ceturtdiena, 2016. gada 28. janvāris

Permakultūras Dizaina Kursi Zviedrijā

Kursos piedalījās 40 dalībnieki no vairāk nekā 30 valstīm. Protams, mēs iemācījāmies saprast un piemērot Permakultūras pamatus. Trīs pīlārus - rūpes par Zemi, rūpes par cilvēku un taisnīga sadale ir 12 permakultūras principu pamatā. Atziņa, kā dzīvot saskaņā ar dabu, paņemot no tās tikai tik daudz, cik nepieciešams un domājot par to, lai pietiktu arī nākamajām paaudzēm ir šī kursa pamatā. Un metodes, kā šīs zināšans nodot tālāk savās kopienās, veidojot paraugdārzus, darbnīcas un citas izglītojošas pieejas.
Saimniecība, kurā tika organizēti kursi ražo dārzeņus lielos daudzumos un tiek pārdoti klientiem, kas šos dārzeņus ir pasūtījuši. Šajā saimniecībā ir 500 dējējvistas, olu ražošanas un 2000 vistas -  gaļas ražošanai. Visi šie produkti tiek pārdoti tikai tiem klientiem, kas pasūtījuši preces, tā ka 100% pārdošanas ir garantēta. Tā man bija vērtīga atziņa, jo lieliski demonstrēja, ka ir iespējama "zaļa" saimniekošana, iegūstot pelņu, bet nenodarot pāri dabai. 
Kursu noslēgumā ieguvu Lielbritānis Permakultūras asociācija sertifikātu - Permakultūra dizainers.