Grāmatu kopas Smiltenes novadā
Grāmatu kopu Nr.1 –Nr.11
Izmantošanas vietas
Laika posmā no 01.01.2016 -30.06.2016

Vieta
Nr.
Grundzāle
11.
Blome
6.
Bilska
4.
Palsmane
9.
Birzuļi
7.
Aumeisteri
2.
Launkalne
10.
Variņi
3.
Smiltenes pagasts
1.
Loberģi
8.
Branti
5.
 

Grāmatu kopu Nr.1 –Nr.11
Izmantošanas vietas
Laika posmā no 01.07.2015 -30.12.2015

Vieta
Nr.
Grundzāle
9.
Blome
1.
Bilska
8.
Palsmane
3.
Birzuļi
11.
Aumeisteri
2.
Launkalne
5.
Variņi
10.
Smiltenes pag.
4.
Loberģi
7.
Branti
6.Grāmatu kopu Nr.1 –Nr.11
Izmantošanas vietas
Laika posmā no 01.01.2015 -30.06.2015
Vieta
Nr.
Grundzāle
3.
Blome
4.
Bilska
7.
Palsmane
10.
Birzuļi
2.
Aumeisteri
9.
Launkalne
6.
Variņi
5.
Smiltenes pagasts
8.
Loberģi
11.
Branti
1.


 

Grāmatu kopu Nr.1 –Nr.11

Izmantošanas vietas

Laika posmā no 01.07.2014 -31.12.2014

Vieta
Nr.
Grundzāle
10.
Blome
8.
Bilska
11.
Palsmane
5.
Birzuļi
9.
Aumeisteri
3.
Launkalne
1.
Variņi
6.
Smiltenes pagasts
7.
Loberģi
2.
Branti
4.


 
Grāmatu kopu Nr.1 –Nr.11

Izmantošanas vietas


Laika posmā no 01.01.2014 -30.06.2014

Vieta
Nr.
Grundzāle
5.
Blome
7.
Bilska
2.
Palsmane
6.
Birzuļi
3.
Aumeisteri
10.
Launkalne
4.
Variņi
1.
Smiltenes pagasts
11.
Loberģi
9.
Branti
8.
 
Grāmatu kopu Nr.1 –Nr.11
Izmantošanas vietas
Laika posmā no 01.07.2013 -31.12.2013
Vieta
Nr.
Grundzāle
6.
Blome
11.
Bilska
9.
Palsmane
1.
Birzuļi
10.
Aumeisteri
5.
Launkalne
8.
Variņi
4.
Smiltenes pagasts
2.
Loberģi
3.
Branti
7.
Grāmatu kopu Nr.1 –Nr.11
Izmantošanas vietas
Laika posmā no 01.01.2013 -30.06.2013
Nr.
Vieta
1.
Grundzāle
2.
Blome
3.
Bilska
4.
Palsmane
5.
Birzuļi
6.
Aumeisteri
7.
Launkalne
8.
Variņi
9.
Smiltenes pagasts
10.
Loberģi
11.
Branti