ceturtdiena, 2016. gada 11. februāris

Projekts SIBREC

Projekts SIBREC - Sociālā iekļaušana Baltijas jūras reģionā, izmantojot Ekociematus un kopienas
Pirmā tikšanās 17.-20.janvāris, Rīgā


NVO RELEARN Suderbyn ir saņēmusi Zviedrijas institūta finansējumu gadu ilgam projektam, kura mērķis ir izveidot sistēmu, lai izveidotu ietvaru NVO iniciatīvām un nodibinātu sociālās iekļaušanas daudzlīmeņu pārvaldības tīklu visā Baltijas jūras reģionā. Mērķis ir iesniegt lielāku pieteikumu lielākam projektam reģionā.

Partnerība sastāv no 7 dalībniekiem, arī biedrība Smiltenei un Latvijai, no 5 valstīm ap Baltijas jūru: 2 universitātēm no Igaunijas un Lietuvas - Tartu Universitāte un Mikolas Romeris universitāte, Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds LCIF un 4 NVO: biedrība Smiltenei un Latvijai, NVO "Resursi no Krievijas", "Pārmaiņas" no Järna, "RELEARN" no Zviedrijas, un BEN - Baltic Ecovillage Network.


Projektā plānotas četras sanāksmes - Rīgā, Sanktpēterburgā, Stokholmā un Viļņā. Biedrība "Smiltene un Latvijai" atbalsta šos notikumus.
Nākamā tikšanās plānota Sanktpēterburgā, 2016.gada aprīlī.