pirmdiena, 2012. gada 2. aprīlis

Dārza darbi aprīlī un sēklu maiņa

Visi interesenti, kas gatavojas dārza darbiem laipni aicināti 3. aprīlī plkst. 18:00
Smiltenes bibliotēkā uz diskusiju-pieredzes apmaiņu par dārza darbiem pavasarī. Aicinām ikvienu, kas savā dārzā savākuši augu sēklas tās paņemt līdzi, lai verētu samainīties ar citiem pasākuma apmeklētājiem!