Par mums


Biedrība mērķis ir


sabiedrības aktivizēšana izglītības, sociālajā, veselības, kultūras, mākslas, latviskās vides un apkārtējās vides jomās. 

 Biedrība dibināta 2002.gadā, šobrīd tajā darbojas 10 aktīvi biedri.

Biedrība aizstāv cilvēku harmonisku dzīvi ar dabu, organizējot darbnīcas, apmācības, festivālus u.c. veida neformālās izglītības aktivitātes, aicina iedzīvotājus uz aktīvu rīcību Klimata pārmaiņu novēršanā - visos četros ilgtspējīgas attīstības  aspektos: ekoloģiskais, ekonomiskais, sociālais un pasaules. Biedrība iestājas par ilgtspējīgu un dabisku dzīvesveidu, resursu godīgu sadali un brīvprātīgo darbu solidaritātei un aktīvas sabiedriskās līdzdalības attīstībai Latvijā un pasaulē. Biedrība dibināta 2002. gadā, 19 gadu laikā mēs esam īstenojuši daudzus projektus vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī. Pēdējie programmā Erasmus Plus saistīti ar brīvprātīgo darbu un mūžizglītību. Biedrība sadarbojas ar citām biedrībām, asociācijām un pašvaldības iestādēm gan novada, gan valsts, kā arī pasaules līmenī. Mums svarīga ir atbalstoša attieksme un kopības sajūta.

Biedrībā 2022.gadā darbojas 10 biedri, biedrības valdē ir:
Līga Krūmiņa-Krīgere, valdes priekšsēdētāja, valdes locekle
Vinete Brunovska, valdes locekle
Lāsma Vilkasta, valdes locekle
Mūsu sadarbības partneri:
Abulas lauku partnerība: http://www.abulas.lv/lv/
Latvjas Permakultūras biedrība: http://www.permakultura.lv/lpb.html
Baltic Ecovillage Network: https://balticecovillagenetwork.org/
Suderbyn Permaculture Ecovillage: http://www.suderbyn.se/

Kontakti:
Adrese: "Lejas Varicēni" Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV 4729, Latvija
Facebook: https://www.facebook.com/Smiltenei.un.Latvijai
Epasts: smiltenei.latvijai@gmail.com
Tel: +371-26555539

Satiec mūs Lejas Varicēnos, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā!