otrdiena, 2018. gada 3. jūlijs

Jauktā kora Pakalni un folkloras kopas Rudzupuķe "Dziedātprieks"


     Īstenots biedrības “Smiltenei un Latvijai” projekts "Dziedātprieks". Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas un Smiltenes novada domes finansiālu atbalstu pašdarbības kolektīvu skatuves vajadzībām ir sagadāti tērpi un to daļa. Kopējās projekta izmaksas ir 4992,40 eiro, no kurām 499,24 eiro ir Smiltenes novada domes līdzfinasējums, bet 4493,16 eiro finansēja Lauku atbalsta dienests.
     Projekta mērķis ir padarīt vizuāli pievilcīgākus kolektīvus ar Latvijai raksturīgiem un seniem tērpu darināšanas materiāliem, popularizēt Smiltenes novadu, celt dalībnieku pašsajūtu, tādējādi ļaujot sniegt augstvērtīgāku priekšnesumu un piesaistīt kolektīviem jaunus dalībniekus. Projekta ietvaros kora “Pakalni” dziedātājām ir jaunas kleitas un Vidzemes ziedainās jostas, dziedātājiem krekli. Folkloras kopas “Rudzupuķes” dalībniekiem ir divi pāri sietavas un ādas zābaciņi arheoloģiskam tērpam.
     Kolektīvi sirsnīgu paldies par iespēju koncertēt jaunajos tērpos saka Abulas lauku partnerībai, Smiltenes novada domei, tērpu māksliniecei Skairai Jansonei, šuvējai Ausmai Avotiņai ar kolektīvu, kroņu darināšanas meistarei Judītei Bukšai, Smiltenes TLMS vadītājai Lienei Strazdiņai. Īpašu paldies gribam teikt  meistarei  Gintai Rubenei par atsaucību arheoloģiskā tērpa sietavu darināšanā. Paldies ikvienam, kurš tiešā vai netiešā veidā palīdzēja tērpu tapšanā.
     Jaunajos tēŗpos jau ir sniegti pirmie koncerti. Sirsnīgs un emocionāls bija 3.jūlija koncerts Smiltenes kultūras centrā, kurā uzstājās koris “Pakalni” un koris “Juli” no Smiltenes novada sadraudzības pilsētas Villihas. Bija atkalredzēšanās prieks, kopējas dziesmas, sarunas un sadancošanās.
     Lai mums visiem skaista vasara, pozitīvas emocijas un daudz patīkamu tikšanos!

Biedrības “Smiltenei un Latvijai” valdes locekle Vinete Brunovska.

piektdiena, 2018. gada 15. jūnijs

Par permakultūras dārzu stāsta Līga

Par Lejas Varicēnu Permakultūras dārza veidošanu sagatavots raidījums Vidzemes Televīzijā Mājā un sētā. Darzs.

svētdiena, 2018. gada 20. maijs

Projekts "Skolu dārzi Latvijas simtgadei" tuvojas noslēgumam


Sējas laiks beidzas, toties sākas laiks plaukšanai. Četrās Latvijas skolās šogad veidotie skolu dārzi uzsākuši augt un plaukt un četru skolu bērni uzsākuši dārzus kopt un augļus gaidīt.
Ikšķiles Brīvās skolas projekts "Skolu dārzi Latvijas simtgadei" ar LVAF atbalstu ir noslēdzies, bet dārzi turpinās augt un nest ražu turpmākos gadus gan Ikšķilē, gan Bilskā, Preiļos un Drustos. Radīti Latvijā unikāli dārzu plānojumi, sadarbojoties ainavu arhitektiem ar permakultūras dizaina speciālistiem. Dārzkopības ekspertu padomi apkopoti e-žurnālā "
Skoludārzi.net" un projekta komanda aicina visus interesentus iepazīties ar tiem. 
Bilskas pamatskolā projekta laikā sācis tapt dārzs, kas nesīs augļus – iestādīti ābeles, bumbieres, ķirši, krūmmellenes, tapusi siltumnīca un bērniem nojumīte no kārkliem. Sperti tikai pirmie soļi uz plaukstošu un augļus nesošu dārzu, bet skolai ir nodots ar ainavu arhitektes un Permakultūras ekspertu palīdzību izveidots dārza plāns – atliek vien iesāktos darbus turpināt.
Projekta noslēgums tika svinēts Ikšķilē 1.jūnijāNoslēguma pasākumā bija iespēja iepazīties ar Ikšķiles Brīvās skolas dārzu un pieredzi skolēnu iesaistīšanā skolu dārzu veidošanā un uzturēšanā. Varēja iepazīties ar visu četru skolu dārzu plāniem, uzdot jautājumus ainavu arhitektei un permakultūras speciālistēm, kā arī iemācīties veidot kompostu un vēl piedevām labi pavadīt pirmo vasaras dienu!

Projekta koordinatore Bilskas pamatskolā
Līga Krūmiņa-Krīgere

ceturtdiena, 2018. gada 3. maijs

Top tērpi jauktam korim Pakalni un Folkloras kopai Rudzupuķe

Biedrība Smiltenei un Latvijai ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)  un Smiltenes novada domes finansiālu atbalstu īsteno LEADER projektu "Dziedātprieks". Projekta mērķis ir padarīt vizuāli pievilcīgākus Smiltenes novada kolektīvus: jaukto kori Pakalni un folkloras kopu Rudzupuķe, izgatavojot tērpus no Latvijai raksturīgiem dabiskiem materiāliem pie, cik iespējams, Smiltenes novada meistariem, tādēļ lina kleitas kora sievām un kora vīru krekli tiks šūti pie Smiltenes šuvējas Ausmas Avotiņas, Smiltenes ziedainā jostas pie linu kleitām un arheoloģiskās sietavas folkloras kopai  tiks austas pie Tautas Lietišķās mākslas studijas "Smiltene" meistares Gintas Rubenes, bet arheoloģiskie ādas apavi folkloras kopai tiks izgatavoti Rēzeknē pie SIA "KRISTĀLA KURPĪTE" Andra Kačkāna. Projektu plānots īstenot līdz Dziesmu un deju svekiem, lai ar jaunajiem tērpie šie pašdarbības kolektīvi varētu godam pārstāvēt savu novadu valsts nozīmīgajos un skaistajos svētkos.

sestdiena, 2018. gada 21. aprīlis

Permakultūras ievada diena aizvadīta

Kas ir permakultūra? Kādēļ man vajadzīga permakultūra? Vai es arī varu izmantot permakultūru?
21. aprīlī, "Lejas Varicēni", Smiltenes novads

Neskatoties uz pārcelto darba dienu, labā atmosfērā to par brīvdienu padarīja ap 25 pieaugušiem un bariņš bērnu.
Rudenī rīkosim vēlreiz līdzīgu pasākumu!

svētdiena, 2018. gada 8. aprīlis

Permakultūras ievada diena


Kas ir permakultūra? Kādēļ man vajadzīga permakultūra? Vai es arī varu izmantot permakultūru?

Mēs jūs ielūdzam 21. aprīlī 10.oo mūsu saimniecībā Lejas Varicēni, lai īsumā parādītu, kas ir permakultūra un ko tā var ietekmēt un tad atbildēsim uz jūsu jautājumiem un pārrunāsim jūsu plānus un idejas.

Dienas gaita:
10.00 – 11.00 Pastaiga pa saimniecību tiem cilvēkiem, kas vēl nekad nav bijuši pie mums.
11.00 – 12.30 Ievads permakultūrā. Stāstīs Thomas Krueger
12.30 – 13.30 Pusdienas. Aicinām ierasties ar groziņiem kopgaldam.
13.30 – 14.00 Ieskats permakultūrā, kurp permakultūras ceļš mūs ved?
14.00 – 17.00 Jūsu jautājumi. Diskusija.
17.00 – 17.45 Launags un kafijas pauze.