otrdiena, 2018. gada 3. jūlijs

Jauktā kora Pakalni un folkloras kopas Rudzupuķe "Dziedātprieks"


     Īstenots biedrības “Smiltenei un Latvijai” projekts "Dziedātprieks". Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas un Smiltenes novada domes finansiālu atbalstu pašdarbības kolektīvu skatuves vajadzībām ir sagadāti tērpi un to daļa. Kopējās projekta izmaksas ir 4992,40 eiro, no kurām 499,24 eiro ir Smiltenes novada domes līdzfinasējums, bet 4493,16 eiro finansēja Lauku atbalsta dienests.
     Projekta mērķis ir padarīt vizuāli pievilcīgākus kolektīvus ar Latvijai raksturīgiem un seniem tērpu darināšanas materiāliem, popularizēt Smiltenes novadu, celt dalībnieku pašsajūtu, tādējādi ļaujot sniegt augstvērtīgāku priekšnesumu un piesaistīt kolektīviem jaunus dalībniekus. Projekta ietvaros kora “Pakalni” dziedātājām ir jaunas kleitas un Vidzemes ziedainās jostas, dziedātājiem krekli. Folkloras kopas “Rudzupuķes” dalībniekiem ir divi pāri sietavas un ādas zābaciņi arheoloģiskam tērpam.
     Kolektīvi sirsnīgu paldies par iespēju koncertēt jaunajos tērpos saka Abulas lauku partnerībai, Smiltenes novada domei, tērpu māksliniecei Skairai Jansonei, šuvējai Ausmai Avotiņai ar kolektīvu, kroņu darināšanas meistarei Judītei Bukšai, Smiltenes TLMS vadītājai Lienei Strazdiņai. Īpašu paldies gribam teikt  meistarei  Gintai Rubenei par atsaucību arheoloģiskā tērpa sietavu darināšanā. Paldies ikvienam, kurš tiešā vai netiešā veidā palīdzēja tērpu tapšanā.
     Jaunajos tēŗpos jau ir sniegti pirmie koncerti. Sirsnīgs un emocionāls bija 3.jūlija koncerts Smiltenes kultūras centrā, kurā uzstājās koris “Pakalni” un koris “Juli” no Smiltenes novada sadraudzības pilsētas Villihas. Bija atkalredzēšanās prieks, kopējas dziesmas, sarunas un sadancošanās.
     Lai mums visiem skaista vasara, pozitīvas emocijas un daudz patīkamu tikšanos!

Biedrības “Smiltenei un Latvijai” valdes locekle Vinete Brunovska.

piektdiena, 2018. gada 15. jūnijs

Par permakultūras dārzu stāsta Līga

Par Lejas Varicēnu Permakultūras dārza veidošanu sagatavots raidījums Vidzemes Televīzijā Mājā un sētā. Darzs.

svētdiena, 2018. gada 20. maijs

Projekts "Skolu dārzi Latvijas simtgadei" tuvojas noslēgumam


Sējas laiks beidzas, toties sākas laiks plaukšanai. Četrās Latvijas skolās šogad veidotie skolu dārzi uzsākuši augt un plaukt un četru skolu bērni uzsākuši dārzus kopt un augļus gaidīt.
Ikšķiles Brīvās skolas projekts "Skolu dārzi Latvijas simtgadei" ar LVAF atbalstu ir noslēdzies, bet dārzi turpinās augt un nest ražu turpmākos gadus gan Ikšķilē, gan Bilskā, Preiļos un Drustos. Radīti Latvijā unikāli dārzu plānojumi, sadarbojoties ainavu arhitektiem ar permakultūras dizaina speciālistiem. Dārzkopības ekspertu padomi apkopoti e-žurnālā "
Skoludārzi.net" un projekta komanda aicina visus interesentus iepazīties ar tiem. 
Bilskas pamatskolā projekta laikā sācis tapt dārzs, kas nesīs augļus – iestādīti ābeles, bumbieres, ķirši, krūmmellenes, tapusi siltumnīca un bērniem nojumīte no kārkliem. Sperti tikai pirmie soļi uz plaukstošu un augļus nesošu dārzu, bet skolai ir nodots ar ainavu arhitektes un Permakultūras ekspertu palīdzību izveidots dārza plāns – atliek vien iesāktos darbus turpināt.
Projekta noslēgums tika svinēts Ikšķilē 1.jūnijāNoslēguma pasākumā bija iespēja iepazīties ar Ikšķiles Brīvās skolas dārzu un pieredzi skolēnu iesaistīšanā skolu dārzu veidošanā un uzturēšanā. Varēja iepazīties ar visu četru skolu dārzu plāniem, uzdot jautājumus ainavu arhitektei un permakultūras speciālistēm, kā arī iemācīties veidot kompostu un vēl piedevām labi pavadīt pirmo vasaras dienu!

Projekta koordinatore Bilskas pamatskolā
Līga Krūmiņa-Krīgere

ceturtdiena, 2018. gada 3. maijs

Top tērpi jauktam korim Pakalni un Folkloras kopai Rudzupuķe

Biedrība Smiltenei un Latvijai ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)  un Smiltenes novada domes finansiālu atbalstu īsteno LEADER projektu "Dziedātprieks". Projekta mērķis ir padarīt vizuāli pievilcīgākus Smiltenes novada kolektīvus: jaukto kori Pakalni un folkloras kopu Rudzupuķe, izgatavojot tērpus no Latvijai raksturīgiem dabiskiem materiāliem pie, cik iespējams, Smiltenes novada meistariem, tādēļ lina kleitas kora sievām un kora vīru krekli tiks šūti pie Smiltenes šuvējas Ausmas Avotiņas, Smiltenes ziedainā jostas pie linu kleitām un arheoloģiskās sietavas folkloras kopai  tiks austas pie Tautas Lietišķās mākslas studijas "Smiltene" meistares Gintas Rubenes, bet arheoloģiskie ādas apavi folkloras kopai tiks izgatavoti Rēzeknē pie SIA "KRISTĀLA KURPĪTE" Andra Kačkāna. Projektu plānots īstenot līdz Dziesmu un deju svekiem, lai ar jaunajiem tērpie šie pašdarbības kolektīvi varētu godam pārstāvēt savu novadu valsts nozīmīgajos un skaistajos svētkos.

sestdiena, 2018. gada 21. aprīlis

Permakultūras ievada diena aizvadīta

Kas ir permakultūra? Kādēļ man vajadzīga permakultūra? Vai es arī varu izmantot permakultūru?
21. aprīlī, "Lejas Varicēni", Smiltenes novads

Neskatoties uz pārcelto darba dienu, labā atmosfērā to par brīvdienu padarīja ap 25 pieaugušiem un bariņš bērnu.
Rudenī rīkosim vēlreiz līdzīgu pasākumu!

svētdiena, 2018. gada 8. aprīlis

Permakultūras ievada diena


Kas ir permakultūra? Kādēļ man vajadzīga permakultūra? Vai es arī varu izmantot permakultūru?

Mēs jūs ielūdzam 21. aprīlī 10.oo mūsu saimniecībā Lejas Varicēni, lai īsumā parādītu, kas ir permakultūra un ko tā var ietekmēt un tad atbildēsim uz jūsu jautājumiem un pārrunāsim jūsu plānus un idejas.

Dienas gaita:
10.00 – 11.00 Pastaiga pa saimniecību tiem cilvēkiem, kas vēl nekad nav bijuši pie mums.
11.00 – 12.30 Ievads permakultūrā. Stāstīs Thomas Krueger
12.30 – 13.30 Pusdienas. Aicinām ierasties ar groziņiem kopgaldam.
13.30 – 14.00 Ieskats permakultūrā, kurp permakultūras ceļš mūs ved?
14.00 – 17.00 Jūsu jautājumi. Diskusija.
17.00 – 17.45 Launags un kafijas pauze.

svētdiena, 2018. gada 4. februāris

Lejas Varicēnos mācās būvēt maizes krāsni


Februāra pirmajā nedēļas nogalē Lejas Varicēnos māju saimnieki un biedrība Smiltenei un Latvijai pulcēja ļaudis no tuvām un tālām Latvijas vietām, lai piedāvātu iemācīties būvēt maizes krāsni no salmiem un māliem. Darbnīca bija plaši apmeklēta ap 20 dalībnieki un viņu bērni tik aukstajā ziemas dienā nebūt nesala. Mazie pamanījās uzcelt cietoksni no sniega, bet lielie maizes krāsni, kurai nu vairāk nekā vienu mēnesi jāžūst.
Darbnīcu vadīja Permakultūras eksperts Thomas Krueger, kas Smiltenes pagastā savā saimniecībā strādā, ievērojot Permakultūras principus. Lai krāsns taptu māju saimnieks Thomas bija sagatavojis stabilu platformu, kas noklāta ar stikla pudelē, kas pildīs izolācijas funkciju. Krāsns būvniecībā izmantoti šamota ķieģeļi, salmi, māli, smilts, ūdens, zirgāboli, zināšanas un izdoma. Lūk arī rezultāts!https://www.facebook.com/Smiltenei.un.Latvijai/posts/1679723758716352Pavasarī, 21.aprīlī Lejas Varicēnos plānojam semināru – Ievads Permakultūrā un no 12.-13.maijam vadīsim darbnīcu par komposta tualetēm, Zadinos, Launkalnes pagastā. Interesentus aicinām sekot biedrības aktivitātēm Facebook.


piektdiena, 2018. gada 5. janvāris

Brīvprātīgās vada Ekoklubiņu Bilskā un Palsmanē

No brīvprātīgo dienasgrāmatas:

December, months of renewals. At the end of november we have moved to Smiltene. For this, some preparations were needed. We created shelves, fixed them, fixed the curtain rod, created the lampshade, bought last necessary things, and made art!! Let’s paint the chimney wall!!!
December was the month for us to search good ideas how to involve eco-club at Bilska school. The begining have not been as successful as we wanted for eco-club, so we engaged a new way to organize better the sessions. We needed to be more precise and let the headmaster know about our expectations.
For example, our planned workshop about reuse old clothes was not successful. The timetable has sometimes been changed without us to be informed and once happened that when we were at the place and figured the changed schedule, it was impossible for children to attend workshop. Instead of this, pupils seemed motivated and brought even more clothes than we expected. We were pleasantly surprised. 
The next activity we planned was a general discussion about plastic and waste management and its importance. We explained and showed them steps how to reach zero waste:
We considered each of them and children were really interested in to see some pictures and to exchange information about reduce, reuse, recycle, recovery and landfill.
One of the last activity, before holydays, at school was that we gave members task to choose eco-club logo and name. They were fully involved in this idea and were really happy to have the chance to choose their logo by themselves. But then they were preparing for christmas concert and they did not have time to vote for the best logo.
Taking into account the issues, we discussed about how to surpass them to improve seriously the eco-club. We decided to write detailed workshop and discussion plan from new year and share responsibilities. I, Mariam, became responsible for discussion part, and I, Lucie, for workshop part.

We also intervened in a new school, the one of Palsmane. For the first visit we made presentation about Georgia and France. We also took part in a workshop for gingerbread decoration.
Teachers and the director showed interest for our eco-club project and want to let us the possibility to implement it at their school in addition with zumba lessons. It represented a truly good new opportunity for us, and we were so pleased because children seemed to be motivated to work together with us. 
Additionally, we prepared the invitation text for the bread oven workshop organized by “Smiltene un Latvijai” association. Librarians helped us for translation.
And december, month of Christmas time. This period was punctuated by choir concerts. One first at Blome, and another one at the Smiltene’s church. And also the Christmas party at Bilska’s school. 

See you next month!!

All the best,

Lucie and Mariam

ceturtdiena, 2018. gada 4. janvāris

Bilskas pamatskolā '' īstenos projektu "Skolu dārzi Latvijas simtgadei"

Biedrība "Ikšķiles Brīvā skola", Biedrība "Tautskola 99 Baltie zirgi", Biedrība "Preiļi izglītotai Latvijai" un "Latvijas Permakultūras biedrība" uzsākusi īstenot Latvijas vides aizsardzības fonda finansēto projektu "Skolu dārzi Latvijas simtgadei".
Projekta ietvaros plānots izveidot četrus dārzus pie četrām Latvijas skolām - Ikšķiles Brīvās skolas, Tautskolas 99 Baltie zirgi Drustos, Preiļu Brīvās skolas un Bilskas pamatskolas ar mērķi aizsākt skolu dārzu veidošanas kustību, vēršot uzmanību uz vēsturisko kultūraugu saglabāšanu, tā veicinot mīlestību pret savu zemi un nododot senču mantojumu nākamajām paaudzēm.
Šis projekts īstenotājiem šķiet būtisks, jo Latvijas skolu zaļās teritorijas ir lielākoties neproduktīvas, tās nepiesaista skolēnus, pārsvarā kalpo kā buferzonas vai greznuma elements. Tajā pašā laikā šo zaļo zonu atrašanās tiešā skolu tuvumā rada potenciālu to izmantošanai skolēnu izglītošanā, īpaši par cēloņsakarībām - kā no sēklas izaug augs, kā attīstās koki, kā nogatavojas augļi, kā izmantot augus, ogas, augļus. Kā arī iespējams mācīties par Latvijas vēsturiskajiem kultūraugiem, par dabai saudzīgu saimniekošanu. Papildus, šādi dārzi ļautu izjust darba rezultātus un augļus, audzināt darba tikumu. Dārzi dotu iespēju iegūt ražu, tā tiktu veicināta izpratne par veselīgu un atbildīgu ēdināšanu, nostiprinot izpratni par sezonālu pārtikas produktu lietošanu uzturā un uzlabojot skolu ēdienkartes. Šobrīd tikai dažās skolās tiek novērtēts skolu dārzu potenciāls, bet vairumam skolu zaļā teritorija netiek lietderīgi izmantota.
Projekta laikā plānots īstenot vairākas aktivitātes - ar jauniešu un viņu ģimeņu palīdzību un iesaistīšanos iekārtot publiski pieejamus, izglītojošus skolu dārzus, rīkot talkas, izglītojošas lekcijas, pieaicinot ekspertus, rīkot semināru citu skolu pārstāvjiem, lai ieinteresētu un motivētu iekārtot skolas dārzus, kā arī organizēt kampaņu "Katrai skolai savu dārzu!" un iekārtot projekta e-žurnālu - kurā tiks apkopota informācija, fotogrāfijas, videoieraksti par dārzu izveidošanas procesu, talkām, ekspertu konsultācijām un lekcijām.
Projektu plānots pabeigt šī mācību gada beigās, to noslēdzot 2018.gada 1.jūnijā noslēguma pasākumā Ikšķiles Brīvā skolā.