otrdiena, 2012. gada 5. jūnijs

Apgūst ekodizaina pamatus

“Lejas Varicēnu” saimnieks un Smiltenes novada bibliotēkas brīvprātīgais lektors Tomass Krīgers ieguvis diplomu, kas ļauj viņam vadīt ekodizaina treniņus interesentu grupām. Diplomu viņš ieguva 2012. gada jūnijā, mēnesi mācoties seminārā „Ecovillage Design Education, Training for Sustainability” Itālijā “Grundtvig” profesionālās pilnveides kursos. . .... „Semināra galvenā tēma Itālijā bija ekokopienu dibināšana un ekodizains, kas nozīmē ražot, taupot resursus”, stāsta Tomass. „Ekodizains daudzviet pasaulē kļūst arvien populārāks, akcentējot ideju par videi draudzīgas preces ražošanu. Šāda produkta izstrādāšana notiek, ievērojot ekodizaina pamatprincipus. Seminārā Itālijā, piemēram, mācījāmies apstrādāt un kopt dārzu, izmantojot ekoloģisko mēslojumu – „terra preta”.
Semināra praktiskajās nodarbībās mācījāmies būvēt māju no salmu ķīpām un māliem. Uzzinājām vairāk par “zaļās” enerģijas ražošanu no vēja, ūdens un saules. Ieguvu daudz jaunu informāciju, lai varētu palīdzēt arī Latvijā veidot ekoloģiskas saimniecības. Viens no galvenajiem ieguvumiem šajā seminārā ir kontakti, jo nodarbības vadīja ļoti zinoši pasniedzēji, ar kuriem varu turpmāk sazināties un konsultēties par dažādiem jautājumiem. Seminārā uzzināju daudz jaunas informācijas, kas mani iedvesmo dalīties ar citiem. Vācijā esmu studējis menedžmentu un varu arī palīdzēt vācu valodas apguvē. Tādēļ man ir radusies iecere sadarbībā ar biedrību “Smiltenei un Latvijai” nākamgad vai 2014. gadā “Lejas Varicēnos” organizēt līdzīgu starptautisku semināru, kā Itālijā, vai pat veidot regulāru treniņu bāzi.”.... lasīt vairāk šeit