Dziedātprieks". Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas un Smiltenes novada domes finansiālu atbalstu pašdarbības kolektīvu skatuves vajadzībām ir sagadāti tērpi un to daļa. Kopējās projekta izmaksas ir 4992,40 eiro, no kurām 499,24 eiro ir Smiltenes novada domes līdzfinasējums, bet 4493,16 eiro finansēja Lauku atbalsta dienests.
     Projekta mērķis ir padarīt vizuāli pievilcīgākus kolektīvus ar Latvijai raksturīgiem un seniem tērpu darināšanas materiāliem, popularizēt Smiltenes novadu, celt dalībnieku pašsajūtu, tādējādi ļaujot sniegt augstvērtīgāku priekšnesumu un piesaistīt kolektīviem jaunus dalībniekus. Projekta ietvaros kora “Pakalni” dziedātājām ir jaunas kleitas un Vidzemes ziedainās jostas, dziedātājiem krekli. Folkloras kopas “Rudzupuķes” dalībniekiem ir divi pāri sietavas un ādas zābaciņi arheoloģiskam tērpam.
     Kolektīvi sirsnīgu paldies par iespēju koncertēt jaunajos tērpos saka Abulas lauku partnerībai, Smiltenes novada domei, tērpu māksliniecei Skairai Jansonei, šuvējai Ausmai Avotiņai ar kolektīvu, kroņu darināšanas meistarei Judītei Bukšai, Smiltenes TLMS vadītājai Lienei Strazdiņai. Īpašu paldies gribam teikt  meistarei  Gintai Rubenei par atsaucību arheoloģiskā tērpa sietavu darināšanā. Paldies ikvienam, kurš tiešā vai netiešā veidā palīdzēja tērpu tapšanā.
     Jaunajos tēŗpos jau ir sniegti pirmie koncerti. Sirsnīgs un emocionāls bija 3.jūlija koncerts Smiltenes kultūras centrā, kurā uzstājās koris “Pakalni” un koris “Juli” no Smiltenes novada sadraudzības pilsētas Villihas. Bija atkalredzēšanās prieks, kopējas dziesmas, sarunas un sadancošanās.
     Lai mums visiem skaista vasara, pozitīvas emocijas un daudz patīkamu tikšanos!

Biedrības “Smiltenei un Latvijai” valdes locekle Vinete Brunovska.